Tuesday 7 May 2024

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 8, Issue 2, April 2024

Author(s): Pratik K. Mishra, Alex Mihailidis, Shehroz S. Khan
Pages: 1073 - 1085

Author(s): Tao Dong, Kai Li, Tingwen Huang
Pages: 1086 - 1096

Author(s): Sonali Samal, Yu-Dong Zhang, Juan Manuel Gorriz Saez, Shui-Hua Wang, Bunil Kumar Balabantaray, Rajashree Nayak
Pages: 1097 - 1101

Author(s): LeSheng Jin, Zhen-Song Chen, Witold Pedrycz, Tapan Senapati, Boris Yatsalo, Radko Mesiar, Gleb Beliakov, Luis Martínez
Pages: 1102 - 1109

Author(s): Xun Shen
Pages: 1110 - 1117

Author(s): Yi-Cheng Chen, Wang-Chien Lee
Pages: 1118 - 1124

Author(s): Wujie Zhou, Gao Xu, Fangfang Qiang, Lu Yu
Pages: 1125 - 1129

Author(s): Ruihong Xiu, Wei Zhang
Pages: 1130 - 1135

Author(s): TaiLong Jing, Witold Pedrycz, XiuBin Zhu, Giancarlo Succi, ZhiWu Li
Pages: 1136 - 1141

Author(s): Hongbin Li, Chaojun Ma, Chuanji Zhang, Qing Chen, Cheng He, Yaochu Jin
Pages: 1142 - 1155

Author(s): Xin-Yao Huang, Sung-Yu Chen, Chun-Shu Wei
Pages: 1156 - 1166

Author(s): Ahmed Rebei, Manar Amayri, Nizar Bouguila
Pages: 1167 - 1180

Author(s): Zijian Gao, Yiying Li, Kele Xu, Yuanzhao Zhai, Bo Ding, Dawei Feng, Xinjun Mao, Huaimin Wang
Pages: 1181 - 1193

Author(s): Canhui Luo, Zhouxing Su, Zhipeng Lü
Pages: 1194 - 1208

Author(s): Ye Yuan, Xin Luo, MengChu Zhou
Pages: 1209 - 1222

Author(s): Xi Wang, Weibei Fan, Xinzhi Hu, Jing He, Chi-Hung Chi
Pages: 1223 - 1237

Author(s): Chuan Xue, Mahdi Mahfouf
Pages: 1238 - 1252

Author(s): Shengfei Lyu, Xiren Zhou, Xingyu Wu, Qiuju Chen, Huanhuan Chen
Pages: 1253 - 1263

Author(s): Suhang Gu, Yongxin Chou, Jie Zhou, Zhibin Jiang, Mingli Lu
Pages: 1264 - 1279

Author(s): Peijun Wang, Huanhuan Tian, Di Huang, Tingwen Huang
Pages: 1280 - 1289

Author(s): Zhongyun Hu, Ntumba Elie Nsampi, Xue Wang, Qing Wang
Pages: 1290 - 1302

Author(s): Jie Jin, Jingcan Zhu, Lan Zhou, Chaoyang Chen, Lianghong Wu, Ming Lu, Changren Zhu, Lei Chen, Lv Zhao, Zhijing Li
Pages: 1303 - 1321

Author(s): Zechen Wei, Yanjun Liu, Tao Zhu, Xin Yang, Jie Tian, Hui Hui
Pages: 1322 - 1336

Author(s): Longhao Huang, Jidong Yuan, Shengbo Chen, Xu Li
Pages: 1337 - 1349

Author(s): Jin-Liang Wang, Chen-Guang Liu, Xiao-Lu Liu, Lina Huang, Tingwen Huang
Pages: 1350 - 1361

Author(s): Di Wang, Zhuoran Zheng, Weiping Ding, Xiuyi Jia
Pages: 1362 - 1375

Author(s): Lien-Wu Chen, Ai-Ni Li, Yu-An Shi
Pages: 1376 - 1387

Author(s): Ye Tian, Yaopei Guang, Langchun Si, Ruifen Cao, Xi Pei, Xingyi Zhang
Pages: 1388 - 1401

Author(s): Weijian Pan, Xiumin Wang, Pan Zhou, Weiwei Lin
Pages: 1402 - 1415

Author(s): Lin Xiao, Penglin Cao, Yongjun He, Liu Luo, Linju Li
Pages: 1416 - 1426

Author(s): Qian Shi, Hui Zhang, Witold Pedrycz
Pages: 1427 - 1436

Author(s): Jianming Zhang, Yaru Lv, Jiajun Tao, Fengxiang Huang, Jin Zhang
Pages: 1437 - 1451

Author(s): Md. Mostafizer Rahman, Yutaka Watanobe
Pages: 1452 - 1468

Author(s): Guangyi Zhang, Ali Etemad
Pages: 1469 - 1483

Author(s): Huixin Hu, Feng Shao, Huizhi Wang, Baoyang Mu, Hangwei Chen, Qiuping Jiang, Wenfei Chen
Pages: 1484 - 1499

Author(s): Guoyu Chen, Yinan Guo, Min Jiang, Shengxiang Yang, Xiaoxiao Zhao, Dunwei Gong
Pages: 1500 - 1512

Author(s): Qiao Liu, Jiatian Pi, Peng Gao, Di Yuan
Pages: 1513 - 1526

Author(s): Bach Long Nguyen, Duong D. Nguyen, Hung X. Nguyen, Duy T. Ngo, Markus Wagner
Pages: 1527 - 1539

Author(s): Fuhao Gao, Weifeng Gao, Lingling Huang, Jin Xie, Hong Li, Maoguo Gong
Pages: 1540 - 1549

Author(s): Guang-Yu Zhang, Dong Huang, Chang-Dong Wang
Pages: 1550 - 1566

Author(s): Wanting Zhang, Wei Du, Guo Yu, Renchu He, Wenli Du, Yaochu Jin
Pages: 1567 - 1581

Author(s): Dong Huang, Ding-Hua Chen, Xiangji Chen, Chang-Dong Wang, Jian-Huang Lai
Pages: 1582 - 1594

Author(s): Zongwen Fan, Jin Gou, Shaoyuan Weng
Pages: 1595 - 1608

Author(s): Siuly Siuly, Ömer Faruk Alçin, Hua Wang, Yan Li, Peng Wen
Pages: 1609 - 1623

Author(s): Lei Zhang, Bin Li, Li Ni, Haipeng Yang, Renzhi Cao
Pages: 1624 - 1639

Author(s): Shahzad Khan, Haider Abbas, Waseem Iqbal
Pages: 1640 - 1655

Author(s): Jing Liu, Han Wang, Chao Ma, Yuting Su, Xiaokang Yang
Pages: 1656 - 1669

Author(s): Yibin Xiao, Jianming Zhan, Chao Zhang, Peide Liu
Pages: 1670 - 1686

Author(s): Peng Guo, Jianyu Xiong, Yi Wang, Xiangyin Meng, Linmao Qian
Pages: 1687 - 1698

Author(s): Fan Cheng, Shengda Shu, Lei Zhang, Ming Tan, Jianfeng Qiu
Pages: 1699 - 1713

Author(s): Hang Yu, Shu Wu, Rencheng Zheng, Ruokun Li, Qidong Wang, Caizhong Chen, Fei Dai, Weibo Chen, Chengyan Wang, He Wang
Pages: 1714 - 1727

Author(s): Xun Shen, Jiancang Zhuang
Pages: 1728 - 1743

Author(s): Shihong Wei, Jian Zhang, Zhou Yang, Qian Li, Yucai Pang, Yunpeng Xiao
Pages: 1744 - 1755

Author(s): Dandan Zhu, Kun Zhu, Weiping Ding, Nana Zhang, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang
Pages: 1756 - 1771

Author(s): Cheng Su, Xin Peng, Dan Yang, Zhi Li, Xiaolong Wu, Weimin Zhong
Pages: 1772 - 1787

Author(s): Rucong Xu, Jianfeng Wang, Yun Li
Pages: 1788 - 1799

Author(s): Ting Yu, Shuai Wang, Wei Chen, F. Richard Yu, Victor C. M. Leung, Zijian Tian
Pages: 1800 - 1813

Author(s): Hongbin Li, Jianqing Lin, Qing Chen, Cheng He, Linqiang Pan
Pages: 1814 - 1827

Author(s): Yujia Wang, Tong Wang, Chuang Li, Jiae Yang
Pages: 1828 - 1840

Author(s): Yue Zhang, Xin Sun, Hongmin Cai, Haiyan Wang, Jiazhou Chen, Endai Guo, Fei Qi, Junyu Li
Pages: 1841 - 1852

Author(s): Debapriya Roy, Sanchayan Santra, Diganta Mukherjee, Bhabatosh Chanda
Pages: 1853 - 1864

Author(s): Meng Xu, Xinhong Chen, Yechao She, Yang Jin, Jianping Wang
Pages: 1865 - 1881

Author(s): Ting Yu, Shuai Wang, Wei Chen, F. Richard Yu, Victor C. M. Leung, Zijian Tian
Pages: 1882 - 1893

Author(s): Jianping Luo, Yongfei Dong, Qiqi Liu, Zexuan Zhu, Wenming Cao, Kay Chen Tan, Yaochu Jin
Pages: 1894 - 1909

Author(s): Ya-Nan Zhang, Qiufu Li, Linlin Shen, Ailian He, Song Wu
Pages: 1910 - 1921

Author(s): Hao Li, Dezhong Li, Maoguo Gong, Jianzhao Li, A. K. Qin, Lining Xing, Fei Xie
Pages: 1922 - 1937

Author(s): Yang Yang, Ling Tang, Tao Yan, Lanling Zeng, Xiangjun Shen, Yongzhao Zhan
Pages: 1938 - 1951

Author(s): Biao Wang, Haiyong Xu, Gangyi Jiang, Mei Yu, Tingdi Ren, Ting Luo, Zhongjie Zhu
Pages: 1952 - 1968

Author(s): Lei Zhang, Huabin Zhang, Zihao Chen, Sibo Liu, Haipeng Yang, Hongke Zhao
Pages: 1969 - 1982

Author(s): Shaik John Saida, Samit Ari
Pages: 1983 - 1993

Author(s): Zhige Chen, Rui Yang, Mengjie Huang, Zidong Wang, Xiaohui Liu
Pages: 1994 - 2008

Author(s): Lei Li, Pan Liu, Chenyang Bu, Zan Zhang, Xindong Wu
Pages: 2009 - 2021

Author(s): Qin Xie, Qinghua Zhang, Shuyin Xia, Fan Zhao, Chengying Wu, Guoyin Wang, Weiping Ding
Pages: 2022 - 2036

Author(s): Jiahao Zheng, Yu Tang, Anthony Huang, Dapeng Wu
Pages: 2037 - 2049

Author(s): Haofeng Wu, Qingda Chen, Yaochu Jin, Jinliang Ding, Tianyou Chai
Pages: 2050 - 2064

Author(s): Jielong Chen, Yan Pan, Shuai Li, Yunong Zhang
Pages: 2065 - 2074

Author(s): Shuang Lian, Jiangrong Shen, Ziming Wang, Huajin Tang
Pages: 2075 - 2085

Author(s): Da Liu, Qun Zong, Xiuyun Zhang, Ruilong Zhang, Liqian Dou, Bailing Tian
Pages: 2086 - 2100

Author(s): Abhishek Moitra, Abhiroop Bhattacharjee, Youngeun Kim, Priyadarshini Panda
Pages: 2101 - 2111

Author(s): Chun-Na Li, Yi Li, Yuan-Hai Shao
Pages: 2112 - 2124


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.