Friday 31 March 2023

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 4, Issue 2, April 2023

1) Deep-Learning-Based COVID-19 Detection: Challenges and Future Directions
Author(s): Qurat-ul-Ain Arshad, Wazir Zada Khan, Faisal Azam, Muhammad Khurram Khan
Pages: 210 - 228

Author(s): Arkaprabha Basu, Sourav Das, Sankha Subhra Mullick, Swagatam Das
Pages: 229 - 241

Author(s): Lin Zou, Han Leong Goh, Charlene Jin Yee Liew, Jessica Lishan Quah, Gary Tianyu Gu, Jun Jie Chew, Mukundaram Prem Kumar, Christine Gia Lee Ang, Andy Wee An Ta
Pages: 242 - 254

Author(s): Zhenghan Fang, Junjie Bai, Xinyu Guo, Xin Wang, Feng Gao, Hao-Yu Yang, Bin Kong, Ying Hou, Kunlin Cao, Qi Song, Jun Xia, Youbing Yin
Pages: 255 - 267

Author(s): Ye Tian, Jingwen Pan, Shangshang Yang, Xingyi Zhang, Shuping He, Yaochu Jin
Pages: 268 - 281

Author(s): Saul Calderon-Ramirez, Luis Oala, Jordina Torrents-Barrena, Shengxiang Yang, David Elizondo, Armaghan Moemeni, Simon Colreavy-Donnelly, Wojciech Samek, Miguel A. Molina-Cabello, Ezequiel López-Rubio
Pages: 282 - 291

Author(s): Sixiao Zheng, Ke Fan, Yanxi Hou, Jianfeng Feng, Yanwei Fu
Pages: 292 - 303

Author(s): Piyush Kaul, Brejesh Lall
Pages: 304 - 314

Author(s): Zhenyi Xu, Yu Kang, Yang Cao
Pages: 315 - 327

Author(s): Ranran Lou, Zhihan Lv, Mohsen Guizani
Pages: 328 - 337

Author(s): Qianjin Wang, Qiqiang Hong, Shang Wu, Wei Dai
Pages: 338 - 348

Author(s): Rohan Wadhawan, Tapan K. Gandhi
Pages: 349 - 361

Author(s): Usman Naseem, Jinman Kim, Matloob Khushi, Adam G. Dunn
Pages: 362 - 372

Author(s): Mohammed B. Abubaker, Bilal Babayiğit
Pages: 373 - 382

Author(s): Davood Karimi, Ali Gholipour
Pages: 383 - 397

Thursday 30 March 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 2, April 2023

Author(s): M. Tanveer, Chin-Teng Lin, Chuan-Kang Ting, Javier Andreu-Perez
Pages: 292 - 294

Author(s): Jing He, Lei Shen, Yudong Yao, Huaxia Wang, Guodong Zhao, Xiaowei Gu, Weiping Ding
Pages: 295 - 307

Author(s): Hangfan Liu, Michel J. Grothe, Tanweer Rashid, Miguel A. Labrador-Espinosa, Jon B. Toledo, Mohamad Habes
Pages: 308 - 318

Author(s): Sang-Gil Lee, Eunji Kim, Jae Seok Bae, Jung Hoon Kim, Sungroh Yoon
Pages: 319 - 329

Author(s): Zhe Li, Shuo Wang, He Yu, Yongbei Zhu, Qingxia Wu, Liusu Wang, Zhangjie Wu, Yuncui Gan, Weimin Li, Bensheng Qiu, Jie Tian
Pages: 330 - 341

Author(s): Yiming Tang, Zhifu Pan, Witold Pedrycz, Fuji Ren, Xiaocheng Song
Pages: 342 - 356

Author(s): Yue Wu, Yibo Liu, Maoguo Gong, Peiran Gong, Hao Li, Zedong Tang, Qiguang Miao, Wenping Ma
Pages: 357 - 374

Author(s): Ashik Mostafa Alvi, Siuly Siuly, Hua Wang
Pages: 375 - 388

Author(s): Jia Chen, Renfang Wang, Di Wu, Xin Luo
Pages: 389 - 401

Author(s): Runmin Cong, Weiyu Song, Jianjun Lei, Guanghui Yue, Yao Zhao, Sam Kwong
Pages: 402 - 414

Author(s): Bo Lyu, Maher Hamdi, Yin Yang, Yuting Cao, Zheng Yan, KeShiping Wen, Tingwen Huang
Pages: 415 - 425

Author(s): Yutaro Iwamoto, Kyohei Takeda, Yinhao Li, Akihiko Shiino, Yen-Wei Chen
Pages: 426 - 435

Author(s): Qi Zhu, Jing Yang, Shuihua Wang, Daoqiang Zhang, Zheng Zhang
Pages: 436 - 446

Author(s): Chenyang Bu, Fei Liu, Zhiyong Cao, Lei Li, Yuhong Zhang, Wenjian Luo
Pages: 447 - 461

Author(s): Renwei Tu, Gangyi Jiang, Mei Yu, Ting Luo, Zongju Peng, Fen Chen
Pages: 462 - 473

Author(s): Fei Ming, Wenyin Gong, Ling Wang, Liang Gao
Pages: 474 - 486

Author(s): Guanghui Yue, Siying Li, Tianwei Zhou, Miaohui Wang, Qiuping Jiang, Wei Gao, Tianfu Wang, Jun Lv
Pages: 487 - 499

Author(s): Hao Ying, Feng Lin
Pages: 500 - 512

Author(s): Jinran Wu, You-Gan Wang
Pages: 513 - 522

Author(s): Nancy Mehta, Subrahmanyam Murala
Pages: 523 - 536

Author(s): Deepanshi, Rahasya Barkur, Devishi Suresh, Shyam Lal, C. Sudhakar Reddy, P. G. Diwakar
Pages: 537 - 551

Author(s): Jianrui Chen, Tingting Zhu, Maoguo Gong, Zhihui Wang
Pages: 552 - 564

Author(s): Yangfan Zhou, Kaizhu Huang, Cheng Cheng, Xuguang Wang, Amir Hussain, Xin Liu
Pages: 565 - 577

Author(s): Yu-Wei Wen, Chuan-Kang Ting
Pages: 578 - 597

Author(s): Wujie Zhou, Sijia Lv, Jingsheng Lei, Ting Luo, Lu Yu
Pages: 598 - 603

Author(s): Mengke Li, Yiu-ming Cheung
Pages: 604 - 609

Author(s): Haoyu Wang, Yuhu Cheng, C. L. Philip Chen, Xuesong Wang
Pages: 610 - 616


Sunday 12 March 2023

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 15, Issue 1, March 2023

Author(s): Huajin Tang
Pages: 2

Author(s): Shuhuan Wen, Xiaohan Lv, F. Richard Yu, Simeng Gong
Pages:3 - 15

Author(s): Xianghong Lin, Tiandou Hu, Xiangwen Wang
Pages:16 - 31

Author(s): Cristian Meo, Giovanni Franzese, Corrado Pezzato, Max Spahn, Pablo Lanillos
Pages:32 - 41

Author(s): Long Zhang, Wenlong Miao, Chuang Zhu, Yuanyuan Wang, Yihao Luo, Ruoning Song, Lian Liu, Jie Yang
Pages:42 - 53

Author(s): Qiang He, Yingjie Lv, Xingwei Wang, Jianhua Li, Min Huang, Lianbo Ma, Yuliang Cai
Pages:54 - 64

Author(s): Huifang Li, Jingwei Huang, Mengchu Zhou, Qisong Shi, Qing Fei
Pages:65 - 77

Author(s): Chien Van Dang, Heungju Ahn, Jong-Wook Kim, Sang C. Lee
Pages:78 - 87

Author(s): Shiya Liu, Lingjia Liu, Yang Yi
Pages:88 - 99

Author(s): Jianfeng Li, Yu Zhou, Mingjie Dong, Xi Rong
Pages:100 - 110

Author(s): Haichao Zhang, Kuangrong Hao, Lei Gao, Bing Wei, Xuesong Tang
Pages:111 - 121

Author(s): Guoxin Li, Jiaqi Xu, Zhijun Li, Chao Chen, Zhen Kan
Pages:122 - 133

Author(s): Jinbiao Zhu, Dongshu Wang, Jikai Si
Pages:134 - 149

Author(s): Ning Tan, Peng Yu, Fenglei Ni
Pages:150 - 162

Author(s): Jia Wen Li, Shovan Barma, Sio Hang Pun, Mang I. Vai, Peng Un Mak
Pages:163 - 174

Author(s): Rongrong Ni, Biao Yang, Xu Zhou, Angelo Cangelosi, Xiaofeng Liu
Pages:175 - 185

Author(s): Rui Wang, Congjia Su, Hao Yu, Shuo Wang
Pages:186 - 197

Author(s): Xiaofei Wang, Hsiang-Ting Chen, Yu-Kai Wang, Chin-Teng Lin
Pages:198 - 209

Author(s): Vieri Giuliano Santucci, Davide Montella, Gianluca Baldassarre
Pages:210 - 222

Author(s): Jiaojiao Fang, Guizhong Liu
Pages:223 - 233

Author(s): Zhaoyang Song, Xiaoqiang Zhao, Yongyong Hui, Hongmei Jiang
Pages:234 - 241

Author(s): Nitika Nigam, Tanima Dutta, Deepali Verma
Pages:242 - 251

Author(s): Gen Shi, Yifan Zhu, Zhensen Chen, Jinyan Liu, Xuesong Li
Pages:252 - 260

Author(s): Chin-Teng Lin, Jia Liu, Chieh-Ning Fang, Shih-Ying Hsiao, Yu-Cheng Chang, Yu-Kai Wang
Pages:261 - 271

Author(s): Xuyun Sun, Yu Qi, Yueming Wang, Gang Pan
Pages:272 - 284

Author(s): Xiaoyuan Yu, Wei Xie
Pages:285 - 297

Author(s): Ning Sun, Jianglong Tao, Jixin Liu, Haian Sun, Guang Han
Pages:298 - 309

Author(s): Neil Gautam, Dinesh Kumar Vishwakarma
Pages:310 - 318

Friday 3 March 2023

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 34, Issue 2, February 2023

Author(s): Yuqiao Liu, Yanan Sun, Bing Xue, Mengjie Zhang, Gary G. Yen, Kay Chen Tan
Pages: 550 - 570

Author(s): Xinming Gao, Yongshun Gong, TianTian Xu, Jinhu Lü, Yuhai Zhao, Xiangjun Dong
Pages: 571 - 585

Author(s): Phawis Thammasorn, Wanpracha A. Chaovalitwongse, Daniel S. Hippe, Landon S. Wootton, Eric C. Ford, Matthew B. Spraker, Stephanie E. Combs, Jan C. Peeken, Matthew J. Nyflot
Pages: 586 - 600

Author(s): Youming Xin, Zunshui Cheng
Pages: 601 - 610

Author(s): Liu Liu, Ji Liu, Cho-Jui Hsieh, Dacheng Tao
Pages: 611 - 622

Author(s): Jiaojiao Li, Chaoxiong Wu, Rui Song, Yunsong Li, Weiying Xie, Lihuo He, Xinbo Gao
Pages: 623 - 634

Author(s): Yongliang Yang, Bahare Kiumarsi, Hamidreza Modares, Chengzhong Xu
Pages: 635 - 649

Author(s): Anis Yazidi, Daniel Silvestre, B. John Oommen
Pages: 650 - 661

Author(s): Jingcai Guo, Song Guo, Shiheng Ma, Yuxia Sun, Yuanyuan Xu
Pages: 662 - 676

Author(s): Zhihao Cheng, Liu Liu, Aishan Liu, Hao Sun, Meng Fang, Dacheng Tao
Pages: 677 - 689

Author(s): Kun Deng, Song Zhu, Gang Bao, Jun Fu, Zhigang Zeng
Pages: 690 - 702

Author(s): Jiayue Sun, Huaguang Zhang, Shun Xu, Yang Liu
Pages: 703 - 714

Author(s): Fatih Ilhan, Oguzhan Karaahmetoglu, Ismail Balaban, Suleyman Serdar Kozat
Pages: 715 - 728

Author(s): Yingkang Xie, Qian Ma
Pages: 729 - 738

Author(s): Eunjin Jeon, Wonjun Ko, Jee Seok Yoon, Heung-Il Suk
Pages: 739 - 749

Author(s): Alqamah Sayeed, Yunsoo Choi, Jia Jung, Yannic Lops, Ebrahim Eslami, Ahmed Khan Salman
Pages: 750 - 760

Author(s): Yu Wang, Ruonan Liu, Di Lin, Dongyue Chen, Ping Li, Qinghua Hu, C. L. Philip Chen
Pages: 761 - 774

Author(s): Fanchao Kong, Quanxin Zhu
Pages: 775 - 785

Author(s): Kaiqun Zhu, Zidong Wang, Yun Chen, Guoliang Wei
Pages: 786 - 798

Author(s): Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji
Pages: 799 - 813

Author(s): Qiufeng Wang, Zhengqiang Zhang, Xue-Jun Xie
Pages: 814 - 823

Author(s): Luca Manneschi, Andrew C. Lin, Eleni Vasilaki
Pages: 824 - 838

Author(s): Jing Wang, Xin Geng
Pages: 839 - 852

Author(s): Kun Zhang, Guangyi Lv, Le Wu, Enhong Chen, Qi Liu, Meng Wang
Pages: 853 - 866

Author(s): Meng Pang, Binghui Wang, Mang Ye, Yiu-ming Cheung, Yiran Chen, Bihan Wen
Pages: 867 - 881

Author(s): Nanyang Ye, Qianxiao Li, Xiao-Yun Zhou, Zhanxing Zhu
Pages: 882 - 893

Author(s): Jin-Liang Wang, Xiao-Xiao Zhang, Guoguang Wen, Yiwen Chen, Huai-Ning Wu
Pages: 894 - 908

Author(s): Lan Yao, Zhen Wang, Xia Huang, Yuxia Li, Qian Ma, Hao Shen
Pages: 909 - 920

Author(s): Avraham A. Melkman, Sini Guo, Wai-Ki Ching, Pengyu Liu, Tatsuya Akutsu
Pages: 921 - 931

Author(s): Tai-Xiang Jiang, Xi-Le Zhao, Hao Zhang, Michael K. Ng
Pages: 932 - 946

Author(s): Kewen Li, Yongming Li
Pages: 947 - 957

Author(s): Xiaoping Lai, Jiuwen Cao, Zhiping Lin
Pages: 958 - 972

Author(s): Bao-Yu Liu, Ling Huang, Chang-Dong Wang, Jian-Huang Lai, Philip S. Yu
Pages: 973 - 986

Author(s): Huanhuan Ran, Shiping Wen, Qian Li, Yuting Cao, Kaibo Shi, Tingwen Huang
Pages: 987 - 998

Author(s): Jiaming Zhang, Ben Niu, Ding Wang, Huanqing Wang, Peiyong Duan, Guangdeng Zong
Pages: 999 - 1007

Author(s): Thanh Tung Khuat, Bogdan Gabrys
Pages: 1008 - 1022

Author(s): Dalu Guo, Chang Xu, Dacheng Tao
Pages: 1023 - 1034

Author(s): Yuewen Sun, Kun Zhang, Changyin Sun
Pages: 1035 - 1048

Author(s): Kuo Li, Changchun Hua, Xiu You, Choon Ki Ahn
Pages: 1049 - 1057

Author(s): Xun Shen, Tinghui Ouyang, Nan Yang, Jiancang Zhuang
Pages: 1058 - 1065

Author(s): Zehong Cao, Chin-Teng Lin
Pages: 1066 - 1073

Author(s): Guoqiang Tan, Zhanshan Wang, Zhan Shi
Pages: 1074 - 1079

Author(s): Zhanglei Shi, Hao Wang, Chi-Sing Leung
Pages: 1080 - 1088

Author(s): Soheila Molaei, Nima Ghanbari Bousejin, Hadi Zare, Mahdi Jalili, Shirui Pan
Pages: 1089 - 1096

Thursday 2 March 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Number 3, March 2023

Author(s): Kun Zhou, Sung-Kwun Oh, Jianlong Qiu, Witold Pedrycz, Kisung Seo
Pages: 707 - 721

Author(s): Yibo Wang, Changchun Hua, PooGyeon Park
Pages: 722 - 733

Author(s): Aykut Beke, Tufan Kumbasar
Pages: 734 - 744

Author(s): Lei Yang, Yi-Song Wang, Hong-Bo Hu, Ren-Yan Feng, Jun Liu
Pages: 745 - 759

Author(s): Ming-Feng Ge, Jiu-Wang Dong, Zhi-Wei Liu, Huaicheng Yan, Chang-Duo Liang, Kun-Ting Xu
Pages: 760 - 773

Author(s): Huaguang Zhang, Xiyue Guo, Jiayue Sun, Yu Zhou
Pages: 774 - 785

Author(s): Jerry W. Sangma, Yogita, Vipin Pal, Neeraj Kumar, Riti Kushwaha
Pages: 786 - 798

Author(s): Wang Yuan, Yong-Hua Liu, Chun-Yi Su, Feng Zhao
Pages: 799 - 809

Author(s): Chuanbin Zhang, Long Chen, Yin-Ping Zhao, Yingxu Wang, C. L. Philip Chen
Pages: 810 - 824

Author(s): Mengge Fan, Engang Tian, Xiang-peng Xie, Dong Yue, Teng Cao
Pages: 825 - 834

Author(s): Xiaowen Zhang, Zongmin Ma
Pages: 835 - 844

Author(s): Qiong Chen, Weiping Ding, Xiaomeng Huang, Hao Wang
Pages: 845 - 859

Author(s): Antonio Francisco Roldán López de Hierro, Concepción Roldán, Miguel Ángel Tíscar, Zdenko Takáč, Regivan H. N. Santiago, Graçaliz P. Dimuro, Javier Fernández, Humberto Bustince
Pages: 860 - 874

Author(s): Yue Jiang, Zhouhua Peng, Jun Wang
Pages: 875 - 889

Author(s): Qianlei Jia, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 890 - 904

Author(s): Meng Zhao, Yiqi Hu, Song Wu, Zeshui Xu
Pages: 905 - 918

Author(s): Yajing Yu, Jian Guo, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 919 - 929

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 930 - 940

Author(s): Zhi-Min Li, Xiao-Heng Chang, Jun Xiong
Pages: 941 - 954

Author(s): Jianhua Dai, Xiongtao Zou, Yuhua Qian, Xizhao Wang
Pages: 955 - 969

Author(s): Qian Zhang, Huaicheng Yan, Meng Wang, Zhichen Li, Yufang Chang
Pages: 970 - 981

Author(s): Jiang Deng, Jianming Zhan, Enrique Herrera-Viedma, Francisco Herrera
Pages: 982 - 996

Author(s): Edwin Lughofer, Igor Skrjanc
Pages: 997 - 1008

Author(s): Shanling Dong, Meiqin Liu
Pages: 1009 - 1019

Author(s): Zuowei Cai, Lihong Huang, Zengyun Wang
Pages: 1020 - 1030

Author(s): Jiasheng Song, Xiao-Heng Chang
Pages: 1031 - 1040

Author(s): Chengzhi Zhu, Chenguang Yang, Yiming Jiang, Hui Zhang
Pages: 1041 - 1051

Author(s): Xiaobin Gao, Feiqi Deng, Chun-Yi Su, Pengyu Zeng
Pages: 1052 - 1063

Author(s): Xiangpeng Xie, Fuyi Yang, Lei Wan, Jianwei Xia, Kaibo Shi
Pages: 1064 - 1070