Thursday 10 August 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 8, August 2023

Author(s): Ruihang Ji, Dongyu Li, Shuzhi Sam Ge
Pages: 2495 - 2508

Author(s): Dongdong Li, Jiuxiang Dong
Pages: 2509 - 2521

Author(s): Yan Zhang, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 2522 - 2531

Author(s): Qiao Lin, Xin Chen, Chao Chen, Jonathan M. Garibaldi
Pages: 2532 - 2544

Author(s): Qi Chang, Ju H. Park, Yongqing Yang, Fei Wang
Pages: 2545 - 2555

Author(s): Tingting Gao, Tieshan Li, Yan-Jun Liu, Shaocheng Tong, Fuchun Sun
Pages: 2556 - 2567

Author(s): Yannan Bi, Tong Wang, Jianbin Qiu, Min Li, Chunling Wei, Li Yuan
Pages: 2568 - 2580

Author(s): Changtao He, Rongqiang Tang, Hak-Keung Lam, Jinde Cao, Xinsong Yang
Pages: 2581 - 2592

Author(s): Zhechen Zhu, Quanxin Zhu
Pages: 2593 - 2604

Author(s): Zongfan Wang, Xiuye Wang, Guolai Yang, Qinqin Sun, Yuze Ma
Pages: 2605 - 2616

Author(s): Mohit Kumar, Weiping Zhang, Lukas Fischer, Bernhard Freudenthaler
Pages: 2617 - 2631

Author(s): Lantian Liu, Xinxing Wu, Guanrong Chen
Pages: 2632 - 2644

Author(s): Jianjun Jiao, Xiaopeng Wang, Tongyi Wei, Junping Zhang
Pages: 2645 - 2657

Author(s): Huanqing Wang, Jiawei Ma, Xudong Zhao, Ben Niu, Ming Chen, Wei Wang
Pages: 2658 - 2668

Author(s): Yang Chen, Yan-Jun Liu, Lei Liu
Pages: 2669 - 2678

Author(s): Qian-Qian Li, Zi-Peng Wang, Tingwen Huang, Huai-Ning Wu, Han-Xiong Li, Junfei Qiao
Pages: 2679 - 2693

Author(s): Chuhan Zhou, Ying Wang, Maolong Lv, Ning Wang, Xiangwei Bu, Jinde Cao
Pages: 2694 - 2708

Author(s): Mikel Ferrero-Jaurrieta, Zdenko Takáč, Iosu Rodriguez-Martinez, Cedric Marco-Detchart, Angela Bernardini, Javier Fernández, Carlos Lopez-Molina, Humberto Bustince
Pages: 2709 - 2721

Author(s): Hossein Hassani, Roozbeh Razavi-Far, Mehrdad Saif, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 2722 - 2733

Author(s): Xu Yuan, Bin Yang, Xudong Zhao
Pages: 2734 - 2746

Author(s): Jing-Wen Xing, Chen Peng, Zhiru Cao, Wen-Bo Xie
Pages: 2747 - 2760

Author(s): Xiaoling Wang, Jiapeng Liu, Hak-Keung Lam, Jinpeng Yu
Pages: 2761 - 2772

Author(s): Jianming Zhan, Jiang Deng, Zeshui Xu, Luis Martínez
Pages: 2773 - 2787

Author(s): Yushun Tan, Ye Yuan, Xiangpeng Xie, Engang Tian, Jinliang Liu
Pages: 2788 - 2798

Author(s): Linh Anh Nguyen, Ivana Micić, Stefan Stanimirović
Pages: 2799 - 2808

Author(s): Yin Sheng, Yun Xing, Tingwen Huang, Zhigang Zeng
Pages: 2809 - 2820

Author(s): Jinxing Zhu, Xueling Ma, Luis Martínez, Jianming Zhan
Pages: 2821 - 2835

Author(s): Wenqiang Ji, Jianbin Qiu, Cheng Song, Yili Fu
Pages: 2836 - 2847

Author(s): Wenhui Liu, Qian Ma, Yuan Lu, Shengyuan Xu
Pages: 2848 - 2860

Author(s): Le You, Xiaowei Jiang, Bo Li, Xianhe Zhang, Huaicheng Yan, Tingwen Huang
Pages: 2861 - 2870

Author(s): Xiaoya Che, Degang Chen, Jusheng Mi
Pages: 2871 - 2884

Author(s): Witold Pedrycz
Pages: 2885 - 2890


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.