Monday, 10 April 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 4, April 2023

Author(s): Bin Pang
Pages: 1071 - 1082

Author(s): Mou Zhou, Changjing Shang, Guobin Li, Liang Shen, Nitin Naik, Shangzhu Jin, Jun Peng, Qiang Shen
Pages: 1083 - 1097

Author(s): Xianghui Hu, Yiming Tang, Witold Pedrycz, Kai Di, Jiuchuan Jiang, Yichuan Jiang
Pages: 1098 - 1112

Author(s): Weixin Han, Pan Long, Bin Xu
Pages: 1113 - 1123

Author(s): Shan Zeng, Xiangjun Duan, Hao Li, Jun Bai, Yuanyan Tang, Zhiyong Wang
Pages: 1124 - 1138

Author(s): Ramasamy Kavikumar, Oh-Min Kwon, Seung-Hoon Lee, Sangmoon Lee, Rathinasamy Sakthivel
Pages: 1139 - 1151

Author(s): Han-Qian Hou, Yan-Jun Liu, Jie Lan, Lei Liu
Pages: 1152 - 1162

Author(s): Xiangdao Liu, Rongrong Wang, Jin Zhou, C. L. Philip Chen, Tong Zhang, Yuehui Chen, Shiyuan Han, Tao Du, Ke Ji, Kun Zhang
Pages: 1163 - 1177

Author(s): Hao-Yuan Sun, Hong-Gui Han, Jian Sun, Hong-Yan Yang, Jun-Fei Qiao
Pages: 1178 - 1188

Author(s): Zheng Liu, Honggui Han, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 1189 - 1201

Author(s): Stefania Boffa
Pages: 1202 - 1213

Author(s): Xiangxiang Wang, Yongbin Yu, Kaibo Shi, Hao Chen, Shouming Zhong, Xinsong Yang, Jingye Cai
Pages: 1214 - 1228

Author(s): Haodong Zhou, Shuai Sui, Shaocheng Tong
Pages: 1229 - 1239

Author(s): Tianliang Zhang, Rui Bai, Yongming Li
Pages: 1240 - 1253

Author(s): Lei Yan, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Pages: 1254 - 1266

Author(s): Jin Huang, Zhijun Li, Haisheng Xia, Guang Chen, Qingsheng Meng
Pages: 1267 - 1280

Author(s): Yuntong Hu, Fuyuan Xiao
Pages: 1281 - 1293

Author(s): Linh Anh Nguyen, Ngoc Thanh Nguyen
Pages: 1294 - 1304

Author(s): Jiazheng Zhang, Long Jin, Yang Wang
Pages: 1305 - 1314

Author(s): Wei Zhao, Yu Liu, Xiangqian Yao
Pages: 1315 - 1326

Author(s): Xiao Cai, Kaibo Shi, Kun She, Shouming Zhong, Yeng Chai Soh, Yue Yu
Pages: 1327 - 1339

Author(s): Yuyan Wu, Jun Cheng, Zheng-Guang Wu
Pages: 1340 - 1351

Author(s): Huanqing Wang, Liya Shen
Pages: 1352 - 1361

Author(s): Hongjing Liang, Lei Chen, Yingnan Pan, Hak-Keung Lam
Pages: 1362 - 1376

Author(s): Amine Dehak, Anh-Tu Nguyen, Antoine Dequidt, Laurent Vermeiren, Michel Dambrine
Pages: 1377 - 1390

Author(s): Wenqiang Ji, Jianbin Qiu, Shun-Feng Su, Heting Zhang
Pages: 1391 - 1400

Author(s): Zhen Liu, Jinpeng Yu, Hak-Keung Lam
Pages: 1401 - 1408

Author(s): Wei Ji, Jiajia Xie
Pages: 1409 - 1415

Sunday, 9 April 2023

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 27, Issue 2, April 2023

Author(s): Jing Liang, Xuanxuan Ban, Kunjie Yu, Boyang Qu, Kangjia Qiao, Caitong Yue, Ke Chen, Kay Chen Tan
Pages: 201 - 221

Author(s): Noha W. Hasan, Ali S. Saudi, Mahmoud I. Khalil, Hazem M. Abbas
Pages: 222 - 236

Author(s): Hongyan Chen, Hai-Lin Liu, Fangqing Gu, Kay Chen Tan
Pages: 237 - 250

Author(s): Lixin Tang, Zuocheng Li, Jin-Kao Hao
Pages: 251 - 265

Author(s): Fan Cheng, Junjie Cui, Qijun Wang, Lei Zhang
Pages: 266 - 280

Author(s): Umar Afzaal, Abdus Sami Hassan, Muhammad Usman, Jeong-A Lee
Pages: 281 - 295

Author(s): Peng Wang, Bing Xue, Jing Liang, Mengjie Zhang
Pages: 296 - 310

Author(s): Mazhar Ansari Ardeh, Yi Mei, Mengjie Zhang, Xin Yao
Pages: 311 - 325

Author(s): Qi Deng, Qi Kang, Liang Zhang, MengChu Zhou, Jing An
Pages: 326 - 340

Author(s): Genghui Li, Zhenkun Wang, Qingfu Zhang, Jianyong Sun
Pages: 341 - 354

Author(s): Zhao Wang, Maoguo Gong, Peng Li, Fei Xie, Mingyang Zhang
Pages: 355 - 369

Author(s): Hao-Gan Huang, Yue-Jiao Gong
Pages: 370 - 384

Author(s): Adham Salih, Amiram Moshaiov
Pages: 385 - 395

Friday, 31 March 2023

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 4, Issue 2, April 2023

1) Deep-Learning-Based COVID-19 Detection: Challenges and Future Directions
Author(s): Qurat-ul-Ain Arshad, Wazir Zada Khan, Faisal Azam, Muhammad Khurram Khan
Pages: 210 - 228

Author(s): Arkaprabha Basu, Sourav Das, Sankha Subhra Mullick, Swagatam Das
Pages: 229 - 241

Author(s): Lin Zou, Han Leong Goh, Charlene Jin Yee Liew, Jessica Lishan Quah, Gary Tianyu Gu, Jun Jie Chew, Mukundaram Prem Kumar, Christine Gia Lee Ang, Andy Wee An Ta
Pages: 242 - 254

Author(s): Zhenghan Fang, Junjie Bai, Xinyu Guo, Xin Wang, Feng Gao, Hao-Yu Yang, Bin Kong, Ying Hou, Kunlin Cao, Qi Song, Jun Xia, Youbing Yin
Pages: 255 - 267

Author(s): Ye Tian, Jingwen Pan, Shangshang Yang, Xingyi Zhang, Shuping He, Yaochu Jin
Pages: 268 - 281

Author(s): Saul Calderon-Ramirez, Luis Oala, Jordina Torrents-Barrena, Shengxiang Yang, David Elizondo, Armaghan Moemeni, Simon Colreavy-Donnelly, Wojciech Samek, Miguel A. Molina-Cabello, Ezequiel López-Rubio
Pages: 282 - 291

Author(s): Sixiao Zheng, Ke Fan, Yanxi Hou, Jianfeng Feng, Yanwei Fu
Pages: 292 - 303

Author(s): Piyush Kaul, Brejesh Lall
Pages: 304 - 314

Author(s): Zhenyi Xu, Yu Kang, Yang Cao
Pages: 315 - 327

Author(s): Ranran Lou, Zhihan Lv, Mohsen Guizani
Pages: 328 - 337

Author(s): Qianjin Wang, Qiqiang Hong, Shang Wu, Wei Dai
Pages: 338 - 348

Author(s): Rohan Wadhawan, Tapan K. Gandhi
Pages: 349 - 361

Author(s): Usman Naseem, Jinman Kim, Matloob Khushi, Adam G. Dunn
Pages: 362 - 372

Author(s): Mohammed B. Abubaker, Bilal Babayiğit
Pages: 373 - 382

Author(s): Davood Karimi, Ali Gholipour
Pages: 383 - 397

Thursday, 30 March 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 2, April 2023

Author(s): M. Tanveer, Chin-Teng Lin, Chuan-Kang Ting, Javier Andreu-Perez
Pages: 292 - 294

Author(s): Jing He, Lei Shen, Yudong Yao, Huaxia Wang, Guodong Zhao, Xiaowei Gu, Weiping Ding
Pages: 295 - 307

Author(s): Hangfan Liu, Michel J. Grothe, Tanweer Rashid, Miguel A. Labrador-Espinosa, Jon B. Toledo, Mohamad Habes
Pages: 308 - 318

Author(s): Sang-Gil Lee, Eunji Kim, Jae Seok Bae, Jung Hoon Kim, Sungroh Yoon
Pages: 319 - 329

Author(s): Zhe Li, Shuo Wang, He Yu, Yongbei Zhu, Qingxia Wu, Liusu Wang, Zhangjie Wu, Yuncui Gan, Weimin Li, Bensheng Qiu, Jie Tian
Pages: 330 - 341

Author(s): Yiming Tang, Zhifu Pan, Witold Pedrycz, Fuji Ren, Xiaocheng Song
Pages: 342 - 356

Author(s): Yue Wu, Yibo Liu, Maoguo Gong, Peiran Gong, Hao Li, Zedong Tang, Qiguang Miao, Wenping Ma
Pages: 357 - 374

Author(s): Ashik Mostafa Alvi, Siuly Siuly, Hua Wang
Pages: 375 - 388

Author(s): Jia Chen, Renfang Wang, Di Wu, Xin Luo
Pages: 389 - 401

Author(s): Runmin Cong, Weiyu Song, Jianjun Lei, Guanghui Yue, Yao Zhao, Sam Kwong
Pages: 402 - 414

Author(s): Bo Lyu, Maher Hamdi, Yin Yang, Yuting Cao, Zheng Yan, KeShiping Wen, Tingwen Huang
Pages: 415 - 425

Author(s): Yutaro Iwamoto, Kyohei Takeda, Yinhao Li, Akihiko Shiino, Yen-Wei Chen
Pages: 426 - 435

Author(s): Qi Zhu, Jing Yang, Shuihua Wang, Daoqiang Zhang, Zheng Zhang
Pages: 436 - 446

Author(s): Chenyang Bu, Fei Liu, Zhiyong Cao, Lei Li, Yuhong Zhang, Wenjian Luo
Pages: 447 - 461

Author(s): Renwei Tu, Gangyi Jiang, Mei Yu, Ting Luo, Zongju Peng, Fen Chen
Pages: 462 - 473

Author(s): Fei Ming, Wenyin Gong, Ling Wang, Liang Gao
Pages: 474 - 486

Author(s): Guanghui Yue, Siying Li, Tianwei Zhou, Miaohui Wang, Qiuping Jiang, Wei Gao, Tianfu Wang, Jun Lv
Pages: 487 - 499

Author(s): Hao Ying, Feng Lin
Pages: 500 - 512

Author(s): Jinran Wu, You-Gan Wang
Pages: 513 - 522

Author(s): Nancy Mehta, Subrahmanyam Murala
Pages: 523 - 536

Author(s): Deepanshi, Rahasya Barkur, Devishi Suresh, Shyam Lal, C. Sudhakar Reddy, P. G. Diwakar
Pages: 537 - 551

Author(s): Jianrui Chen, Tingting Zhu, Maoguo Gong, Zhihui Wang
Pages: 552 - 564

Author(s): Yangfan Zhou, Kaizhu Huang, Cheng Cheng, Xuguang Wang, Amir Hussain, Xin Liu
Pages: 565 - 577

Author(s): Yu-Wei Wen, Chuan-Kang Ting
Pages: 578 - 597

Author(s): Wujie Zhou, Sijia Lv, Jingsheng Lei, Ting Luo, Lu Yu
Pages: 598 - 603

Author(s): Mengke Li, Yiu-ming Cheung
Pages: 604 - 609

Author(s): Haoyu Wang, Yuhu Cheng, C. L. Philip Chen, Xuesong Wang
Pages: 610 - 616