Tuesday 14 May 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 5

Author(s): Huchang Liao, Fan Jiang, Ming Tang, Zeshui Xu
Pages: 2530 - 2542

Author(s): Xinfeng Shao, Dan Ye, Xin-Gang Zhao
Pages: 2543 - 2553

Author(s): Zebin Chen, Zhaoxu Yu, Shugang Li
Pages: 2554 - 2566

Author(s): Yongming Li, Ge Lu, Kewen Li
Pages: 2567 - 2576

Author(s): Zhenxiang Feng, Peng Ma, Yonggang Li, Bei Sun, Chunhua Yang
Pages: 2577 - 2589

Author(s): Man Liu, Wei Zhou, Zeshui Xu
Pages: 2590 - 2602

Author(s): Babak Rezaee
Pages: 2603 - 2613

Author(s): Dapeng Li, Hong-Gui Han, Jun-Fei Qiao
Pages: 2614 - 2624

Author(s): Jun-Wei Wang, Yun Feng, Stevan Dubljevic, Hak-Keung Lam
Pages: 2625 - 2638

Author(s): Zhenhua Wang, Lanshuang Zhang, Tarek Raïssi, Yi Shen
Pages: 2639 - 2649

Author(s): Yanli Fan, Hong Zhan, Yongming Li, Chenguang Yang
Pages: 2650 - 2662

Author(s): Mengni Du, Xiangpeng Xie, Hui Wang, Jianwei Xia, Mohammed Chadli
Pages: 2663 - 2676

Author(s): Xiaoming Tang, Xi Su, Kun Zhao, Hongchun Qu, Linqin Cai
Pages: 2677 - 2689

Author(s): Gongming Wang, Hong Chen, Honggui Han, Jing Bi, Junfei Qiao, Erfan Babaee Tirkolaee
Pages: 2690 - 2699

Author(s): Sai Huang, Guangdeng Zong, Ben Niu, Ning Xu, Xudong Zhao
Pages: 2700 - 2712

Author(s): Yue Hu, Chenxiao Cai, Hong Lin, Oh-Min Kwon
Pages: 2713 - 2724

Author(s): Muyao Wang, Chao Yang, Weida Wang, Zhexi Lu, Liuquan Yang, Ruihu Chen
Pages: 2725 - 2737

Author(s): M. Sajid, A. K. Malik, M. Tanveer, Ponnuthurai N. Suganthan
Pages: 2738 - 2749

Author(s): Shaoyu Lü, Hao Shen
Pages: 2750 - 2761

Author(s): Xue Yu, Gang Wang, Liang Jia, Huaguang Zhang
Pages: 2762 - 2774

Author(s): Wenshan Bi, Chen Zhang, Shuai Sui, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 2775 - 2785

Author(s): Simone Cammarasana, Giuseppe Patané
Pages: 2786 - 2796

Author(s): Gian Carlo Milanese, Gabriella Pasi
Pages: 2797 - 2810

Author(s): Qingxu Fu, Zhiqiang Pu, Yi Pan, Tenghai Qiu, Jianqiang Yi
Pages: 2811 - 2824

Author(s): Jingqian Wang, Xiaohong Zhang, Qiang Shen
Pages: 2825 - 2836

Author(s): Xu Chen, Baolin Zhang, Chunhui Zhao, Jinliang Ding, Wenhai Wang
Pages: 2837 - 2849

Author(s): Ning Zhao, Yongjie Tian, Huiyan Zhang, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 2850 - 2862

Author(s): Yuanjie Xian, Kang Huang, Zicheng Zhu, Shengchao Zhen, Ye-Hwa Chen
Pages: 2863 - 2875

Author(s): Hongjing Liang, Wenzhe Wang, Yingnan Pan, Hak-Keung Lam, Jiayue Sun
Pages: 2876 - 2889

Author(s): Hongwu Qin, Yibo Wang, Xiuqin Ma, Jemal H. Abawajy
Pages: 2890 - 2902

Author(s): Enkai Wang, Xingjian Chen, Yuge Li, Zhongzheng Fu, Jian Huang
Pages: 2903 - 2914

Author(s): Kun Zhou, Sung-Kwun Oh, Jianlong Qiu, Witold Pedrycz, Kisung Seo, Jin Hee Yoon
Pages: 2915 - 2929

Author(s): Lei Song, Shaocheng Tong
Pages: 2930 - 2939

Author(s): Fabricio Javier Erazo-Costa, Petrônio C. L. Silva, Frederico Gadelha Guimarães
Pages: 2940 - 2952

Author(s): Huyen Trang Phan, Ngoc Thanh Nguyen
Pages: 2953 - 2965

Author(s): Zhuang Liu, Chengwei Wu, Xiaoning Shen, Weiran Yao, Jianxing Liu, Ligang Wu
Pages: 2966 - 2975

Author(s): Xiubin Zhu, Xingchen Hu, Lan Yang, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 2976 - 2986

Author(s): Mohammadreza Jamalifard, Javier Andreu-Perez, Hani Hagras, Luis Martínez López
Pages: 2987 - 2998

Author(s): Kavitha Ayyappan, Mani Prakash, Ardak Kashkynbayev, Rakkiyappan Rajan
Pages: 2999 - 3011

Author(s): Wencheng Zou, Jun Mao, Zhengrong Xiang
Pages: 3012 - 3025

Author(s): Hao Ji, Li Yan, Zongmin Ma
Pages: 3026 - 3036

Author(s): Anuradha Kumari, M. Tanveer, C. T. Lin, the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
Pages: 3037 - 3048

Author(s): Jörg Verstraete, Weronika Radziszewska, Katarzyna Kaczmarek-Majer, Sebastian Bykuć
Pages: 3049 - 3058

Author(s): Fanchao Kong, Jinde Cao, Leszek Rutkowski, Yanyan Zhang
Pages: 3059 - 3070

Author(s): Ben Niu, Jihang Sui, Xudong Zhao, Ding Wang, Xinliang Zhao, Yi Niu
Pages: 3071 - 3083

Author(s): Oliver Urs Lenz, Daniel Peralta, Chris Cornelis
Pages: 3084 - 3093

Author(s): Guangzhi Ma, Jie Lu, Guangquan Zhang
Pages: 3094 - 3106

Author(s): Guangzhi Ma, Jie Lu, Feng Liu, Zhen Fang, Guangquan Zhang
Pages: 3107 - 3120

Author(s): Zi-Peng Wang, Xu Zhang, Junfei Qiao, Huai-Ning Wu, Tingwen Huang
Pages: 3121 - 3131

Author(s): Weihai Zhang, Mengru Liu
Pages: 3132 - 3141

Author(s): Mien Van, Yuzhu Sun, Stephen Mcllvanna, Minh-Nhat Nguyen, Federico Zocco, Zhijie Liu
Pages: 3142 - 3153

Author(s): Cong Wei, Xiangpeng Xie, Jiayue Sun, Ju H. Park
Pages: 3154 - 3164

Author(s): Dongxue Jiang, Guoguang Wen, Sara Ifqir, Ahmed Rahmani, Christophe Sueur, Tingwen Huang
Pages: 3165 - 3177

Author(s): John T. Rickard, Janet Aisbett, J. Tyler Rickard
Pages: 3178 - 3188

Author(s): Kamil Kmita, Katarzyna Kaczmarek-Majer, Olgierd Hryniewicz
Pages: 3189 - 3198

Author(s): Fereshteh Behbahani, Mohammad Khaleqi Qaleh Jooq, Mohammad Hossein Moaiyeri, Mostafa Rahimi Azghadi
Pages: 3199 - 3210

Author(s): Guilong Liu, Yongliang Yang, Xiaowei Zhao, Choon Ki Ahn
Pages: 3211 - 3225

Author(s): Zheng Liu, Honggui Han, Junfei Qiao, Zeyu Ma
Pages: 3226 - 3236

Author(s): Yin Sheng, Kexin Liu, Qiang Xiao, Tingwen Huang, Zhigang Zeng
Pages: 3237 - 3246

Author(s): Shengjia Zhang, Mingrui Yin, Fuyuan Xiao, Zehong Cao, Danilo Pelusi
Pages: 3247 - 3259

Author(s): Arunodaya Raj Mishra, Pratibha Rani, Dragan Pamucar, Vladimir Simic
Pages: 3260 - 3273

Author(s): Lianbo Ma, Nan Li, Peican Zhu, Keke Tang, Asad Khan, Feng Wang, Guo Yu
Pages: 3274 - 3285

Author(s): Tong Li, Peng Shi, Jiapeng Liu, Jinpeng Yu
Pages: 3286 - 3292

Author(s): Jiandong Wang, Xiaotong Xing
Pages: 3293 - 3300


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.