Sunday 30 January 2022

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 3, Issue 1, February 2022

Author(s): Geoff Nitschke;David Howard
Pages: 2 - 10

Author(s): Gourab Ghatak;Hardhik Mohanty;Aniq Ur Rahman
Pages: 11 - 19

Author(s): Xiang Li;Yuchen Jiang;Chenglin Liu;Shaochong Liu;Hao Luo;Shen Yin
Pages: 20 - 28

Author(s): Xian-Xin Shao;Yue-Jiao Gong;Zhi-Hui Zhan;Jun Zhang
Pages: 29 - 42

Author(s): Yi Li;Yang Sun;Kirill Horoshenkov;Syed Mohsen Naqvi
Pages: 43 - 52

Author(s): Richa Sharma;Prerna Gaur;Shaurya Bhatt;Deepak Joshi
Pages: 53 - 66

Author(s): Minh Long Hoang;Antonio Pietrosanto
Pages: 67 - 77

Author(s): Lianbo Ma;Jingwei Wang;Jian Cheng;Xingwei Wang;Wancheng Zhu
Pages: 78 - 87

Saturday 29 January 2022

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 6, Issue 1, February 2022

Author(s): Alireza Jolfaei;Muhammad Usman;Manuel Roveri;Michael Sheng;Marimuthu Palaniswami;Krishna Kant
Pages: 2 - 5

Author(s): Tianqi Zhou;Jian Shen;Debiao He;Pandi Vijayakumar;Neeraj Kumar
Pages: 6 - 15

Author(s): Jimmy Ming-Tai Wu;Gautam Srivastava;Alireza Jolfaei;Matin Pirouz;Jerry Chun-Wei Lin
Pages: 16 - 25

Author(s): Khalil Al Handawi;Michael Kokkolaras
Pages: 26 - 40

Author(s): Murat Simsek;Burak Kantarci;Azzedine Boukerche;Shahzad Khan
Pages: 41 - 52

Author(s): Huaqing Li;Lifeng Zheng;Zheng Wang;Yu Yan;Liping Feng;Jing Guo
Pages: 53 - 65

Author(s): Honghao Gao;Xi Qin;Ramón J. Durán Barroso;Walayat Hussain;Yueshen Xu;Yuyu Yin
Pages: 66 - 76

Author(s): Chen Wang;Hui Ma;Gang Chen;Sven Hartmann;Jürgen Branke
Pages: 77 - 92

Author(s): Teena Sharma;Nishchal K. Verma
Pages: 93 - 102

Author(s): Changsheng Li;Chen Yang;Lingyan Liang;Ye Yuan;Guoren Wang
Pages: 103 - 112

Author(s): Fang Wang;Yu-Chu Tian;Xueying Zhang;Fengyun Hu
Pages: 113 - 123

Author(s): Ruthvik Vaila;John Chiasson;Vishal Saxena
Pages: 124 - 135

Author(s): Lijia Ma;Yuchun Ma;Qiuzhen Lin;Junkai Ji;Carlos A. Coello Coello;Maoguo Gong
Pages: 136 - 149

Author(s): Ying Ma;Yunjie Lei;Tian Wang
Pages: 150 - 158

Author(s): Akshay Dudhane;Prashant W. Patil;Subrahmanyam Murala
Pages: 159 - 170

Author(s): Anima Pramanik;Sankar K. Pal;J. Maiti;Pabitra Mitra
Pages: 171 - 181

Author(s): Shengfei Lyu;Jin Cheng;Xingyu Wu;Lizhen Cui;Huanhuan Chen;Chunyan Miao
Pages: 182 - 191

Author(s): Ioannis Tsingalis;Constantine Kotropoulos;Anastasios Drosou;Dimitrios Tzovaras
Pages: 192 - 204

Author(s): Iroshani Jayawardene;Ganesh Kumar Venayagamoorthy;Xingsi Zhong
Pages: 205 - 219

Author(s): Jean-Marc Le Caillec
Pages: 220 - 229

Friday 28 January 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Number 12, December 2021

Author(s): Zehong Cao;Chin-Teng Lin;Yong Deng;Gerhard-Wilhelm Weber
Pages: 3577 - 3578

Author(s): Jerry M. Mendel;Piero P. Bonissone
Pages: 3579 - 3593

Author(s): Chia-Feng Juang;Chia-Wei Chang;Tzu-Hsien Hung
Pages: 3594 - 3606

Author(s): Yilin Dong;Xinde Li;Jean Dezert;Rigui Zhou;Changming Zhu;Lai Wei;Shuzhi Sam Ge
Pages: 3607 - 3619

Author(s): Wensheng Gan;Zilin Du;Weiping Ding;Chunkai Zhang;Han-Chieh Chao
Pages: 3620 - 3634

Author(s): Suyun Zhao;Zhigang Dai;Xizhao Wang;Peng Ni;Hengheng Luo;Hong Chen;Cuiping Li
Pages: 3635 - 3649

Author(s): Zhiwei Guo;Keping Yu;Alireza Jolfaei;Ali Kashif Bashir;Alaa Omran Almagrabi;Neeraj Kumar
Pages: 3650 - 3664

Author(s): Xingjuan Cai;Jiangjiang Zhang;Zhenhu Ning;Zhihua Cui;Jinjun Chen
Pages: 3665 - 3675

Author(s): Yu-Cheng Chang;Ye Shi;Anna Dostovalova;Zehong Cao;Jijoong Kim;Daniel Gibbons;Chin-Teng Lin
Pages: 3676 - 3685

Author(s): Alireza Goli;Erfan Babaee Tirkolaee;Nadi Serhan Aydın
Pages: 3686 - 3695

Author(s): Yazhou Zhang;Yaochen Liu;Qiuchi Li;Prayag Tiwari;Benyou Wang;Yuhua Li;Hari Mohan Pandey;Peng Zhang;Dawei Song
Pages: 3696 - 3710

Author(s): Fanchao Kong;Quanxin Zhu;Tingwen Huang
Pages: 3711 - 3722

Author(s): Sadegh Abbaszadeh;Eyke Hüllermeier
Pages: 3723 - 3733

Author(s): Xudong Wang;Zhongyang Fei;Jianbin Qiu;Huijun Gao
Pages: 3734 - 3742

Author(s): Rui Zhang;Xuelong Li
Pages: 3743 - 3753

Author(s): Guangming Zhuang;Wei Sun;Shun-Feng Su;Jianwei Xia
Pages: 3754 - 3768

Author(s): Kaixin Lu;Zhi Liu;Yaonan Wang;C. L. Philip Chen
Pages: 3769 - 3781

Author(s): Xiaopeng Yang
Pages: 3782 - 3793

Author(s): Min Ma;Kangkang Sun;Tong Wang;Jianbin Qiu
Pages: 3794 - 3802

Author(s): Xin Jin;Yuan-Xin Li;Shaocheng Tong
Pages: 3803 - 3811

Author(s): Xinfeng Shao;Dan Ye
Pages: 3812 - 3821

Author(s): Jiqiang Li;Guoqing Zhang;Cheng Liu;Weidong Zhang
Pages: 3822 - 3832

Author(s): Cheng-Hong Yang;Sin-Hua Moi;Ming-Feng Hou;Li-Yeh Chuang;Yu-Da Lin
Pages: 3833 - 3844

Author(s): Xiubin Zhu;Witold Pedrycz;Zhiwu Li
Pages: 3845 - 3858

Author(s): Hui Yin;Jin Huang;Ye-Hwa Chen
Pages: 3859 - 3872

Author(s): Mohit Kumar;Weiping Zhang;Matthias Weippert;Bernhard Freudenthaler
Pages: 3873 - 3886

Author(s): Cong Wang;Witold Pedrycz;ZhiWu Li;MengChu Zhou;Shuzhi Sam Ge
Pages: 3887 - 3898

Author(s): Zhongyang Fei;Shuang Shi;Choon Ki Ahn;Michael V. Basin
Pages: 3899 - 3909

Author(s): Cong Wang;Witold Pedrycz;ZhiWu Li;MengChu Zhou;Jun Zhao
Pages: 3910 - 3924

Author(s): Rongchang Li;Ying Yang
Pages: 3925 - 3935

Author(s): Guowei Dong;Hongru Ren;Deyin Yao;Hongyi Li;Renquan Lu
Pages: 3936 - 3946

Author(s): Ebrahim Navid Sadjadi
Pages: 3947 - 3952

Thursday 13 January 2022

The Swiss Conference on Data Science (SDS 2022) has been approved for CIS technical co-sponsorship. The submission deadline is February 18th

The Swiss Conference on Data Science (SDS 2022) has been approved for CIS technical co-sponsorship. The submission deadline is February 18th. The call for papers is at https://www.sds2022.ch/

The submission deadline for the 2022 IEEE International Conference on Development and Learning (IEEE ICDL 2022) is approaching (March 18th)

The submission deadline for the 2022 IEEE International Conference on Development and Learning (IEEE ICDL 2022) is approaching (March 18th). Submit your paper! https://icdl2022.qmul.ac.uk/

The submission deadline of the 2022 IEEE Conference on Games (IEEE CoG 2022) is approaching (March 1st)

The submission deadline of the 2022 IEEE Conference on Games (IEEE CoG 2022) is approaching (March 1st). Submit your paper! https://ieee-cog.org/2022/index.html

Friday 7 January 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 1, January 2022

Author(s): Huanbin Xue; Xiao-Peng Yang
Pages: 1 - 13

Author(s): Tsz Ching Ng; Siu Kai Choy
Pages: 14 - 26

Author(s): Shuang Shi; Zhongyang Fei; Hamid Reza Karimi; Hak-Keung Lam
Pages: 27 - 38

Author(s): Shasha Fu; Jianbin Qiu; Liheng Chen; Mohammed Chadli
Pages: 39 - 51

Author(s): Zsofia Lendek; Jimmy Lauber
Pages: 52 - 62

Author(s): Yuying Dong; Yan Song; Guoliang Wei
Pages: 63 - 74

Author(s): Bingyun Liang; Shiqi Zheng; Choon Ki Ahn; Feng Liu
Pages: 75 - 87

Author(s): Zhumu Fu; Nan Wang; Shuzhong Song; Tong Wang
Pages: 88 - 96

Author(s): Libin Wang; Huanqing Wang; Peter Xiaoping Liu; Song Ling; Siwen Liu
Pages: 97 - 107

Author(s): Xiaohong Pan; Yingming Wang; Shifan He; Kwai-Sang Chin
Pages: 108 - 120

Author(s): Cuiping Cheng; Weiping Ding; Fuyuan Xiao; Witold Pedrycz
Pages: 121 - 132

Author(s): Ruijie Liu; Ying Yang; Linlin Li; Huayun Han
Pages: 133 - 146

Author(s): Tzuu-Hseng S. Li; Ping-Huan Kuo; Lin-Han Chen; Chia-Ching Hung; Po-Chien Luan; Hao-Ping Hsu; Chien-Hsin Chang; Yi-Ting Hsieh; Wen-Hsun Lin
Pages: 147 - 161

Author(s): Yang Liu; Huaguang Zhang; Jiayue Sun; Yingchun Wang
Pages: 162 - 174

Author(s): Tianxing Wang; Huaxiong Li; Yuhua Qian; Bing Huang; Xianzhong Zhou
Pages: 175 - 189

Author(s): Songlin Hu; Dong Yue; Chunxia Dou; Xiangpeng Xie; Yong Ma; Lei Ding
Pages: 190 - 204

Author(s): Yongliang Yang; Cheng-Zhong Xu
Pages: 205 - 219

Author(s): Yuanyuan Liu; Yujie Gu; Jian Zhou; Athanasios A. Pantelous; Liying Yu; Xiajie Yi
Pages: 220 - 232

Author(s): Zuolin Liu; Jian Xu; Hongbin Fang
Pages: 233 - 247

Author(s): Jing Wang; Xuelian Wang; Nenggang Xie; Jianwei Xia; Hao Shen
Pages: 248 - 257

Author(s): Jie Han; Chunhua Yang; Cheng-Chew Lim; Xiaojun Zhou; Peng Shi
Pages: 258 - 269

Author(s): Xiangwei Bu; Qiang Qi
Pages: 270 - 278

Author(s): Rafik A. Aliev; Witold Pedrycz; Babek G. Guirimov; Oleg H. Huseynov
Pages: 279 - 286

Author(s): Qi Liu; Xiaopeng Li; Jicheng Yang
Pages: 287 - 292

Author(s): Gleb Beliakov
Pages: 293 - 296