Thursday 4 January 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 1, January 2024

Author(s): Yufeng Zhou, Zhigang Zeng
Pages: 1 - 11

Author(s): Chengying Wu, Qinghua Zhang, Longjun Yin, Qin Xie, Nanfang Luo, Guoyin Wang
Pages: 12 - 26

Author(s): Zhechen Zhu, Quanxin Zhu
Pages: 27 - 37

Author(s): Andong Li, Zhaohong Deng, Wei Zhang, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Yueying Liu, Shudong Hu, Shitong Wang
Pages: 38 - 52

Author(s): Chao Deng, Fanzhi Meng, Xiangpeng Xie, Dong Yue, Wei-Wei Che, Sha Fan
Pages: 53 - 63

Author(s): Haiyang Fang, Yidong Tu, Shuping He, Hai Wang, Changyin Sun, Shing Shin Cheng
Pages: 64 - 74

Author(s): Da Sun, Qianfang Liao
Pages: 75 - 89

Author(s): Ruihang Ji, Shuzhi Sam Ge
Pages: 90 - 101

Author(s): Honggui Han, Zecheng Tang, Xiaolong Wu, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 102 - 115

Author(s): Rongqiang Tang, Xinsong Yang, Peng Shi, Zhengrong Xiang, Linbo Qing
Pages: 116 - 125

Author(s): Shuo Liu, Huaguang Zhang, Hongbo Pang
Pages: 126 - 136

Author(s): Xiuming Yao, Zhe Sun, Xiaojie Su
Pages: 137 - 151

Author(s): Le You, Xiaowei Jiang, Shiqi Zheng, Huaicheng Yan
Pages: 152 - 159

Author(s): Binbin Qiu, Jinjin Guo, Mingzhi Mao, Ning Tan
Pages: 160 - 173

Author(s): Xiaomiao Li, Yannan Shan, Hak-Keung Lam, Zhiyong Bao, Jundong Zhao
Pages: 174 - 187

Author(s): Jingyu Wang, Shengzhao Guo, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 188 - 202

Author(s): Liang Ou, Yu-Chen Chang, Yu-Kai Wang, Chin-Teng Lin
Pages: 203 - 213

Author(s): Dongdong Li, Jiuxiang Dong
Pages: 214 - 225

Author(s): Tianqing Yang, Runmin Zou, Fang Liu, Cai Liu, Denis Sidorov
Pages: 226 - 239

Author(s): Zhizheng Liang, Shifei Ding
Pages: 240 - 254

Author(s): Jiaxi Chen, Jin Xie, Junmin Li, Weisheng Chen
Pages: 255 - 265

Author(s): Da Sun, Qianfang Liao
Pages: 266 - 280

Author(s): Wei Qian, Yanmin Wu, Junqi Yang
Pages: 281 - 293

Author(s): Xiangqian Yao, Wei Zhao, Yu Liu
Pages: 294 - 305

Author(s): Qiongdan Lou, Wu Sun, Wei Zhang, Zhaohong Deng, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 306 - 321

Author(s): Chenglong Zhu, Xueling Ma, Weiping Ding, Jianming Zhan
Pages: 322 - 336

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Liming Ding, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 337 - 342

Author(s): Wei Yang, Hak-Keung Lam, Guozeng Cui, Jinpeng Yu
Pages: 343 - 348

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.