Wednesday 22 May 2024

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 5, Issue 5

Author(s): Rebecca Marion, Benoît Frénay
Pages: 1911 - 1917

Author(s): Dengxiu Yu, Jiacheng Li, Zhen Wang, Xuelong Li
Pages: 1918 - 1938

Author(s): Kamal Acharya, Waleed Raza, Carlos Dourado, Alvaro Velasquez, Houbing Herbert Song
Pages: 1939 - 1953

Author(s): Ghattas Akkad, Ali Mansour, Elie Inaty
Pages: 1954 - 1972

Author(s): Shirin Salehi, Anke Schmeink
Pages: 1973 - 1989

Author(s): Olaya Álvarez-Tuñón, Yury Brodskiy, Erdal Kayacan
Pages: 1990 - 2010

Author(s): Guixiang Ma, Vy A. Vo, Theodore L. Willke, Nesreen K. Ahmed
Pages: 2011 - 2025

Author(s): Mingjie Wang, Jianxiong Guo, Weijia Jia
Pages: 2026 - 2039

Author(s): Songyun Deng, Wanneng Wu, Kunlin Zou, Hai Qin, Lekai Cheng, Qiaokang Liang
Pages: 2040 - 2054

Author(s): Halil Ibrahim Aysel, Xiaohao Cai, Adam Prugel-Bennett
Pages: 2055 - 2066

Author(s): Sangwon Kim, Byoung Chul Ko
Pages: 2067 - 2078

Author(s): Chaoxu Mu, Ke Wang, Xin Xu, Changyin Sun
Pages: 2079 - 2092

Author(s): Yutian Ren, Aaron Haohua Yen, Guann-Pyng Li
Pages: 2093 - 2102

Author(s): Yutian Ren, Aaron Haohua Yen, Guann-Pyng Li
Pages: 2093 - 2102

Author(s): Jiale Li, Aiping Liu, Yu Li, Wei Wei, Ruobing Qian, Qingguo Xie, Bensheng Qiu, Xun Chen
Pages: 2103 - 2116

Author(s): Xiong Yang, Yingjiang Zhou
Pages: 2117 - 2126

Author(s): Vishakha Singh, Ritesh Sharma, Sanjay Kumar Singh
Pages: 2127 - 2138

Author(s): Yanyu Liu, Yifeng Zeng, Biyang Ma, Yinghui Pan, Huifan Gao, Yuting Zhang
Pages: 2139 - 2150

Author(s): Yijie Ding, Fei Guo, Prayag Tiwari, Quan Zou
Pages: 2151 - 2162

Author(s): Bangji Fan, Xinghua Liu, Gaoxi Xiao, Yu Kang, Dianhui Wang, Peng Wang
Pages: 2163 - 2178

Author(s): Linqing Huang
Pages: 2179 - 2192

Author(s): Lin Chen, Chao Dong, Shi-Lu Dai
Pages: 2193 - 2203

Author(s): Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Zhizhe Liu, Jian Cheng, Yao Zhao
Pages: 2204 - 2216

Author(s): Yuntao Shi, Kai Zhou, Meng Zhou, Shuqin Li, Weichuan Liu
Pages: 2217 - 2226

Author(s): Tiehua Zhang, Yuze Liu, Zhishu Shen, Rui Xu, Xin Chen, Xiaowei Huang, Xi Zheng
Pages: 2227 - 2240

Author(s): Hao Wang, Zhiyu Wang, Yunlong Niu, Zhaoran Liu, Haozhe Li, Yilin Liao, Yuxin Huang, Xinggao Liu
Pages: 2241 - 2252

Author(s): Guizhou Deng, Huiqiao Fu, Xinpeng Wang, Canghai Liu, Kaiqiang Tang, Chunlin Chen
Pages: 2253 - 2263

Author(s): Arda Fazla, Mustafa E. Aydin, Suleyman S. Kozat
Pages: 2264 - 2278

Author(s): Hai-Sheng Li, Jing-Yin Chen, Hai-ying Xia
Pages: 2279 - 2292

Author(s): Giovanni Trappolini, Valentino Maiorca, Silvio Severino, Emanuele Rodolà, Fabrizio Silvestri, Gabriele Tolomei
Pages: 2293 - 2303

Author(s): Liming Huang, Yulei Wu, Niccolò Tempini
Pages: 2304 - 2318

Author(s): Jiaxin Zhang, Lingyu Liang, Kai Ding, Fengjun Guo, Lianwen Jin
Pages: 2319 - 2330

Author(s): Qianzi Yu, Kai Zhu, Wen Wang, Yang Cao, Yu Kang
Pages: 2331 - 2341

Author(s): Ankit Jain, Rajendra Akerkar, Abhishek Srivastava
Pages: 2342 - 2357

Author(s): Dawen Wu, Abdel Lisser
Pages: 2358 - 2370

Author(s): Yingying Xu, Yuanding Zhou, Xinran Li, Gejian Zhao, Chuan Qin
Pages: 2371 - 2384

Author(s): Wentao Li, Chaojun Deng, Witold Pedrycz, Oscar Castillo, Chao Zhang, Tao Zhan
Pages: 2385 - 2396

Author(s): Guozeng Cui, Hui Xu, Jinpeng Yu, Qian Ma, Muwei Jian
Pages: 2397 - 2409

Author(s): Chao Chen, Yuanzhao Zhai, Zijian Gao, Kele Xu, Sen Yang, Yiying Li, Bo Ding, Dawei Feng, Huaimin Wang
Pages: 2410 - 2421

Author(s): Qin Ni, Yanjin Zhu, Lingying Zhang, Xiaochen Lu, Lei Zhang
Pages: 2422 - 2433

Author(s): Mir Sayed Shah Danish
Pages: 2434 - 2443

Author(s): Dong Wang, Feiyue Wu, Xiaopeng Xu, Changyun Wen, Jie Lian, Jun Zhou
Pages: 2444 - 2452


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.