Wednesday 24 January 2024

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 8, Issue 1, February 2024

Author(s): Zhiwen Xiao, Huanlai Xing, Bowen Zhao, Rong Qu, Shouxi Luo, Penglin Dai, Ke Li, Zonghai Zhu
Pages: 3 - 15

Author(s): Si-Guo Fang, Dong Huang, Chang-Dong Wang, Yong Tang
Pages: 16 - 31

Author(s): Yu Xue, Changchang Lu, Ferrante Neri, Jiafeng Qin
Pages: 32 - 43

Author(s): Aristotelis Ballas, Christos Diou
Pages: 44 - 54

Author(s): Bingzhi Chen, Yishu Liu, Zheng Zhang, Guangming Lu, Adams Wai Kin Kong
Pages: 55 - 68

Author(s): Ming Ma, Bangyong Sun
Pages: 69 - 81

Author(s): Yu Zhou, Ruiqi Wang, Yufan Wang, Shilong Sun, Jiafeng Chen, Xiao Zhang
Pages: 82 - 94

Author(s): Mauricio Moyano, Guillermo Cabrera-Guerrero, Gonzalo Tello-Valenzuela, Carolina Lagos
Pages: 95 - 109

Author(s): Yue Wu, Peiran Gong, Maoguo Gong, Hangqi Ding, Zedong Tang, Yibo Liu, Wenping Ma, Qiguang Miao
Pages: 110 - 125

Author(s): Weiping Ding, Mohamed Abdel-Basset, Hossam Hawash, Mahardhika Pratama, Witold Pedrycz
Pages: 126 - 139

Author(s): SuJin Bak, Jinwoo Park, Jaehoon Lee, Jichai Jeong
Pages: 140 - 149

Author(s): Kai-Yuan Feng, Maoguo Gong, Ke Pan, Hongyu Zhao, Yue Wu, Kai Sheng
Pages: 150 - 163

Author(s): Mayank Lovanshi, Vivek Tiwari, Swati Jain
Pages: 164 - 174

Author(s): Rui Yin, Wei Lu, Jianhua Yang
Pages: 175 - 190

Author(s): Qiqi Liu, Yuping Yan, Péter Ligeti, Yaochu Jin
Pages: 191 - 205

Author(s): Serkan Kiranyaz, Junaid Malik, Mehmet Yamac, Mert Duman, Ilke Adalioglu, Esin Guldogan, Turker Ince, Moncef Gabbouj
Pages: 206 - 228

Author(s): Chin-Teng Lin, Haichao Zhang, Liang Ou, Yu-Cheng Chang, Yu-Kai Wang
Pages: 229 - 239

Author(s): Qi Tan, Yang Liu, Jiming Liu
Pages: 240 - 254

Author(s): Mao-Hsu Yen, Bor-Shyh Lin, Yu-Lun Kuo, I-Jung Lee, Bor-Shing Lin
Pages: 255 - 263

Author(s): Wuniu Liu, Qing He, Zhihui Li, Yongming Li
Pages: 264 - 278

Author(s): Saeed Haghiri, Salah I. Yahya, Abbas Rezaei, Arash Ahmadi
Pages: 279 - 287

Author(s): Bin Yu, Hengjie Xie, Mingjie Cai, Weiping Ding
Pages: 288 - 299

Author(s): Gang Yue, Zhuo Sun, Jinpo Fan
Pages: 300 - 312

Author(s): Hao-Tian Wu, Xin Cao, Ying Gao, Kaihan Zheng, Jiwu Huang, Jiankun Hu, Zhihong Tian
Pages: 313 - 326

Author(s): Xingchen Li, Xianlun Tang, Sichao Qiu, Xin Deng, Huiming Wang, Yin Tian
Pages: 327 - 336

Author(s): Genghui Li, Zhenkun Wang, Jianyong Sun, Qingfu Zhang
Pages: 337 - 349

Author(s): Xueming Yan, Han Huang, Yaochu Jin, Liang Chen, Zhanning Liang, Zhifeng Hao
Pages: 350 - 363

Author(s): Jie Jin, Weijie Chen, Aijia Ouyang, Fei Yu, Haiyan Liu
Pages: 364 - 376

Author(s): Jing-Yu Ji, Zusheng Tan, Sanyou Zeng, Eric W. K. See-To, Man-Leung Wong
Pages: 377 - 388

Author(s): Yong Zhang, Chaoxu Mu, Dongbin Zhao
Pages: 389 - 400

Author(s): Yaojin Lin, Zhuoxin He, Lei Guo, Weiping Ding
Pages: 401 - 415

Author(s): Xin Wang, Chen Zhao, Tingwen Huang
Pages: 416 - 426

Author(s): Qian Luo, Tien-Ping Tan
Pages: 427 - 439

Author(s): Tiancheng Zhang, Zhipeng Lü, Junwen Ding
Pages: 440 - 453

Author(s): Qiongdan Lou, Zhaohong Deng, Qingbing Sang, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 454 - 473

Author(s): Dayu Tan, Zhiyuan Yao, Xin Peng, Haiping Ma, Yike Dai, Yansen Su, Weimin Zhong
Pages: 474 - 487

Author(s): Huiting Li, Yaochu Jin, Tianyou Chai
Pages: 488 - 502

Author(s): Xuefeng Chen, Liang Feng, Xin Cao, Yifeng Zeng, Yaqing Hou, Zhi Zhang
Pages: 503 - 518

Author(s): Heng Liu, Jiangteng Shi, Jinde Cao, Yongping Pan
Pages: 519 - 532

Author(s): Tinghuai Ma, Kexing Peng, Huan Rong, Yurong Qian, Najla Al-Nabhan
Pages: 533 - 547

Author(s): Haixu Yu, Xudong Zhao
Pages: 548 - 562

Author(s): Chengdai Huang, Heng Liu, Tingwen Huang, Jinde Cao
Pages: 563 - 575

Author(s): Chao Wang, Huitao Huang, Xingyi Zhang
Pages: 576 - 590

Author(s): Xu Wu, Zhihui Lai, Shiqi Yu, Jie Zhou, Zhuoqian Liang, Linlin Shen
Pages: 591 - 603

Author(s): Hengrong Ju, Tao Yin, Jiashuang Huang, Weiping Ding, Xibei Yang
Pages: 604 - 614

Author(s): Yue Zhang, Sirui Yang, Weitian Huang, Chang-Dong Wang, Hongmin Cai
Pages: 615 - 626

Author(s): Ziao Wang, Xiaofeng Zhang, Hongwei Du
Pages: 627 - 640

Author(s): Kun Huang, Na Su, Yuhui Tao, Mingchao Li, Xiao Ma, Zexuan Ji, Songtao Yuan, Qiang Chen
Pages: 641 - 653

Author(s): Jingxin Liu, Xiaofeng Liao, Jin-Song Dong
Pages: 654 - 669

Author(s): Xinran Li, Mengqi Guo, Zichi Wang, Jian Li, Chuan Qin
Pages: 670 - 683

Author(s): Yuanqiao Zhang, Maoguo Gong, Yuan Gao, Hao Li, Lei Wang, Yixin Wang
Pages: 684 - 696

Author(s): Shu-Juan Peng, Ye Fan, Yiu-ming Cheung, Xin Liu, Zhen Cui, Taihao Li
Pages: 697 - 709

Author(s): Rahul Kumar Jain, Takahiro Sato, Ahmed M. El-Sayed, Taro Watasue, Tomohiro Nakagawa, Yutaro Iwamoto, Xiang Ruan, Yen-Wei Chen
Pages: 710 - 723

Author(s): Xiang Ma, Liangzhe Chen, Zhaohong Deng, Peng Xu, Qisheng Yan, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 724 - 737

Author(s): Qin Li, Yong Wang
Pages: 738 - 751

Author(s): Junfeng Wu, Guangyan Huang, Hui Zheng, Guang-Li Huang, Borui Cai, Chi-Hung Chi, Jing He
Pages: 752 - 761

Author(s): Shuijia Li, Wenyin Gong, Ling Wang, Qiong Gu
Pages: 762 - 775

Author(s): Gang Chen, Feng Shao, Xiongli Chai, Qiuping Jiang, Yo-Sung Ho
Pages: 776 - 789

Author(s): Weilin Huang, Zhihui Lai, Heng Kong, Junhong Zhang
Pages: 790 - 801

Author(s): Kai Yao, Kaizhu Huang, Jie Sun, Amir Hussain
Pages: 802 - 813

Author(s): Farhad Pourpanah, Chee Peng Lim, Ali Etemad, Q. M. Jonathan Wu
Pages: 814 - 827

Author(s): Qi Lai, Jianhang Zhou, Yanfen Gan, Chi-Man Vong, C.L. Philip Chen
Pages: 828 - 839

Author(s): Jie Li, Zhelong Wang, Xu Zhou, Xiaofeng Liu
Pages: 840 - 854

Author(s): Tao Dai, Mengxi Ya, Jinmin Li, Xinyi Zhang, Shu-Tao Xia, Zexuan Zhu
Pages: 855 - 865

Author(s): Weiwei Lin, Songbo Wang, Wentai Wu, Dongdong Li, Albert Y. Zomaya
Pages: 866 - 878

Author(s): Yi-Zeng Hsieh, Po-Yen Lee
Pages: 879 - 891

Author(s): Wenxu Tao, Gangyi Jiang, Mei Yu, Yun Zhang, Zhidi Jiang, Yo-Sung Ho
Pages: 892 - 902

Author(s): Oscar Cartagena, Francesco Trovò, Manuel Roveri, Doris Sáez
Pages: 903 - 916

Author(s): Xiaoming Liu, Jingling Pan, Xiao Li, Xiangkai Wei, Zhipeng Liu, Zhifang Pan, Jinshan Tang
Pages: 917 - 929

Author(s): Mengyang Zhang, Guohui Tian, Yongcheng Cui, Ying Zhang, Zhenhua Xia
Pages: 930 - 941

Author(s): Xiao-Cheng Liao, Wei-Neng Chen, Ya-Hui Jia, Wen-Jin Qiu
Pages: 942 - 955

Author(s): Ruonan Wang, Min Luo, Qi Feng, Cong Peng, Debiao He
Pages: 956 - 967

Author(s): Yi Zhu, Yishuai Geng, Yun Li, Jipeng Qiang, Yunhao Yuan, Xindong Wu
Pages: 968 - 980

Author(s): Chenkai Zhang, Yu Qi, Yueming Wang
Pages: 981 - 991

Author(s): Bharath Subramani, Magudeeswaran Veluchamy, Ashish Kumar Bhandari
Pages: 992 - 1002

Author(s): Xiaoru Chen, Yingxu Wang, Jinyuan Fang, Zaiqiao Meng, Shangsong Liang
Pages: 1003 - 1014

Author(s): Xuewen Bing, Wenqi Ren, Yang Tang, Gary G. Yen, Qiyu Sun
Pages: 1015 - 1029

Author(s): Ziming He, Jingchen Li, Fan Wu, Haobin Shi, Kao-Shing Hwang
Pages: 1030 - 1043

Author(s): Yiming Tang, Jingjing Chen, Witold Pedrycz, Fuji Ren, Li Zhang
Pages: 1044 - 1056

Author(s): Harisu Abdullahi Shehu, Will N. Browne, Hedwig Eisenbarth
Pages: 1057 - 1070


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.