Wednesday 31 January 2024

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 28, Issue 1, February 2024

Author(s): Bach Hoai Nguyen, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 2 - 16

Author(s): Kai Zhang, Zhiwei Xu, Gary G. Yen, Ling Zhang
Pages: 17 - 31

Author(s): Abhishek Kumar, Swagatam Das, Rammohan Mallipeddi
Pages: 32 - 46

Author(s): Cheng He, Ran Cheng, Lianghao Li, Kay Chen Tan, Yaochu Jin
Pages: 47 - 61

Author(s): Yue Wu, Hangqi Ding, Maoguo Gong, A. K. Qin, Wenping Ma, Qiguang Miao, Kay Chen Tan
Pages: 62 - 76

Author(s): Fei Ming, Wenyin Gong, Ling Wang, Liang Gao
Pages: 77 - 89

Author(s): Huixin Ma, Kai Wu, Handing Wang, Jing Liu
Pages: 90 - 104

Author(s): Ke Shang, Tianye Shu, Hisao Ishibuchi
Pages: 105 - 116

Author(s): Ik Soo Lim, Naoki Masuda
Pages: 117 - 131

Author(s): Shulei Liu, Handing Wang, Wen Yao, Wei Peng
Pages: 132 - 146

Author(s): Fangfang Zhang, Yi Mei, Su Nguyen, Mengjie Zhang
Pages: 147 - 167

Author(s): Zhifang Wei, Weifeng Gao, Maoguo Gong, Gary G. Yen
Pages: 168 - 177

Author(s): Honggui Han, Xing Bai, Ying Hou, Junfei Qiao
Pages: 178 - 192

Author(s): Mingcheng Zuo, Dunwei Gong, Yan Wang, Xianming Ye, Bo Zeng, Fanlin Meng
Pages: 193 - 207

Author(s): Chao Wang, Licheng Jiao, Jiaxuan Zhao, Lingling Li, Xu Liu, Fang Liu, Shuyuan Yang
Pages: 208 - 222

Author(s): Abhiroop Ghosh, Kalyanmoy Deb, Erik Goodman, Ronald Averill
Pages: 223 - 237

Author(s): Yaru Hu, Jinhua Zheng, Shouyong Jiang, Shengxiang Yang, Juan Zou, Rui Wang
Pages: 238 - 251

Author(s): Kalyanmoy Deb, Claudio Lucio do Val Lopes, Flávio Vinícius Cruzeiro Martins, Elizabeth Fialho Wanner
Pages: 252 - 266

Author(s): Juan Zou, Ruiqing Sun, Yuan Liu, Yaru Hu, Shengxiang Yang, Jinhua Zheng, Ke Li
Pages: 267 - 280


Wednesday 24 January 2024

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 8, Issue 1, February 2024

Author(s): Zhiwen Xiao, Huanlai Xing, Bowen Zhao, Rong Qu, Shouxi Luo, Penglin Dai, Ke Li, Zonghai Zhu
Pages: 3 - 15

Author(s): Si-Guo Fang, Dong Huang, Chang-Dong Wang, Yong Tang
Pages: 16 - 31

Author(s): Yu Xue, Changchang Lu, Ferrante Neri, Jiafeng Qin
Pages: 32 - 43

Author(s): Aristotelis Ballas, Christos Diou
Pages: 44 - 54

Author(s): Bingzhi Chen, Yishu Liu, Zheng Zhang, Guangming Lu, Adams Wai Kin Kong
Pages: 55 - 68

Author(s): Ming Ma, Bangyong Sun
Pages: 69 - 81

Author(s): Yu Zhou, Ruiqi Wang, Yufan Wang, Shilong Sun, Jiafeng Chen, Xiao Zhang
Pages: 82 - 94

Author(s): Mauricio Moyano, Guillermo Cabrera-Guerrero, Gonzalo Tello-Valenzuela, Carolina Lagos
Pages: 95 - 109

Author(s): Yue Wu, Peiran Gong, Maoguo Gong, Hangqi Ding, Zedong Tang, Yibo Liu, Wenping Ma, Qiguang Miao
Pages: 110 - 125

Author(s): Weiping Ding, Mohamed Abdel-Basset, Hossam Hawash, Mahardhika Pratama, Witold Pedrycz
Pages: 126 - 139

Author(s): SuJin Bak, Jinwoo Park, Jaehoon Lee, Jichai Jeong
Pages: 140 - 149

Author(s): Kai-Yuan Feng, Maoguo Gong, Ke Pan, Hongyu Zhao, Yue Wu, Kai Sheng
Pages: 150 - 163

Author(s): Mayank Lovanshi, Vivek Tiwari, Swati Jain
Pages: 164 - 174

Author(s): Rui Yin, Wei Lu, Jianhua Yang
Pages: 175 - 190

Author(s): Qiqi Liu, Yuping Yan, Péter Ligeti, Yaochu Jin
Pages: 191 - 205

Author(s): Serkan Kiranyaz, Junaid Malik, Mehmet Yamac, Mert Duman, Ilke Adalioglu, Esin Guldogan, Turker Ince, Moncef Gabbouj
Pages: 206 - 228

Author(s): Chin-Teng Lin, Haichao Zhang, Liang Ou, Yu-Cheng Chang, Yu-Kai Wang
Pages: 229 - 239

Author(s): Qi Tan, Yang Liu, Jiming Liu
Pages: 240 - 254

Author(s): Mao-Hsu Yen, Bor-Shyh Lin, Yu-Lun Kuo, I-Jung Lee, Bor-Shing Lin
Pages: 255 - 263

Author(s): Wuniu Liu, Qing He, Zhihui Li, Yongming Li
Pages: 264 - 278

Author(s): Saeed Haghiri, Salah I. Yahya, Abbas Rezaei, Arash Ahmadi
Pages: 279 - 287

Author(s): Bin Yu, Hengjie Xie, Mingjie Cai, Weiping Ding
Pages: 288 - 299

Author(s): Gang Yue, Zhuo Sun, Jinpo Fan
Pages: 300 - 312

Author(s): Hao-Tian Wu, Xin Cao, Ying Gao, Kaihan Zheng, Jiwu Huang, Jiankun Hu, Zhihong Tian
Pages: 313 - 326

Author(s): Xingchen Li, Xianlun Tang, Sichao Qiu, Xin Deng, Huiming Wang, Yin Tian
Pages: 327 - 336

Author(s): Genghui Li, Zhenkun Wang, Jianyong Sun, Qingfu Zhang
Pages: 337 - 349

Author(s): Xueming Yan, Han Huang, Yaochu Jin, Liang Chen, Zhanning Liang, Zhifeng Hao
Pages: 350 - 363

Author(s): Jie Jin, Weijie Chen, Aijia Ouyang, Fei Yu, Haiyan Liu
Pages: 364 - 376

Author(s): Jing-Yu Ji, Zusheng Tan, Sanyou Zeng, Eric W. K. See-To, Man-Leung Wong
Pages: 377 - 388

Author(s): Yong Zhang, Chaoxu Mu, Dongbin Zhao
Pages: 389 - 400

Author(s): Yaojin Lin, Zhuoxin He, Lei Guo, Weiping Ding
Pages: 401 - 415

Author(s): Xin Wang, Chen Zhao, Tingwen Huang
Pages: 416 - 426

Author(s): Qian Luo, Tien-Ping Tan
Pages: 427 - 439

Author(s): Tiancheng Zhang, Zhipeng Lü, Junwen Ding
Pages: 440 - 453

Author(s): Qiongdan Lou, Zhaohong Deng, Qingbing Sang, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 454 - 473

Author(s): Dayu Tan, Zhiyuan Yao, Xin Peng, Haiping Ma, Yike Dai, Yansen Su, Weimin Zhong
Pages: 474 - 487

Author(s): Huiting Li, Yaochu Jin, Tianyou Chai
Pages: 488 - 502

Author(s): Xuefeng Chen, Liang Feng, Xin Cao, Yifeng Zeng, Yaqing Hou, Zhi Zhang
Pages: 503 - 518

Author(s): Heng Liu, Jiangteng Shi, Jinde Cao, Yongping Pan
Pages: 519 - 532

Author(s): Tinghuai Ma, Kexing Peng, Huan Rong, Yurong Qian, Najla Al-Nabhan
Pages: 533 - 547

Author(s): Haixu Yu, Xudong Zhao
Pages: 548 - 562

Author(s): Chengdai Huang, Heng Liu, Tingwen Huang, Jinde Cao
Pages: 563 - 575

Author(s): Chao Wang, Huitao Huang, Xingyi Zhang
Pages: 576 - 590

Author(s): Xu Wu, Zhihui Lai, Shiqi Yu, Jie Zhou, Zhuoqian Liang, Linlin Shen
Pages: 591 - 603

Author(s): Hengrong Ju, Tao Yin, Jiashuang Huang, Weiping Ding, Xibei Yang
Pages: 604 - 614

Author(s): Yue Zhang, Sirui Yang, Weitian Huang, Chang-Dong Wang, Hongmin Cai
Pages: 615 - 626

Author(s): Ziao Wang, Xiaofeng Zhang, Hongwei Du
Pages: 627 - 640

Author(s): Kun Huang, Na Su, Yuhui Tao, Mingchao Li, Xiao Ma, Zexuan Ji, Songtao Yuan, Qiang Chen
Pages: 641 - 653

Author(s): Jingxin Liu, Xiaofeng Liao, Jin-Song Dong
Pages: 654 - 669

Author(s): Xinran Li, Mengqi Guo, Zichi Wang, Jian Li, Chuan Qin
Pages: 670 - 683

Author(s): Yuanqiao Zhang, Maoguo Gong, Yuan Gao, Hao Li, Lei Wang, Yixin Wang
Pages: 684 - 696

Author(s): Shu-Juan Peng, Ye Fan, Yiu-ming Cheung, Xin Liu, Zhen Cui, Taihao Li
Pages: 697 - 709

Author(s): Rahul Kumar Jain, Takahiro Sato, Ahmed M. El-Sayed, Taro Watasue, Tomohiro Nakagawa, Yutaro Iwamoto, Xiang Ruan, Yen-Wei Chen
Pages: 710 - 723

Author(s): Xiang Ma, Liangzhe Chen, Zhaohong Deng, Peng Xu, Qisheng Yan, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 724 - 737

Author(s): Qin Li, Yong Wang
Pages: 738 - 751

Author(s): Junfeng Wu, Guangyan Huang, Hui Zheng, Guang-Li Huang, Borui Cai, Chi-Hung Chi, Jing He
Pages: 752 - 761

Author(s): Shuijia Li, Wenyin Gong, Ling Wang, Qiong Gu
Pages: 762 - 775

Author(s): Gang Chen, Feng Shao, Xiongli Chai, Qiuping Jiang, Yo-Sung Ho
Pages: 776 - 789

Author(s): Weilin Huang, Zhihui Lai, Heng Kong, Junhong Zhang
Pages: 790 - 801

Author(s): Kai Yao, Kaizhu Huang, Jie Sun, Amir Hussain
Pages: 802 - 813

Author(s): Farhad Pourpanah, Chee Peng Lim, Ali Etemad, Q. M. Jonathan Wu
Pages: 814 - 827

Author(s): Qi Lai, Jianhang Zhou, Yanfen Gan, Chi-Man Vong, C.L. Philip Chen
Pages: 828 - 839

Author(s): Jie Li, Zhelong Wang, Xu Zhou, Xiaofeng Liu
Pages: 840 - 854

Author(s): Tao Dai, Mengxi Ya, Jinmin Li, Xinyi Zhang, Shu-Tao Xia, Zexuan Zhu
Pages: 855 - 865

Author(s): Weiwei Lin, Songbo Wang, Wentai Wu, Dongdong Li, Albert Y. Zomaya
Pages: 866 - 878

Author(s): Yi-Zeng Hsieh, Po-Yen Lee
Pages: 879 - 891

Author(s): Wenxu Tao, Gangyi Jiang, Mei Yu, Yun Zhang, Zhidi Jiang, Yo-Sung Ho
Pages: 892 - 902

Author(s): Oscar Cartagena, Francesco Trovò, Manuel Roveri, Doris Sáez
Pages: 903 - 916

Author(s): Xiaoming Liu, Jingling Pan, Xiao Li, Xiangkai Wei, Zhipeng Liu, Zhifang Pan, Jinshan Tang
Pages: 917 - 929

Author(s): Mengyang Zhang, Guohui Tian, Yongcheng Cui, Ying Zhang, Zhenhua Xia
Pages: 930 - 941

Author(s): Xiao-Cheng Liao, Wei-Neng Chen, Ya-Hui Jia, Wen-Jin Qiu
Pages: 942 - 955

Author(s): Ruonan Wang, Min Luo, Qi Feng, Cong Peng, Debiao He
Pages: 956 - 967

Author(s): Yi Zhu, Yishuai Geng, Yun Li, Jipeng Qiang, Yunhao Yuan, Xindong Wu
Pages: 968 - 980

Author(s): Chenkai Zhang, Yu Qi, Yueming Wang
Pages: 981 - 991

Author(s): Bharath Subramani, Magudeeswaran Veluchamy, Ashish Kumar Bhandari
Pages: 992 - 1002

Author(s): Xiaoru Chen, Yingxu Wang, Jinyuan Fang, Zaiqiao Meng, Shangsong Liang
Pages: 1003 - 1014

Author(s): Xuewen Bing, Wenqi Ren, Yang Tang, Gary G. Yen, Qiyu Sun
Pages: 1015 - 1029

Author(s): Ziming He, Jingchen Li, Fan Wu, Haobin Shi, Kao-Shing Hwang
Pages: 1030 - 1043

Author(s): Yiming Tang, Jingjing Chen, Witold Pedrycz, Fuji Ren, Li Zhang
Pages: 1044 - 1056

Author(s): Harisu Abdullahi Shehu, Will N. Browne, Hedwig Eisenbarth
Pages: 1057 - 1070


Thursday 11 January 2024

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 35, Issue 1

Author(s): Yiming Li, Yong Jiang, Zhifeng Li, Shu-Tao Xia
Pages: 5 - 22

Author(s): Lei Zhang, Xinbo Gao
Pages: 23 - 44

Author(s): Jun Ye, Yougang Bian, Biao Luo, Manjiang Hu, Biao Xu, Rongjun Ding
Pages: 45 - 59

Author(s): Luigi Tommaso Luppino, Mads Adrian Hansen, Michael Kampffmeyer, Filippo Maria Bianchi, Gabriele Moser, Robert Jenssen, Stian Normann Anfinsen
Pages: 60 - 72

Author(s): Mengying Xie, Xiaolan Liu, Xiaowei Yang
Pages: 73 - 87

Author(s): Ao Liu, Beibei Li, Tao Li, Pan Zhou, Rui Wang
Pages: 88 - 102

Author(s): Rui Shao, Pramuditha Perera, Pong C. Yuen, Vishal M. Patel
Pages: 103 - 116

Author(s): Amit Giloni, Edita Grolman, Tanja Hagemann, Ronald Fromm, Sebastian Fischer, Yuval Elovici, Asaf Shabtai
Pages: 117 - 131

Author(s): Zhengeng Yang, Hongshan Yu, Yong He, Wei Sun, Zhi-Hong Mao, Ajmal Mian
Pages: 132 - 142

Author(s): Jie Liu, Zhan Yu, Daniel W. C. Ho
Pages: 143 - 156

Author(s): Mingkang Long, Housheng Su, Zhigang Zeng
Pages: 157 - 168

Author(s): Qian Qiu, Housheng Su
Pages: 169 - 181

Author(s): Qinglai Wei, Yugu Li, Jie Zhang, Fei-Yue Wang
Pages: 182 - 195

Author(s): Jiangzhang Gan, Rongyao Hu, Yujie Mo, Zhao Kang, Liang Peng, Yonghua Zhu, Xiaofeng Zhu
Pages: 196 - 207

Author(s): Zhehui Wang, Tao Luo, Rick Siow Mong Goh, Joey Tianyi Zhou
Pages: 208 - 220

Author(s): Penglong Zhai, Shihua Zhang
Pages: 221 - 230

Author(s): Pengfei Zhou, Kaining Ying, Zhenhua Wang, Dongyan Guo, Cong Bai
Pages: 231 - 245

Author(s): Xue Dong, Xuemeng Song, Na Zheng, Jianlong Wu, Hongjun Dai, Liqiang Nie
Pages: 246 - 257

Author(s): Yixiao Ge, Feng Zhu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Xiaogang Wang, Hongsheng Li
Pages: 258 - 271

Author(s): Peisong Wang, Xiangyu He, Jian Cheng
Pages: 272 - 284

Author(s): Jiayue Liu, Jianguo Zhang, Yuncai Wang
Pages: 285 - 299

Author(s): Miaomiao Li, Siwei Wang, Xinwang Liu, Suyuan Liu
Pages: 300 - 310

Author(s): Zhengzhe Liu, Lei Pang, Xiaojuan Qi
Pages: 311 - 325

Author(s): Jiabao Cui, Xuewei Li, Hanbin Zhao, Hui Wang, Bin Li, Xi Li
Pages: 326 - 337

Author(s): Zheng Zhang, Shiming Chen, Yuanshi Zheng
Pages: 338 - 347

Author(s): Bo-Yu Tsai, Sandeep Vara Sankar Diddi, Li-Wei Ko, Shuu-Jiun Wang, Chi-Yuan Chang, Tzyy-Ping Jung
Pages: 348 - 361

Author(s): Kidon Park, Hong-Gyu Jung, Tae-San Eom, Seong-Whan Lee
Pages: 362 - 375

Author(s): Edgar S. García-Treviño, Pu Yang, Javier A. Barria
Pages: 376 - 389

Author(s): Fang Liu, Xiaoxue Qian, Licheng Jiao, Xiangrong Zhang, Lingling Li, Yuanhao Cui
Pages: 390 - 404

Author(s): Jun Cheng, Lidan Liang, Huaicheng Yan, Jinde Cao, Shengda Tang, Kaibo Shi
Pages: 405 - 416

Author(s): Huarong Zhao, Hongnian Yu, Li Peng
Pages: 417 - 427

Author(s): Yue Chen, Song Zhu, Mouquan Shen, Xiaoyang Liu, Shiping Wen
Pages: 428 - 438

Author(s): Chaoran Cui, Jian Zong, Yuling Ma, Xinhua Wang, Lei Guo, Meng Chen, Yilong Yin
Pages: 439 - 450

Author(s): Yang Xing, Stuart Golodetz, Aluna Everitt, Andrew Markham, Niki Trigoni
Pages: 451 - 465

Author(s): Baiyu Peng, Jingliang Duan, Jianyu Chen, Shengbo Eben Li, Genjin Xie, Congsheng Zhang, Yang Guan, Yao Mu, Enxin Sun
Pages: 466 - 478

Author(s): Ruichu Cai, Siyu Wu, Jie Qiao, Zhifeng Hao, Keli Zhang, Xi Zhang
Pages: 479 - 493

Author(s): Matija Mavsar, Barry Ridge, Rok Pahič, Jun Morimoto, Aleš Ude
Pages: 494 - 506

Author(s): Jin-Liang Wang, Lin-Hao Zhao, Huai-Ning Wu, Tingwen Huang
Pages: 507 - 518

Author(s): Mikko Lehtimäki, Lassi Paunonen, Marja-Leena Linne
Pages: 519 - 531

Author(s): Ahmad Karambakhsh, Bin Sheng, Ping Li, Huating Li, Jinman Kim, Younhyun Jung, C. L. Philip Chen
Pages: 532 - 546

Author(s): Keke Huang, Shujie Wu, Bei Sun, Chunhua Yang, Weihua Gui
Pages: 547 - 558

Author(s): Yinyan Zhang, Shuai Li, Jian Weng, Bolin Liao
Pages: 559 - 569

Author(s): Wen Bai, Peter Xiaoping Liu, Huanqing Wang
Pages: 570 - 583

Author(s): Bocheng Yan, Ben Niu, Xudong Zhao, Huanqing Wang, Wendi Chen, Xiaomei Liu
Pages: 584 - 597

Author(s): Huifeng Zhang, Dong Yue, Chunxia Dou, Gerhard P. Hancke
Pages: 598 - 608

Author(s): Zhehuang Huang, Jinjin Li
Pages: 609 - 623

Author(s): Zeyang Zhang, Yidong Chen, Changle Zhou
Pages: 624 - 633

Author(s): Hassan Eshkiki, Benjamin Mora, Xianghua Xie
Pages: 634 - 647

Author(s): Yahe Yu, Hien Tran
Pages: 648 - 656

Author(s): Zhe Liu, Yun Li, Lina Yao, Julian McAuley, Sam Dixon
Pages: 657 - 669

Author(s): Chao Deng, Dong Yue, Wei-Wei Che, Xiangpeng Xie
Pages: 670 - 679

Author(s): Wen Wen, Fangyu Liang
Pages: 680 - 692

Author(s): Yao Lu, Le Zhang, Xiaofei Yang, Yicong Zhou
Pages: 693 - 707

Author(s): Jiawei Ma, Huanqing Wang, Junfei Qiao
Pages: 708 - 717

Author(s): Kui Ding, Quanxin Zhu, Tingwen Huang
Pages: 718 - 732

Author(s): Lizeth Gonzalez-Carabarin, Iris A. M. Huijben, Bastian Veeling, Alexandre Schmid, Ruud J. G. van Sloun
Pages: 733 - 744

Author(s): Leimin Wang, Chuan-Ke Zhang
Pages: 745 - 758

Author(s): Guijun Ma, Songpei Xu, Tao Yang, Zhenbang Du, Limin Zhu, Han Ding, Ye Yuan
Pages: 759 - 769

Author(s): Liyue Shen, John Pauly, Lei Xing
Pages: 770 - 782

Author(s): Mingyue Li, Xueyan Yang, Xiaodi Li
Pages: 783 - 791

Author(s): Mostafa Mehdipour Ghazi, Lauge Sørensen, Sébastien Ourselin, Mads Nielsen
Pages: 792 - 802

Author(s): Ning Li, Chengcai Leng, Irene Cheng, Anup Basu, Licheng Jiao
Pages: 803 - 816

Author(s): Jia Long, Dengxiu Yu, Guoxing Wen, Li Li, Zhen Wang, C. L. Philip Chen
Pages: 817 - 830

Author(s): Tongcun Liu, Siyuan Lou, Jianxin Liao, Hailin Feng
Pages: 831 - 841

Author(s): Jianming Zheng, Fei Cai, Jun Liu, Yanxiang Ling, Honghui Chen
Pages: 842 - 854

Author(s): Jingda Wu, Zhiyu Huang, Wenhui Huang, Chen Lv
Pages: 855 - 869

Author(s): Yuhong Xu, Zhiwen Yu, C. L. Philip Chen
Pages: 870 - 883

Author(s): Yalan Ye, Tongjie Pan, Qianhe Meng, Jingjing Li, Heng Tao Shen
Pages: 884 - 898

Author(s): Xiao Luo, Wei Ju, Meng Qu, Yiyang Gu, Chong Chen, Minghua Deng, Xian-Sheng Hua, Ming Zhang
Pages: 899 - 912

Author(s): Dapeng Li, Hong-Gui Han, Jun-Fei Qiao
Pages: 913 - 922

Author(s): Xiong Yang, Mengmeng Xu, Qinglai Wei
Pages: 923 - 937

Author(s): Xianjie Guo, Kui Yu, Lin Liu, Fuyuan Cao, Jiuyong Li
Pages: 938 - 951

Author(s): Yunkai Lv, Hao Zhang, Zhuping Wang, Huaicheng Yan
Pages: 952 - 960

Author(s): Zhihao Wu, Jie Wen, Yong Xu, Jian Yang, Xuelong Li, David Zhang
Pages: 961 - 972

Author(s): Zhiwei Yang, Jing Ma, Hechang Chen, Jiawei Zhang, Yi Chang
Pages: 973 - 984

Author(s): Mengjia Xu, Apoorva Vikram Singh, George Em Karniadakis
Pages: 985 - 998

Author(s): Shijie Song, Minglei Zhu, Xiaolin Dai, Dawei Gong
Pages: 999 - 1012

Author(s): Shujun Zeng, Xueping Wang, Min Liu, Qing Liu, Yaonan Wang
Pages: 1013 - 1024

Author(s): Rui Yang, Wenrui Dai, Chenglin Li, Junni Zou, Hongkai Xiong
Pages: 1025 - 1039

Author(s): Qiang Xi, Xinzhi Liu, Xiaodi Li
Pages: 1040 - 1049

Author(s): Alberto Castaño, Pablo González, Jaime Alonso González, Juan José del Coz
Pages: 1050 - 1061

Author(s): Zhun-Ga Liu, Liang-Bo Ning, Zuo-Wei Zhang
Pages: 1062 - 1072

Author(s): Jie Wang, Zitao Zhang, Bailing Tian, Qun Zong
Pages: 1073 - 1086

Author(s): Yanyan Ni, Zhen Wang, Xia Huang, Qian Ma, Hao Shen
Pages: 1087 - 1097

Author(s): Chang Gao, Tobi Delbruck, Shih-Chii Liu
Pages: 1098 - 1112

Author(s): Qianxin Yi, Chenhao Wang, Kaidong Wang, Yao Wang
Pages: 1113 - 1126

Author(s): Yuning Qiu, Guoxu Zhou, Qibin Zhao, Shengli Xie
Pages: 1127 - 1141

Author(s): Xiaoqin Zhang, Jingjing Zheng, Li Zhao, Zhengyuan Zhou, Zhouchen Lin
Pages: 1142 - 1156

Author(s): Sen Jia, Shuguo Jiang, Shuyu Zhang, Meng Xu, Xiuping Jia
Pages: 1157 - 1171

Author(s): Alberto Fachechi, Adriano Barra, Elena Agliari, Francesco Alemanno
Pages: 1172 - 1181

Author(s): Ross Drummond, Matthew C. Turner, Stephen R. Duncan
Pages: 1182 - 1191

Author(s): Zichen Yan, Wei He, Yuanhang Wang, Liang Sun, Xinbo Yu
Pages: 1192 - 1204

Author(s): Xiaoyao Zheng, Zhen Ni, Xiangnan Zhong, Yonglong Luo
Pages: 1205 - 1216

Author(s): Hashim A. Hashim, Kyriakos G. Vamvoudakis
Pages: 1217 - 1227

Author(s): Anass Fahfouh, Jamal Riffi, Mohamed Adnane Mahraz, Ali Yahyaouy, Hamid Tairi
Pages: 1228 - 1239

Author(s): Yufan Wang, Tingting He, Jie Mei, Rui Fan, Xinhui Tu
Pages: 1240 - 1254

Author(s): Mengting Xu, Tao Zhang, Zhongnian Li, Daoqiang Zhang
Pages: 1255 - 1264

Author(s): Hao Jiang, Dong Shen, Shunhao Huang, Xinghuo Yu
Pages: 1265 - 1277

Author(s): Botao Jiao, Yinan Guo, Dunwei Gong, Qiuju Chen
Pages: 1278 - 1291

Author(s): Peng Wan, Zhigang Zeng
Pages: 1292 - 1304

Author(s): Chen Lin, Si Chen, Meifang Zeng, Sheng Zhang, Min Gao, Hui Li
Pages: 1305 - 1319

Author(s): Janier Arias-Garcia, Alan Cândido de Souza, Liliane Gade, Jones Yudi, Frederico Coelho, Cristiano L. Castro, Luiz C. B. Torres, Antonio P. Braga
Pages: 1320 - 1329

Author(s): Shaolin Tan, Zhihong Fang, Yaonan Wang, Jinhu Lü
Pages: 1330 - 1340

Author(s): Mohamed Ragab, Emadeldeen Eldele, Zhenghua Chen, Min Wu, Chee-Keong Kwoh, Xiaoli Li
Pages: 1341 - 1351

Author(s): Liang Xie, Meishan Zhang, You Li, Wei Qin, Ye Yan, Erwei Yin
Pages: 1352 - 1363

Author(s): Haibin Sun, Linlin Hou, Yunliang Wei
Pages: 1364 - 1378

Author(s): Zihuan Liu, Shrijita Bhattacharya, Tapabrata Maiti
Pages: 1379 - 1385

Author(s): Min-Cheol Sagong, Yoon-Jae Yeo, Yong-Goo Shin, Sung-Jea Ko
Pages: 1386 - 1393

Author(s): Youming Xin, Zunshui Cheng, Jinde Cao, Leszek Rutkowski, Yaning Wang
Pages: 1394 - 1400

Author(s): Bin Zhao, Xuelong Li
Pages: 1401 - 1408

Author(s): Mingjie Cai, Peng Shi, Jinpeng Yu
Pages: 1409 - 1414

Author(s): Feng Zhao, Tiancheng Huang, Donglin Wang
Pages: 1415 - 1422

Author(s): Miłosz Stypiński, Marcin Niemiec
Pages: 1423 - 1429

Author(s): Erdem Koyuncu
Pages: 1430 - 1438

Author(s): Lazhar Labiod, Mohamed Nadif
Pages: 1439 - 1444

Author(s): Dianfeng Zhang, Guangcang Wang, Zhaojing Wu
Pages: 1445 - 1452


IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 5, Issue 1, January 2024

Author(s): Shaily Kabir, Christian Wagner, Zack Ellerby
Pages: 3 - 22

Author(s): Chenxi Sun, Moxian Song, Derun Cai, Baofeng Zhang, Shenda Hong, Hongyan Li
Pages: 23 - 37

Author(s): Ryan Benkert, Mohit Prabhushankar, Ghassan AlRegib, Armin Pacharmi, Enrique Corona
Pages: 38 - 50

Author(s): Branko Ristic, Alessio Benavoli, Sanjeev Arulampalam
Pages: 51 - 60

Author(s): Xuesong Wang, Diyuan Hou, Longyang Huang, Yuhu Cheng
Pages: 61 - 69

Author(s): Chunjie Wang, Dawei Dai, Shuyin Xia, Yingge Liu, Guoyin Wang
Pages: 70 - 79

Author(s): Eirini Troullinou, Grigorios Tsagkatakis, Attila Losonczy, Panayiota Poirazi, Panagiotis Tsakalides
Pages: 80 - 91

Author(s): Botao Jiao, Yinan Guo, Cuie Yang, Jiayang Pu, Zhiji Zheng, Dunwei Gong
Pages: 92 - 103

Author(s): Zhijie Lin, Zhaoshui He, Ruoyu Yao, Xu Wang, Taiheng Liu, Yamei Deng, Shengli Xie
Pages: 104 - 114

Author(s): Rahul Mondal, Tandra Pal, Prasenjit Dey
Pages: 115 - 126

Author(s): Xian Tao, Shaohua Yan, Xinyi Gong, Chandranath Adak
Pages: 127 - 139

Author(s): Li Yuan, Jin Wang, Liang-Chih Yu, Xuejie Zhang
Pages: 140 - 153

Author(s): Si-Chao Lei, Xiaolin Xiao, Yue-Jiao Gong, Yun Li, Jun Zhang
Pages: 154 - 166

Author(s): Abu Md Niamul Taufique, Chowdhury Sadman Jahan, Andreas Savakis
Pages: 167 - 178

Author(s): Nancy Mehta, Subrahmanyam Murala
Pages: 179 - 191

Author(s): Chen Li, Antonios Tsourdos, Weisi Guo
Pages: 192 - 204

Author(s): Yu Guo, Yuxu Lu, Ryan Wen Liu, Fenghua Zhu
Pages: 205 - 216

Author(s): Xiaochen Tang, Pedro Reviriego, Wei Tang, David G. M. Mitchell, Fabrizio Lombardi, Shanshan Liu
Pages: 217 - 228

Author(s): Weihua Xu, Ziting Yuan, Zheng Liu
Pages: 229 - 243

Author(s): Xiangkun He, Chen Lv
Pages: 244 - 253

Author(s): JieCheng Cao, Chongben Tao, Zufeng Zhang, Zhen Gao, Xizhao Luo, Sifa Zheng, Yuan Zhu
Pages: 254 - 266

Author(s): Peihua Mai, Yan Pang
Pages: 267 - 277

Author(s): Wenyu Zhao, Dong Zhou, Buqing Cao, Kai Zhang, Jinjun Chen
Pages: 278 - 289

Author(s): Inder Preet, Oisín Boydell, Deepu John
290 - 299

Author(s): Vikram S Chundawat, Ayush K Tarun, Murari Mandal, Mukund Lahoti, Pratik Narang
Pages: 300 - 309

Author(s): Md Anisur Rahman, Li-Minn Ang, Kah Phooi Seng
Pages: 310 - 320

Author(s): Yucheng Wang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen
Pages: 321 - 333

Author(s): Yalin Wang, Qingkai Sui, Chenliang Liu, Kai Wang, Xiaofeng Yuan, Guangfeng Dong
Pages: 334 - 345

Author(s): Omar Shindi, Qi Yu, Parth Girdhar, Daoyi Dong
Pages: 346 - 357

Author(s): Zhiqiang Li, Yang Liu, Hui Ma, Hongyi Li
Pages: 358 - 369

Author(s): Qi Feng, Debiao He, Jian Shen, Min Luo, Kim-Kwang Raymond Choo
Pages: 370 - 383

Author(s): Xiaochang Hu, Xin Xu, Yujun Zeng, Xihong Yang
Pages: 384 - 397

Author(s): Honggui Han, Xiaoye Fan, Fangyu Li
Pages: 398 - 411

Author(s): Huipeng Zhou, Yajie Wang, Yu-an Tan, Shangbo Wu, Yuhang Zhao, Quanxin Zhang, Yuanzhang Li
Pages: 412 - 419

Author(s): Steven Jorgensen, John Holodnak, Jensen Dempsey, Karla de Souza, Ananditha Raghunath, Vernon Rivet, Noah DeMoes, Andrés Alejos, Allan Wollaber
Pages: 420 - 433

Author(s): Andres Erazo, Seok-Bum Ko
Pages: 434 - 445

Author(s): Amirhossein Hajavi, Ali Etemad
Pages: 446 - 456

Thursday 4 January 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 1, January 2024

Author(s): Yufeng Zhou, Zhigang Zeng
Pages: 1 - 11

Author(s): Chengying Wu, Qinghua Zhang, Longjun Yin, Qin Xie, Nanfang Luo, Guoyin Wang
Pages: 12 - 26

Author(s): Zhechen Zhu, Quanxin Zhu
Pages: 27 - 37

Author(s): Andong Li, Zhaohong Deng, Wei Zhang, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Yueying Liu, Shudong Hu, Shitong Wang
Pages: 38 - 52

Author(s): Chao Deng, Fanzhi Meng, Xiangpeng Xie, Dong Yue, Wei-Wei Che, Sha Fan
Pages: 53 - 63

Author(s): Haiyang Fang, Yidong Tu, Shuping He, Hai Wang, Changyin Sun, Shing Shin Cheng
Pages: 64 - 74

Author(s): Da Sun, Qianfang Liao
Pages: 75 - 89

Author(s): Ruihang Ji, Shuzhi Sam Ge
Pages: 90 - 101

Author(s): Honggui Han, Zecheng Tang, Xiaolong Wu, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 102 - 115

Author(s): Rongqiang Tang, Xinsong Yang, Peng Shi, Zhengrong Xiang, Linbo Qing
Pages: 116 - 125

Author(s): Shuo Liu, Huaguang Zhang, Hongbo Pang
Pages: 126 - 136

Author(s): Xiuming Yao, Zhe Sun, Xiaojie Su
Pages: 137 - 151

Author(s): Le You, Xiaowei Jiang, Shiqi Zheng, Huaicheng Yan
Pages: 152 - 159

Author(s): Binbin Qiu, Jinjin Guo, Mingzhi Mao, Ning Tan
Pages: 160 - 173

Author(s): Xiaomiao Li, Yannan Shan, Hak-Keung Lam, Zhiyong Bao, Jundong Zhao
Pages: 174 - 187

Author(s): Jingyu Wang, Shengzhao Guo, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 188 - 202

Author(s): Liang Ou, Yu-Chen Chang, Yu-Kai Wang, Chin-Teng Lin
Pages: 203 - 213

Author(s): Dongdong Li, Jiuxiang Dong
Pages: 214 - 225

Author(s): Tianqing Yang, Runmin Zou, Fang Liu, Cai Liu, Denis Sidorov
Pages: 226 - 239

Author(s): Zhizheng Liang, Shifei Ding
Pages: 240 - 254

Author(s): Jiaxi Chen, Jin Xie, Junmin Li, Weisheng Chen
Pages: 255 - 265

Author(s): Da Sun, Qianfang Liao
Pages: 266 - 280

Author(s): Wei Qian, Yanmin Wu, Junqi Yang
Pages: 281 - 293

Author(s): Xiangqian Yao, Wei Zhao, Yu Liu
Pages: 294 - 305

Author(s): Qiongdan Lou, Wu Sun, Wei Zhang, Zhaohong Deng, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 306 - 321

Author(s): Chenglong Zhu, Xueling Ma, Weiping Ding, Jianming Zhan
Pages: 322 - 336

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Liming Ding, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 337 - 342

Author(s): Wei Yang, Hak-Keung Lam, Guozeng Cui, Jinpeng Yu
Pages: 343 - 348