Sunday 27 February 2022

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 6, Issue 1, February 2022

Author(s): Alireza Jolfaei;Muhammad Usman;Manuel Roveri;Michael Sheng;Marimuthu Palaniswami;Krishna Kant
Pages: 2 - 5

Author(s): Tianqi Zhou;Jian Shen;Debiao He;Pandi Vijayakumar;Neeraj Kumar
Pages: 6 - 15

Author(s): Jimmy Ming-Tai Wu;Gautam Srivastava;Alireza Jolfaei;Matin Pirouz;Jerry Chun-Wei Lin
Pages: 16 - 25

Author(s): Khalil Al Handawi;Michael Kokkolaras
Pages: 26 - 40

Author(s): Murat Simsek;Burak Kantarci;Azzedine Boukerche;Shahzad Khan
Pages: 41 - 52

Author(s): Huaqing Li;Lifeng Zheng;Zheng Wang;Yu Yan;Liping Feng;Jing Guo
Pages: 53 - 65

Author(s): Honghao Gao;Xi Qin;Ramón J. Durán Barroso;Walayat Hussain;Yueshen Xu;Yuyu Yin
Pages: 66 - 76

Author(s): Chen Wang;Hui Ma;Gang Chen;Sven Hartmann;Jürgen Branke
Pages: 77 - 92

Author(s): Teena Sharma;Nishchal K. Verma
Pages: 93 - 102

Author(s): Changsheng Li;Chen Yang;Lingyan Liang;Ye Yuan;Guoren Wang
Pages: 103 - 112

Author(s): Fang Wang;Yu-Chu Tian;Xueying Zhang;Fengyun Hu
Pages: 113 - 123

Author(s): Ruthvik Vaila;John Chiasson;Vishal Saxena
Pages: 124 - 135

Author(s): Lijia Ma;Yuchun Ma;Qiuzhen Lin;Junkai Ji;Carlos A. Coello Coello;Maoguo Gong
Pages: 136 - 149

Author(s): Ying Ma;Yunjie Lei;Tian Wang
Pages: 150 - 158

Author(s): Akshay Dudhane;Prashant W. Patil;Subrahmanyam Murala
Pages: 159 - 170

Author(s): Anima Pramanik;Sankar K. Pal;J. Maiti;Pabitra Mitra
Pages: 171 - 181

Author(s): Shengfei Lyu;Jin Cheng;Xingyu Wu;Lizhen Cui;Huanhuan Chen;Chunyan Miao
Pages: 182 - 191

Author(s): Ioannis Tsingalis;Constantine Kotropoulos;Anastasios Drosou;Dimitrios Tzovaras
Pages: 192 - 204

Author(s): Iroshani Jayawardene;Ganesh Kumar Venayagamoorthy;Xingsi Zhong
Pages: 205 - 219

Author(s): Jean-Marc Le Caillec
Pages: 220 - 229

Saturday 26 February 2022

IEEE Transactions on Games, Volume 13, Number 4, December 2021

Author(s): Julian Togelius
Pages: 325 - 326

Author(s): Maxim Mozgovoy;Mike Preuss;Rafael Bidarra
Pages: 327 - 329

Author(s): Chansol Hong;Inbae Jeong;Luiz Felipe Vecchietti;Dongsoo Har;Jong-Hwan Kim
Pages: 330 - 341

Author(s): Emanuele Antonioni;Vincenzo Suriani;Francesco Riccio;Daniele Nardi
Pages: 342 - 357

Author(s): Yilei Zeng;Anna Sapienza;Emilio Ferrara
Pages: 358 - 367

Author(s): Victoria J. Hodge;Sam Devlin;Nick Sephton;Florian Block;Peter I. Cowling;Anders Drachen
Pages: 368 - 379

Author(s): Daniel Gourdeau;Louis Archambault
Pages: 380 - 387

Author(s): Markus Eger;Chris Martens;Pablo Sauma Chacón;Marcela Alfaro Córdoba;Jeisson Hidalgo-Cespedes
Pages: 388 - 397

Author(s): Ana Salta;Rui Prada;Francisco S. Melo
Pages: 398 - 409

Author(s): Sheng Chen;Menghui Zhu;Deheng Ye;Weinan Zhang;Qiang Fu;Wei Yang
Pages: 410 - 421


IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 26, Issue 1, February 2022

Author(s): Jonathan E. Fieldsend;Tinkle Chugh;Richard Allmendinger;Kaisa Miettinen
Pages: 1 - 11

Author(s): Gustavo-Adolfo Vargas-Hákim;Efrén Mezura-Montes;Héctor-Gabriel Acosta-Mesa
Pages: 12 - 27

Author(s): Hongke Zhao;Xinpeng Wu;Chuang Zhao;Lei Zhang;Haiping Ma;Fan Cheng
Pages: 28 - 42

Author(s): Pavel Krömer;Vojtěch Uher;Václav Snášel
Pages: 43 - 57

Author(s): Wei Du;Wenjiang Song;Yang Tang;Yaochu Jin;Feng Qian
Pages: 58 - 72

Author(s): Shaolin Wang;Yi Mei;Mengjie Zhang;Xin Yao
Pages: 73 - 87

Author(s): Jon Mccormack;Camilo Cruz Gambardella
Pages: 88 - 99

Author(s): Guanghui Zhang;Xuejiao Ma;Ling Wang;Keyi Xing
Pages: 100 - 114

Author(s): Lei Chen;Hai-Lin Liu;Kay Chen Tan;Ke Li
Pages: 115 - 129

Author(s): Nick Zhang;Abhishek Gupta;Zefeng Chen;Yew-Soon Ong
Pages: 130 - 144

Author(s): Honggui Han;Xing Bai;Huayun Han;Ying Hou;Junfei Qiao
Pages: 145 - 158

Author(s): Yuan Yuan;Wolfgang Banzhaf
Pages: 159 - 173

Author(s): Abubakar Siddique;Will N. Browne;Gina M. Grimshaw
Pages: 174 - 187

Author(s): Jens Weise;Sanaz Mostaghim
Pages: 188 - 194

Saturday 5 February 2022

IEEE Transaction on Evolutionary Computation, Volume 26, Issue 1, February 2022

Author(s): Jonathan E. Fieldsend;Tinkle Chugh;Richard Allmendinger;Kaisa Miettinen
Pages: 1 - 11

Author(s): Gustavo-Adolfo Vargas-Hákim;Efrén Mezura-Montes;Héctor-Gabriel Acosta-Mesa
Pages: 12 - 27

Author(s): Hongke Zhao;Xinpeng Wu;Chuang Zhao;Lei Zhang;Haiping Ma;Fan Cheng
Pages: 28 - 42

Author(s): Pavel Krömer;Vojtěch Uher;Václav Snášel
Pages: 43 - 57

Author(s): Wei Du;Wenjiang Song;Yang Tang;Yaochu Jin;Feng Qian
Pages: 58 - 72

Author(s): Shaolin Wang;Yi Mei;Mengjie Zhang;Xin Yao
Pages: 73 - 87

Author(s): Jon Mccormack;Camilo Cruz Gambardella
Pages: 88 - 99

Author(s): Guanghui Zhang;Xuejiao Ma;Ling Wang;Keyi Xing
Pages: 100 - 114

Author(s): Lei Chen;Hai-Lin Liu;Kay Chen Tan;Ke Li
Pages: 115 - 129

Author(s): Nick Zhang;Abhishek Gupta;Zefeng Chen;Yew-Soon Ong
Pages: 130 - 144

Author(s): Honggui Han;Xing Bai;Huayun Han;Ying Hou;Junfei Qiao
Pages: 145 - 158

Author(s): Yuan Yuan;Wolfgang Banzhaf
Pages: 159 - 173

Author(s): Abubakar Siddique;Will N. Browne;Gina M. Grimshaw
Pages: 174 - 187

Author(s): Jens Weise;Sanaz Mostaghim
Pages: 188 - 194

Friday 4 February 2022

IEEE Transaction on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 2, February 2022

Author(s): Ashish Garg;Souvik Das;Jhareswar Maiti;Sankar K Pal
Pages: 297 - 309

Author(s): Liqi Wang;Jiuxiang Dong
Pages: 310 - 320

Author(s): Shaoxin Sun;Huaguang Zhang;Juan Zhang;Longfei Yu;Jiayue Sun
Pages: 321 - 331

Author(s): Fan Yang;Zhaoying Liu;Xiangzhi Bai;Yuxuan Zhang
Pages: 332 - 344

Author(s): Péter Baranyi
Pages: 345 - 356

Author(s): Xiuqin Ma;Hongwu Qin;Jemal H. Abawajy
Pages: 357 - 369

Author(s): Ning Wang;Witold Pedrycz;Wen Yao;Xiaoqian Chen;Yong Zhao
Pages: 370 - 381

Author(s): Huabin Chen;Cheng-Chew Lim;Peng Shi
Pages: 382 - 396

Author(s): Meng Han;H. K. Lam;Fucai Liu;Yinggan Tang;Hongying Zhou
Pages: 397 - 411

Author(s): Hang Yu;Jie Lu;Guangquan Zhang
Pages: 412 - 425

Author(s): Ahmed O. Mekki;Feng Lin;Hao Ying
Pages: 426 - 436

Author(s): Stefan Stanimirović;Ivana Micić;Miroslav Ćirić
Pages: 437 - 447

Author(s): Junsheng Qiao;Bin Zhao
Pages: 448 - 461

Author(s): Velmurugan Gandhi;Young Hoon Joo
Pages: 462 - 474

Author(s): Liang Sun;Jingjing Jiang
Pages: 475 - 485

Author(s): Zhiming Zhang;Witold Pedrycz
Pages: 486 - 499

Author(s): Bozhan Dang;Yingxu Wang;Jin Zhou;Rongrong Wang;Long Chen;C. L. Philip Chen;Tong Zhang;Shiyuan Han;Lin Wang;Yuehui Chen
Pages: 500 - 514

Author(s): Yongfu Wang;Yunlong Wang;Dianhui Wang;Tianyou Chai
Pages: 515 - 529

Author(s): Jun Cheng;Wentao Huang;Hak-Keung Lam;Jinde Cao;Yinghui Zhang
Pages: 530 - 541

Author(s): Mouquan Shen;Yongsheng Ma;Ju H. Park;Qing-Guo Wang
Pages: 542 - 554

Author(s): Zoltán Nagy;Zsófia Lendek;Lucian Buşoniu
Pages: 555 - 566

Author(s): Lili Zhang;Bing Chen;Chong Lin;Yun Shang
Pages: 567 - 578

Author(s): Linlin Li;Steven X. Ding;Xin Peng
Pages: 579 - 590

Author(s): Xiao-Heng Chang;Jia-Sheng Song;Xudong Zhao
Pages: 591 - 596


Wednesday 2 February 2022

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 33, Issue 1, January 2022

Author(s): Ahmad Chaddad;Lama Hassan;Christian Desrosiers
Pages: 3 - 11

Author(s): Ruxin Wang;Chaojie Ji;Yuxiao Zhang;Ye Li
Pages: 12 - 24

Author(s): Xiongbo Wan;Yongzhi Li;Yuqing Li;Min Wu
Pages: 25 - 36

Author(s): Jiasen Wang;Jun Wang
Pages: 37 - 47

Author(s): Dong Shen;Xinghuo Yu
Pages: 48 - 60

Author(s): Sara Kamali;Seyyed Mostafa Tabatabaei;Mohammad Mehdi Arefi;Shen Yin
Pages: 61 - 74

Author(s): Zhiwen Yu;Fengxu Ye;Kaixiang Yang;Wenming Cao;C. L. Philip Chen;Lianglun Cheng;Jane You;Hau-San Wong
Pages: 75 - 88

Author(s): Nuha Zamzami;Nizar Bouguila
Pages: 89 - 102

Author(s): Jiaxu Cui;Bo Yang;Bingyi Sun;Xia Hu;Jiming Liu
Pages: 103 - 116

Author(s): Yi Zhu;Xiwen Liang;Bingqian Lin;Qixiang Ye;Jianbin Jiao;Liang Lin;Xiaodan Liang
Pages: 117 - 129

Author(s): Liyong Fu;Zechao Li;Qiaolin Ye;Hang Yin;Qingwang Liu;Xiaobo Chen;Xijian Fan;Wankou Yang;Guowei Yang
Pages: 130 - 144

Author(s): Haoran Wang;Licheng Jiao;Shuyuan Yang;Lingling Li;Zexin Wang
Pages: 145 - 156

Author(s): Shuhua Gao;Changkai Sun;Cheng Xiang;Kairong Qin;Tong Heng Lee
Pages: 157 - 171

Author(s): Lu Yi;Man-Wai Mak
Pages: 172 - 184

Author(s): Jianglin Lu;Zhihui Lai;Hailing Wang;Yudong Chen;Jie Zhou;Linlin Shen
Pages: 185 - 199

Author(s): Di Lin;Yi Wang;Lingyu Liang;Ping Li;C. L. Philip Chen
Pages: 200 - 214

Author(s): Xiaofeng Cao;Ivor W. Tsang
Pages: 215 - 228

Author(s): Charles K. Chui;Shao-Bo Lin;Bo Zhang;Ding-Xuan Zhou
Pages: 229 - 243

Author(s): Maoguo Gong;Jialu Liu;Hao Li;Yu Xie;Zedong Tang
Pages: 244 - 256

Author(s): Ting-Bing Xu;Cheng-Lin Liu
Pages: 257 - 269

Author(s): Jinna Li;Jinliang Ding;Tianyou Chai;Frank L. Lewis;Sarangapani Jagannathan
Pages: 270 - 280

Author(s): Adín Ramírez Rivera;Adil Khan;Imad Eddine Ibrahim Bekkouch;Taimoor Shakeel Sheikh
Pages: 281 - 291

Author(s): Yi Zhang;Lulu Wang;Richard C. Wilson;Kai Liu
Pages: 292 - 303

Author(s): Guoxian Yu;Xuanwu Liu;Jun Wang;Carlotta Domeniconi;Xiangliang Zhang
Pages: 304 - 314

Author(s): Jianghong Ma;Tommy W. S. Chow
Pages: 315 - 329

Author(s): Hong Hui Tan;King Hann Lim
Pages: 330 - 339

Author(s): Lin Yang;Wentao Fan;Nizar Bouguila
Pages: 340 - 350

Author(s): Shruti Sharma;Santanu Chaudhury;Jayadeva
Pages: 351 - 365

Author(s): Seunghyun Lee;Byung Cheol Song
Pages: 366 - 377

Author(s): Kui Jiang;Zhongyuan Wang;Peng Yi;Tao Lu;Junjun Jiang;Zixiang Xiong
Pages: 378 - 391

Author(s): Tianyue Zhang;Furao Shen;Tao Zhu;Jian Zhao
Pages: 392 - 405

Author(s): Hong-Bing Zeng;Zheng-Liang Zhai;Huaicheng Yan;Wei Wang
Pages: 406 - 415

Author(s): Qifeng Lin;Jianhui Zhao;Gang Fu;Zhiyong Yuan
Pages: 416 - 429

Author(s): Honggang Chen;Xiaohai He;Hong Yang;Linbo Qing;Qizhi Teng
Pages: 430 - 444

Author(s): Xia Wang;Bin Xu;Peng Shi;Shuai Li
Pages: 445 - 450


Tuesday 1 February 2022

The submission deadline for the Second International Conference on Emerging Techniques in Computational Intelligence (ICETCI) is approaching (15th Feb)

The submission deadline for the Second International Conference on Emerging Techniques in Computational Intelligence (ICETCI) is approaching (15th Feb). Submit your paper! https://ietcint.com/user/home

The 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2022) has just been approved for CIS Technical Co-Sponsorship.

The 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2022) has just been approved for CIS Technical Co-Sponsorship. The event will be held in Preveza, Greece during September 23-25, 2022. The submission deadline is on April 17th, 2022. Please check the website for details! https://hilab.di.ionio.gr/smap2021/