Sunday 5 May 2024

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 28, Issue 2, April 2024

Author(s): Carlos E. Andrade, Luciana S. Pessoa, Slawomir Stawiarski
Pages: 282 - 292

Author(s): Yu Zhang, Wang Hu, Wen Yao, Lixian Lian, Gary G. Yen
Pages: 293 - 306

Author(s): Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 307 - 322

Author(s): Zhichao Lu, Ran Cheng, Yaochu Jin, Kay Chen Tan, Kalyanmoy Deb
Pages: 323 - 337

Author(s): Chen Yang, Qunjian Chen, Zexuan Zhu, Zhi-An Huang, Shulin Lan, Liehuang Zhu
Pages: 338 - 352

Author(s): Wenbin Pei, Bing Xue, Mengjie Zhang, Lin Shang, Xin Yao, Qiang Zhang
Pages: 353 - 373

Author(s): Yiting Liu, Hao Li, Maoguo Gong, A. K. Qin
Pages: 374 - 387

Author(s): Wu Lin, Qiuzhen Lin, Liang Feng, Kay Chen Tan
Pages: 388 - 402

Author(s): Yu-Ran Gu, Chao Bian, Miqing Li, Chao Qian
Pages: 403 - 417

Author(s): Ruohan Zhang, Licheng Jiao, Lingling Li, Xu Liu, Fang Liu, Shuyuan Yang
Pages: 418 - 431

Author(s): Liang Zhao, Qingfu Zhang
Pages: 432 - 444

Author(s): Meng-Ting Wu, Hung-I Lin, Chun-Wei Tsai
Pages: 445 - 459

Author(s): Ian Kropp, A. Pouyan Nejadhashemi, Kalyanmoy Deb
Pages: 460 - 473

Author(s): Lilla Beke, Lourdes Uribe, Adriana Lara, Carlos Artemio Coello Coello, Michal Weiszer, Edmund K. Burke, Jun Chen
Pages: 474 - 488

Author(s): Yuanrui Li, Qiuhong Zhao, Shengxiang Yang, Yinan Guo
Pages: 489 - 500

Author(s): Daiki Morinaga, Kazuto Fukuchi, Jun Sakuma, Youhei Akimoto
Pages: 501 - 515

Author(s): Yiping Liu, Liting Xu, Yuyan Han, Xiangxiang Zeng, Gary G. Yen, Hisao Ishibuchi
Pages: 516 - 530

Author(s): Yaqing Hou, Mingyang Sun, Yifeng Zeng, Yew-Soon Ong, Yaochu Jin, Hongwei Ge, Qiang Zhang
Pages: 531 - 543

Author(s): Seyed Mahdi Shavarani, Manuel López-Ibáñez, Richard Allmendinger
Pages: 544 - 557

Author(s): Larry Bull, Haixia Liu
Pages: 558 - 561

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.