Monday 3 June 2024

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 28, Issue 3, June 2024

Author(s): Yanan Sun, Bing Xue, Mengjie Zhang, Gary G. Yen
Pages: 566 - 569

Author(s): Lianbo Ma, Nan Li, Guo Yu, Xiaoyu Geng, Shi Cheng, Xingwei Wang, Min Huang, Yaochu Jin
Pages: 570 - 581

Author(s): Shiming Chen, Shuhuang Chen, Wenjin Hou, Weiping Ding, Xinge You
Pages: 582 - 596

Author(s): José-Antonio Fuentes-Tomás, Efrén Mezura-Montes, Héctor-Gabriel Acosta-Mesa, Aldo Márquez-Grajales
Pages: 597 - 607

Author(s): Kuangda Lyu, Hao Li, Maoguo Gong, Lining Xing, A. K. Qin
Pages: 608 - 622

Author(s): Jian Feng, Yajie He, Yuhan Pan, Zhipeng Zhou, Si Chen, Wei Gong
Pages: 623 - 637

Author(s): Xuan Wu, Di Wang, Huanhuan Chen, Lele Yan, Yubin Xiao, Chunyan Miao, Hongwei Ge, Dong Xu, Yanchun Liang, Kangping Wang, Chunguo Wu, You Zhou
Pages: 638 - 652

Author(s): Yu Xue, Weinan Tong, Ferrante Neri, Peng Chen, Tao Luo, Liangli Zhen, Xiao Wang
Pages: 653 - 667

Author(s): Yan Wang, Liangli Zhen, Jianwei Zhang, Miqing Li, Lei Zhang, Zizhou Wang, Yangqin Feng, Yu Xue, Xiao Wang, Zheng Chen, Tao Luo, Rich Siow Mong Goh, Yong Liu
Pages: 668 - 681

Author(s): Xun Zhou, Zhenkun Wang, Liang Feng, Songbai Liu, Ka-Chun Wong, Kay Chen Tan
Pages: 682 - 695

Author(s): Miqing Li, Manuel López-Ibáñez, Xin Yao
Pages: 696 - 717

Author(s): Qinglan Fan, Ying Bi, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 718 - 732

Author(s): Lei Chen, Hai-Lin Liu, Ke Li, Kay Chen Tan
Pages: 733 - 747

Author(s): Yayu Zhang, Yuhua Qian, Guoshuai Ma, Xinyan Liang, Guoqing Liu, Qingfu Zhang, Ke Tang
Pages: 748 - 762

Author(s): Qingda Chen, Jinliang Ding, Gary G. Yen, Shengxiang Yang, Tianyou Chai
Pages: 763 - 777

Author(s): Pouya Aghaei Pour, Sunith Bandaru, Bekir Afsar, Michael Emmerich, Kaisa Miettinen
Pages: 778 - 787

Author(s): Rubén Ibarrondo, Giancarlo Gatti, Mikel Sanz
Pages: 788 - 797

Author(s): Yao Zhou, Bing Hu, Xianglei Yuan, Kaide Huang, Zhang Yi, Gary G. Yen
Pages: 798 - 809

Author(s): Haitong Zhao, Changsheng Zhang, Bing Xue, Mengjie Zhang, Bin Zhang
Pages: 810 - 824

Author(s): Lei Zhang, Xiang Sun, Haipeng Yang, Fan Cheng
Pages: 825 - 836

Author(s): Tianyi Yang, Yuren Zhou
Pages: 837 - 843


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.