Thursday 25 November 2021

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 5, Issue 6, December 2021

Author(s): Ghulam Mohi-Ud-Din;Angelos K. Marnerides;Qi Shi;Chelsea Dobbins;Aine MacDermott
Pages: 860 - 870

Author(s): Lin Wang;Andrea Cavallaro
Pages: 871 - 881

Author(s): Paul Fergus;Carl Chalmers;Casimiro Curbelo Montanez;Denis Reilly;Paulo Lisboa;Beth Pineles
Pages: 882 - 892

Author(s): Nitin Naik;Changjing Shang;Paul Jenkins;Qiang Shen
Pages: 893 - 907

Author(s): Preeti Jha;Aruna Tiwari;Neha Bharill;Milind Ratnaparkhe;Mukkamalla Mounika;Neha Nagendra
Pages: 908 - 919

Author(s): Yichi Zhang;Chunhua Yang;Keke Huang;Marko Jusup;Zhen Wang;Xuelong Li
Pages: 920 - 930

Author(s): John Boaz Lee;Giang Nguyen;Ryan A. Rossi;Nesreen K. Ahmed;Eunyee Koh;Sungchul Kim
Pages: 931 - 946

Author(s): Jing-jing Wang;Ling Wang
Pages: 947 - 961

Author(s): Hooman Mohammadi Moghadam;Meysam Gheisarnejad;Zahra Esfahani;Mohammad-Hassan Khooban
Pages: 962 - 971

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 32, Issue 10, October 2021

Author(s): Ke Gu; Hongyan Liu; Zhifang Xia; Junfei Qiao; Weisi Lin; Daniel Thalmann
Pages: 4278 - 4290

Author(s): Andrea Galassi; Marco Lippi; Paolo Torroni
Pages: 4291 - 4308

Author(s): Zhen Fang; Jie Lu; Feng Liu; Junyu Xuan; Guangquan Zhang
Pages: 4309 - 4322

Author(s): Krishnan Raghavan; Shweta Garg; Sarangapani Jagannathan; V. A. Samaranayake
Pages: 4323 - 4333

Author(s): Wenqian Xue; Jialu Fan; Victor G. Lopez; Yi Jiang; Tianyou Chai; Frank L. Lewis
Pages: 4334 - 4346

Author(s): Gyeong-Moon Park; Jong-Hwan Kim
Pages: 4347 - 4361

Author(s): Liyang Zhang; Shuaicheng Liu; Donghao Liu; Pengpeng Zeng; Xiangpeng Li; Jingkuan Song; Lianli Gao
Pages: 4362 - 4373

Author(s): Haishan Ye; Luo Luo; Zhihua Zhang
Pages: 4374 - 4388

Author(s): Haoran You; Yu Cheng; Tianheng Cheng; Chunliang Li; Pan Zhou
Pages: 4389 - 4403

Author(s): Xiaoyu Tao; Xiaopeng Hong; Weiwei Shi; Xinyuan Chang; Yihong Gong
Pages: 4404 - 4418

Author(s): Min Yang; Qiang Qu; Ying Shen; Zhou Zhao; Xiaojun Chen; Chengming Li
Pages: 4419 - 4431

Author(s): Yuan Yuan; Peng Zhang; Xuelong Li
Pages: 4432 - 4444

Author(s): Kleanthis Malialis; Christos G. Panayiotou; Marios M. Polycarpou
Pages: 4445 - 4459

Author(s): Ruibing Hou; Bingpeng Ma; Hong Chang; Xinqian Gu; Shiguang Shan; Xilin Chen
Pages: 4460 - 4474

Author(s): Fei Zhao; Ting Zhang; Yi Wu; Ming Tang; Jinqiao Wang
Pages: 4475 - 4489

Author(s): Yuyan Guo; Bin Xu; Rui Zhang
Pages: 4490 - 4498

Author(s): Xiaofeng Ruan; Yufan Liu; Chunfeng Yuan; Bing Li; Weiming Hu; Yangxi Li; Stephen Maybank
Pages: 4499 - 4513

Author(s): Zheng Zhang; Luyao Liu; Yadan Luo; Zi Huang; Fumin Shen; Heng Tao Shen; Guangming Lu
Pages: 4514 - 4528

Author(s): Jian Lou; Yiu-ming Cheung
Pages: 4529 - 4543

Author(s): Ali Heydari
Pages: 4544 - 4552

Author(s): Jian Fu; Xiang Teng; Ce Cao; Zhaojie Ju; Ping Lou
Pages: 4553 - 4564

Author(s): Kai-Fung Chu; Albert Y. S. Lam; Chenchen Fan; Victor O. K. Li
Pages: 4565 - 4576

Author(s): Wanbing Zhao; Hao Liu; Frank L. Lewis
Pages: 4577 - 4587

Author(s): Damith A. Senanayake; Wei Wang; Shalin H. Naik; Saman Halgamuge
Pages: 4588 - 4602

Author(s): Zhengcai Cao; Dong Zhang; MengChu Zhou
Pages: 4603 - 4612

Author(s): Tao Sun; Linbo Qiao; Dongsheng Li
Pages: 4613 - 4626

Author(s): Tengteng Yu; Xin-Wei Liu; Yu-Hong Dai; Jie Sun
Pages: 4627 - 4638

Author(s): Zhen Zhang; Dongqing Wang; Junwei Gao
Pages: 4639 - 4652

Author(s): Yu Lu; Changyun Wen; Tielong Shen; Weidong Zhang
Pages: 4653 - 4664

Author(s): Qingxiong Tan; Mang Ye; Andy Jinhua Ma; Baoyao Yang; Terry Cheuk-Fung Yip; Grace Lai-Hung Wong; Pong C. Yuen
Pages: 4665 - 4679

Author(s): Qian Gao; Zhifang Yang; Juan Yu; Wei Dai; Xingyu Lei; Bo Tang; Kaigui Xie; Wenyuan Li
Pages: 4680 - 4690

Author(s): Peng Zhou; Peipei Li; Shu Zhao; Xindong Wu
Pages: 4691 - 4702

Author(s): Shuai Sui; C. L. Philip Chen; Shaocheng Tong
Pages: 4703 - 4712

Author(s): Mahdi Khodayar; Guangyi Liu; Jianhui Wang; Okyay Kaynak; Mohammad E. Khodayar
Pages: 4713 - 4727

Author(s): Yeonsu Kang; Jiung Jang; Danyoung Cha; Sungsik Lee
Pages: 4728 - 4741

Author(s): Wanping Zhang; Yongru Chen; Wenming Yang; Guijin Wang; Jing-Hao Xue; Qingmin Liao
Pages: 4742 - 4747

Author(s): Yimin Hou; Sen Wan; Feng Bao; Zhiquan Ren; Yunfeng Dong; Qionghai Dai; Yue Deng
Pages: 4748 - 4754

Author(s): Indro Spinelli; Simone Scardapane; Aurelio Uncini
Pages: 4755 - 4760

Author(s): Hong Sang; Jun Zhao
Pages: 4761 - 4768


 

Thursday 18 November 2021

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 2, Number 5, October 2021

Author(s): Wei He; Zhijun Li; Erdal Kayacan; Catherine Huang; Michael V. Basin
Pages: 382 - 383

Author(s): Dapeng Yan; Hui Cao; Tao Wang; Ruilin Chen; Shuangsi Xue
Pages: 384 - 393

Author(s): Zhipeng Dong; Yi Gao; Yunhui Yan; Fei Chen
Pages: 394 - 403

Author(s): Hang Su; Wen Qi; Zhijun Li; Ziyang Chen; Giancarlo Ferrigno; Elena De Momi
Pages: 404 - 412

Author(s): Yikai Li; Tong Zhang; C. L. Philip Chen
Pages: 413 - 423

Author(s): Shaofeng Chen; Yang Cao; Yu Kang; Pengfei Li; Bingyu Sun
Pages: 437 - 446

 

Tuesday 16 November 2021

Submission deadline for the 2022 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2022) is approaching January 15th

The submission deadline for the 2022 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2022) is approaching (January 15th, 2022). Submit your paper! https://wcci2022.org/calls/

International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2022) deadline is approaching (January 14th, 2022)

The submission deadline for the 19th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2022) is approaching (January 14th, 2022). Submit your paper! https://ipmu2022.disco.unimib.it/

Friday 12 November 2021

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 5, Number 5, October 2021

Author(s): Yu Zhang; Peter Tiňo; Aleš Leonardis; Ke Tang
Pages: 726 - 742

Author(s): Jichen Shi; Zhigang Zeng
Pages: 743 - 754

Author(s): Eirini Troullinou; Grigorios Tsagkatakis; Spyridon Chavlis; Gergely F. Turi; Wenke Li; Attila Losonczy; Panagiotis Tsakalides; Panayiota Poirazi
Pages: 755 - 767

Author(s): H. M. Dipu Kabir; Abbas Khosravi; Saeid Nahavandi; Dipti Srinivasan
Pages: 768 - 779

Author(s): Yu-Fei Lin; Tzu-Ming Huang; Wei-Ho Chung; Yeong-Luh Ueng
Pages: 780 - 791

Author(s): S. A. Malik; A. H. Mir
Pages: 792 - 802

Author(s): Zhenghua Chen; Min Wu; Kaizhou Gao; Jiyan Wu; Jie Ding; Zeng Zeng; Xiaoli Li
Pages: 803 - 812

Author(s): Suraj Prakash Sahoo; Samit Ari; Kamalakanta Mahapatra; Saraju P. Mohanty
Pages: 813 - 825

Author(s): Yu-Lin Lan; Fagui Liu; Wing W. Y. Ng; Jun Zhang; Mengke Gui
Pages: 826 - 839

Author(s): Yize Chen; Hao Wang
Pages: 840 - 845

Author(s): LeSheng Jin; Radko Mesiar; Andrea Stupňanová; Ronald R. Yager
Pages: 846 - 853

Author(s): Mahdi Mosayebi; Meysam Gheisarnejad; Mohammad-Hassan Khooban
Pages: 854 - 859

 

Monday 8 November 2021

IEEE membership puts you in control of your career. Save 50% on IEEE student membership today using code FUTURE50

IEEE membership puts you in control of your career. Save 50% on IEEE student membership today using code FUTURE50. #IEEEStudents #FUTURE50 https://bit.ly/3khVddj

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 32, Number 11, November 2021

Author(s): Chun Yen Lee; Yi-Ping Phoebe Chen
Pages: 4770 - 4780

Author(s): Zhijie Lin; Zhaoshui He; Shengli Xie; Xu Wang; Ji Tan; Jun Lu; Beihai Tan
Pages: 4781 - 4792

Author(s): Erico Tjoa; Cuntai Guan
Pages: 4793 - 4813

Author(s): Jing Jin; Ruocheng Xiao; Ian Daly; Yangyang Miao; Xingyu Wang; Andrzej Cichocki
Pages: 4814 - 4825

Author(s): Muhammad Aminul Islam; Bryce Murray; Andrew Buck; Derek T. Anderson; Grant J. Scott; Mihail Popescu; James Keller
Pages: 4826 - 4838

Author(s): Shuling Wang; Haitao Li
Pages: 4839 - 4848

Author(s): Chong Di; Qilian Liang; Fangqi Li; Shenghong Li; Fucai Luo
Pages: 4849 - 4863

Author(s): Antonio-Javier Gallego; Jorge Calvo-Zaragoza; Robert B. Fisher
Pages: 4864 - 4878

Author(s): Adolfo Perrusquía; Wen Yu
Pages: 4879 - 4889

Author(s): Kai Zhao; Yongduan Song; Wenchao Meng; C. L. Philip Chen; Long Chen
Pages: 4890 - 4900

Author(s): Hong Li; Li Zhang
Pages: 4901 - 4915

Author(s): Xinyu Zhong; Yanbo Gao
Pages: 4916 - 4930

Author(s): Yongqiang Nai; Qingyu Yang; Zongze Wu
Pages: 4931 - 4945

Author(s): Boyi Zhang; Pengjian Shang
Pages: 4946 - 4955

Author(s): Zhengming Ma; Zengrong Zhan; Zijian Feng; Jiajing Guo
Pages: 4956 - 4970

Author(s): Min Gan; Yu Guan; Guang-Yong Chen; C. L. Philip Chen
Pages: 4971 - 4982

Author(s): Yaqiang Yao; Yang Li; Bingbing Jiang; Huanhuan Chen
Pages: 4983 - 4996

Author(s): Ahmad Khajenezhad; Hatef Madani; Hamid Beigy
Pages: 4997 - 5007

Author(s): Wandong Zhang; Q. M. Jonathan Wu; Yimin Yang; Thangarajah Akilan
Pages: 5008 - 5021

Author(s): Zhen Li; Jianguo Wu; Xiaowei Yue
Pages: 5022 - 5033

Author(s): Xuejin Chen; Xiaotian Chen; Yiteng Zhang; Xueyang Fu; Zheng-Jun Zha
Pages: 5034 - 5046

Author(s): Chang-Dong Wang; Man-Sheng Chen; Ling Huang; Jian-Huang Lai; Philip S. Yu
Pages: 5047 - 5060

Author(s): Ruoxia Li; Jinde Cao
Pages: 5061 - 5071

Author(s): Věra Kůrková; David Coufal
Pages: 5072 - 5081

Author(s): Muhammad Awais; Md. Tauhid Bin Iqbal; Sung-Ho Bae
Pages: 5082 - 5092

Author(s): Jinxing Li; Bob Zhang; Guangming Lu; Yong Xu; Feng Wu; David Zhang
Pages: 5093 - 5107

Author(s): Hui-Ting Wang; Yong He; Chuan-Ke Zhang
Pages: 5108 - 5117

Author(s): Na Lin; Ronghu Chi; Biao Huang; Zhongsheng Hou
Pages: 5118 - 5128

Author(s): Liming Liu; Maoxiang Chu; Rongfen Gong; Li Zhang
Pages: 5129 - 5143

Author(s): Alexander E. Prosvirin; Farzin Piltan; Jong-Myon Kim
Pages: 5144 - 5155

Author(s): Tong Ma
Pages: 5156 - 5166

Author(s): Nan Hou; Hongli Dong; Zidong Wang; Hongjian Liu
Pages: 5167 - 5178

Author(s): Chenhui Zhao; Donghui Guo
Pages: 5179 - 5193

Author(s): Junkai Ji; Yajiao Tang; Lijia Ma; Jianqiang Li; Qiuzhen Lin; Zheng Tang; Yuki Todo
Pages: 5194 - 5207

Author(s): Fuyu Zhao; Weinan Gao; Zhong-Ping Jiang; Tengfei Liu
Pages: 5208 - 5221

Author(s): Xin Zhang; Wuneng Zhou; Hamid Reza Karimi; Yuqing Sun
Pages: 5222 - 5231

Author(s): Jiannan Chen; Changchun Hua; Xinping Guan
Pages: 5232 - 5240

Author(s): Manish Narwaria; Aditya Tatu
Pages: 5241 - 5246

Author(s): Mulin Chen; Xuelong Li
Pages: 5247 - 5253

Author(s): Kaihong Lu; Qixin Zhu
Pages: 5254 - 5260

Monday 1 November 2021

IEEE WCCI 2022 Special Session and Workshop Proposals November 15, 2021

The IEEE WCCI 2022 organizing committee invites proposals for workshops to be held in conjunction with the main event. Workshop proposals should be submitted by November 15, 2021 using the form at the following link https://wcci2022.org/call-for-workshops/

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 25, Number 5, October 2021

 1) Guest Editorial Evolutionary Computation Meets Deep Learning

Author(s): Weiping Ding; Witold Pedrycz; Gary G. Yen; Bing Xue
Pages: 810 - 814

Author(s): Xiangru Chen; Yanan Sun; Mengjie Zhang; Dezhong Peng
Pages: 815 - 829

Author(s): Tong Zhang; Chunyu Lei; Zongyan Zhang; Xian-Bing Meng; C. L. Philip Chen
Pages: 830 - 841

Author(s): Mincan Li; Zidong Wang; Kenli Li; Xiangke Liao; Kate Hone; Xiaohui Liu
Pages: 842 - 855

Author(s): Feiran Huang; Alireza Jolfaei; Ali Kashif Bashir
Pages: 856 - 868

Author(s): Miao Zhang; Huiqi Li; Shirui Pan; Juan Lyu; Steve Ling; Steven Su
Pages: 869 - 882

Author(s): Xinyan Liang; Qian Guo; Yuhua Qian; Weiping Ding; Qingfu Zhang
Pages: 883 - 893

Author(s): Xun Zhou; A. K. Qin; Maoguo Gong; Kay Chen Tan
Pages: 894 - 912

Author(s): Mu Zhou; Yuexin Long; Weiping Zhang; Qiaolin Pu; Yong Wang; Wei Nie; Wei He
Pages: 913 - 927

Author(s): Yu-Wei Wen; Sheng-Hsuan Peng; Chuan-Kang Ting
Pages: 928 - 940

Author(s): Dawei Zhan; Huanlai Xing
Pages: 941 - 955

Author(s): Dogan Corus; Pietro S. Oliveto; Donya Yazdani
Pages: 956 - 970

Author(s): Leonardo Lai; Lorenzo Fiaschi; Marco Cococcioni; Kalyanmoy Deb
Pages: 971 - 985

Author(s): Shiming Chen; Wenjie Wang; Beihao Xia; Xinge You; Qinmu Peng; Zehong Cao; Weiping Ding
Pages: 986 - 1000

Author(s): Aymeric Blot; Justyna Petke
Pages: 1001 - 1011