Tuesday 4 June 2024

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 8, Number 3, June 2024

Author(s): Mohammed Yusuf Ansari, Iffa Afsa Changaai Mangalote, Pramod Kumar Meher, Omar Aboumarzouk, Abdulla Al-Ansari, Osama Halabi, Sarada Prasad Dakua
Pages: 2126 - 2149

Author(s): Jie Xu, Zihan Wu, Cong Wang, Xiaohua Jia
Pages: 2150 - 2168

Author(s): Zishan Xu, Xiaofeng Zhang, Wei Chen, Jueting Liu, Tingting Xu, Zehua Wang
Pages: 2169 - 2181

Author(s): Lun Li, Xuebo Zhang, Chenxu Qian, Runhua Wang, Minghui Zhao
Pages: 2182 - 2196

Author(s): Hao Li, Tianshi Luo, Liwen Liu, Maoguo Gong, Wenyuan Qiao, Fei Xie, A. K. Qin
Pages: 2197 - 2212

Author(s): Gengzhi Zhang, Liang Feng, Yu Wang, Min Li, Hong Xie, Kay Chen Tan
Pages: 2213 - 2227

Author(s): Cheng Tang, Junkai Ji, Yuki Todo, Atsushi Shimada, Weiping Ding, Akimasa Hirata
Pages: 2228 - 2239

Author(s): Kui Jiang, Qiong Wang, Zhaoyi An, Zheng Wang, Cong Zhang, Chia-Wen Lin
Pages: 2240 - 2252

Author(s): Rahul Umesh Mhapsekar, Norah O'Shea, Steven Davy, Lizy Abraham
Pages: 2253 - 2268

Author(s): Baligh Al-Helali, Qi Chen, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 2269 - 2282

Author(s): Mizi Han, Yanpeng Qu, Neil MacParthaláin, Changjing Shang, Zihan Yao, Qiang Shen
Pages: 2283 - 2296

Author(s): Yinglin Zhang, Ruiling Xi, Wei Wang, Heng Li, Lingxi Hu, Huiyan Lin, Dave Towey, Ruibin Bai, Huazhu Fu, Risa Higashita, Jiang Liu
Pages: 2297 - 2309

Author(s): Yiming Liu, Yanwei Pang, Ruiqi Jin, Yonghong Hou, Xuelong Li
Pages: 2310 - 2323

Author(s): Zicheng Cai, Lei Chen, Tongtao Ling, Hai-Lin Liu
Pages: 2324 - 2335

Author(s): Yihan Wang, Yongfang Wang, Tengyao Cui, Zhijun Fang
Pages: 2336 - 2348

Author(s): Zhidong Wang, He Huang
Pages: 2349 - 2363

Author(s): Pengcheng Dai, He Wang, Huazhou Hou, Xusheng Qian, Wenwu Yu
Pages: 2364 - 2374

Author(s): Tuo Feng, Dongbing Gu
Pages: 2375 - 2385

Author(s): Minzhi Chen, Renfang Wang, Yan Qiao, Xin Luo
Pages: 2386 - 2400

Author(s): Fengwei Gu, Jun Lu, Chengtao Cai, Qidan Zhu, Zhaojie Ju
Pages: 2401 - 2416

Author(s): Xiaoyuan Deng, Jinhai Li, Yuhua Qian, Junmin Liu
Pages: 2417 - 2432

Author(s): Kesheng Chen, Wenjian Luo, Xin Lin, Zhen Song, Yatong Chang
Pages: 2433 - 2445

Author(s): Guanchao Qiao, Ning Ning, Yue Zuo, Pujun Zhou, Mingliang Sun, Shaogang Hu, Qi Yu, Yang Liu
Pages: 2446 - 2456

Author(s): Xiaoyao Zheng, Xingwang Li, Zhenghua Chen, Liping Sun, Qingying Yu, Liangmin Guo, Yonglong Luo
Pages: 2457 - 2466

Author(s): Xuebin Yue, Lin Meng
Pages: 2467 - 2480

Author(s): Jie Yang, Chin-Teng Lin
Pages: 2481 - 2492

Author(s): Jiaru Yang, Kaiyu Wang, Yirui Wang, Jiahai Wang, Zhenyu Lei, Shangce Gao
Pages: 2493 - 2505

Author(s): Ying Ma, Xiaoyan Zou, Qizheng Pan, Ming Yan, Guoqi Li
Pages: 2506 - 2517

Author(s): Song Gao, Xiaoxuan Wang, Bingbing Song, Renyang Liu, Shaowen Yao, Wei Zhou, Shui Yu
Pages: 2518 - 2528

Author(s): Junyu Li, Fei Qi, Xin Sun, Bin Zhang, Xiangmin Xu, Hongmin Cai
Pages: 2529 - 2540

Author(s): Tao Zhang, Tao Li, Zaifa Xue, Xin Lu, Le Gao
Pages: 2541 - 2553

Author(s): Xiaolong Wu, Wei Wang, Hongyan Yang, Honggui Han, Junfei Qiao
Pages: 2554 - 2569

Author(s): Zhiyuan Yang, Qingfu Zhang
Pages: 2570 - 2580

Author(s): You Zhang, Jin Wang, Liang-Chih Yu, Dan Xu, Xuejie Zhang
Pages: 2581 - 2591

Author(s): Weiqing Yan, Xinying Zhao, Guanghui Yue, Jinlai Ren, Jindong Xu, Zhaowei Liu, Chang Tang
Pages: 2592 - 2601

Author(s): Mingyang Lei, Hong Song, Jingfan Fan, Deqiang Xiao, Danni Ai, Ying Gu, Jian Yang
Pages: 2602 - 2612

Author(s): Wenhao Zhang, He Xiao, Dirui Xie, Yue Zhou, Shukai Duan, Xiaofang Hu
Pages: 2613 - 2624

Author(s): Zhengjun Wang, Weifeng Gao, Genghui Li, Zhenkun Wang, Maoguo Gong
Pages: 2625 - 2639

Author(s): Zhipeng Liu, Jing He, Tao Gong, Heng Weng, Fu Lee Wang, Hai Liu, Tianyong Hao
Pages: 2640 - 2653

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.