Monday 4 April 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 4, April 2022

Author(s): Jing Yang, Changjing Shang, Ying Li, Fangyi Li, Liang Shen, Qiang Shen
Pages: 893 - 907

Author(s): Hongying Zhou, Hak-Keung Lam, Bo Xiao, Zhixiong Zhong
Pages: 908 - 917

Author(s): Baopeng Zhu, Yingchun Wang, Huaguang Zhang, Xiangpeng Xie
Pages: 918 - 932

Author(s): Yasaman Salmanpour, Mohammad Mehdi Arefi, Alireza Khayatian, Okyay Kaynak
Pages: 933 - 944

Author(s): Fanglai Zhu, Yuyan Tang, Zhenhua Wang
945 - 955

Author(s): Dongjiao Ge, Xiao-Jun Zeng
Pages: 956 - 967

Author(s): Jianying Xiao, Jun Cheng, Kaibo Shi, Ruimei Zhang
Pages: 968 - 977

Author(s): Li Wu, Fucai Qian, Min Wang, Ting Shang
Pages: 978 - 989

Author(s): Wei Zhang, Bao Qing Hu
Pages: 990 - 998

Author(s): Hongtao Xue, Dianyong Ding, Ziming Zhang, Meng Wu, Huaqing Wang
Pages: 999 - 1013

Author(s): Shi Li, Choon Ki Ahn, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 1014 - 1024

Author(s): Min Li, Shi Li, Choon Ki Ahn, Zhengrong Xiang
Pages: 1025 - 1035

Author(s): Jun Cheng, Yueying Wang, Ju H. Park, Jinde Cao, Kaibo Shi
Pages: 1036 - 1047

Author(s): Carmen Martinez-Cruz, Antonio J. Rueda, Mihail Popescu, James M. Keller
Pages: 1048 - 1059

Author(s): Tiago da Cruz Asmus, José Antonio Sanz, Graçaliz Pereira Dimuro, Benjamín Bedregal, Javier Fernández, Humberto Bustince
Pages: 1060 - 1072

Author(s): Jie Zhou, Witold Pedrycz, Can Gao, Zhihui Lai, Jun Wan, Zhong Ming
Pages: 1073 - 1087

Author(s): Weiping Ding, Mohamed Abdel-Basset, Hossam Hawash, Witold Pedrycz
Pages: 1088 - 1101

Author(s): Lipeng Pan, Xiaozhuan Gao, Yong Deng, Kang Hao Cheong
Pages: 1102 - 1113

Author(s): Jinlin Sun, Jianqiang Yi, Zhiqiang Pu
Pages: 1114 - 1128

Author(s): Zhenxing Zhang, Jiuxiang Dong
Pages: 1129 - 1138

Author(s): Nan Wang, Zhumu Fu, Shuzhong Song, Tong Wang
Pages: 1139 - 1148

Author(s): Zeyi Liu, Yong Deng, Ronald R. Yager
Pages: 1149 - 1163

Author(s): Yi Zhang, Zhenghong Jin, Qingling Zhang
Pages: 1164 - 1174

Author(s): Jianbin Qiu, Tong Wang, Kangkang Sun, Imre J. Rudas, Huijun Gao
Pages: 1175 - 1184

Author(s): Yunfeng Kang, Lina Yao, Hong Wang
Pages: 1185 - 1195

Sunday 3 April 2022

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 26, Issue 2, April 2022

Author(s): Abhishek Gupta, Yew-Soon Ong, Kenneth A. De Jong, Mengjie Zhang
Pages: 202 - 205

Author(s): Thiago Rios, Bas van Stein, Thomas Bäck, Bernhard Sendhoff, Stefan Menzel
Pages: 206 - 217

Author(s): Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 218 - 232

Author(s): Aritz D. Martinez, Javier Del Ser, Eneko Osaba, Francisco Herrera
Pages: 233 - 247

Author(s): Yinglan Feng, Liang Feng, Sam Kwong, Kay Chen Tan
Pages: 248 - 262

Author(s): Kangjia Qiao, Kunjie Yu, Boyang Qu, Jing Liang, Hui Song, Caitong Yue
Pages: 263 - 277

Author(s): Genghui Li, Qingfu Zhang, Zhenkun Wang
Pages: 278 - 289

Author(s): Hao Xu, A. K. Qin, Siyu Xia
Pages: 290 - 303

Author(s): Chao Wang, Jing Liu, Kai Wu, Zhaoyang Wu
Pages: 304 - 318

Author(s): Zhengping Liang, Xiuju Xu, Ling Liu, Yaofeng Tu, Zexuan Zhu
Pages: 319 - 333

Author(s): Jun Yi, Wei Zhang, Junren Bai, Wei Zhou, Lizhong Yao
Pages: 334 - 348

Author(s): Ke Shang, Hisao Ishibuchi, Weiyu Chen, Yang Nan, Weiduo Liao
Pages: 349 - 363

Author(s): Hangyu Zhu, Yaochu Jin
Pages: 364 - 378

Author(s): Jiawei Yuan, Hai-Lin Liu, Yew-Soon Ong, Zhaoshui He
Pages: 379 - 391

Author(s): Mohammad Mohiuddin Mamun, Hemant Kumar Singh, Tapabrata Ray
Pages: 392 - 399

Friday 1 April 2022

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 6, Issue 2, April 2022

Author(s): Jiafei Duan, Samson Yu, Hui Li Tan, Hongyuan Zhu, Cheston Tan
Pages: 230 - 244

Author(s): M. S. Mekala, Alireza Jolfaei, Gautam Srivastava, Xi Zheng, Amjad Anvari-Moghaddam, P. Viswanathan
Pages: 245 - 254

Author(s): Vincent Taboga, Amine Bellahsen, Hanane Dagdougui
Pages: 255 - 266

Author(s): Behnam Faraji, Meysam Gheisarnejad, Zahra Esfahani, Mohammad-Hassan Khooban
Pages: 267 - 275

Author(s): Mateus Roder, Gustavo Henrique de Rosa, Victor Hugo C. de Albuquerque, André L. D. Rossi, João P. Papa
Pages: 276 - 286

Author(s): Mohammad Khalid Pandit, Roohie Naaz, Mohammad Ahsan Chishti
Pages: 287 - 299

Author(s): Zedong Tang, Maoguo Gong, Yu Xie, Hao Li, A. K. Qin
Pages: 300 - 314

Author(s): Zhi-Hui Zhan, Jun Zhang, Ying Lin, Jian-Yu Li, Ting Huang, Xiao-Qi Guo, Feng-Feng Wei, Sam Kwong, Xin-Yi Zhang, Rui You
Pages: 315 - 328

Author(s): Rohan Mohapatra, Snehanshu Saha, Carlos A. Coello Coello, Anwesh Bhattacharya, Soma S. Dhavala, Sriparna Saha
Pages: 329 - 340

Author(s): Lianbo Ma, Shi Cheng, Mingli Shi, Yinan Guo
Pages: 341 - 354

Author(s): Yu Xue, Yihang Tang, Xin Xu, Jiayu Liang, Ferrante Neri
Pages: 355 - 364

Author(s): Wei-Yu Chiu, Wei-Kang Hsieh, Chia-Ming Chen, Yu-Chieh Chuang
Pages: 365 - 376

Author(s): Kostas Kolomvatsos
Pages: 377 - 386

Author(s): Qiongdan Lou, Zhaohong Deng, Kup-Sze Choi, Hongbin Shen, Jun Wang, Shitong Wang
Pages: 387 - 398

Author(s): Feng Lin, Hao Ying
Pages: 399 - 408

Author(s): Scott Dick
Pages: 409 - 415