Saturday, 3 December 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 12, December 2022

Author(s): Wei Zheng, Hak-Keung Lam, Fuchun Sun, Shuhuan Wen
Pages: 5065 - 5077

Author(s): Lili Zhang, Wei-Wei Che, Chao Deng, Zheng-Guang Wu
Pages: 5078 - 5090

Author(s): Lei Liu, Zheng Li, Yan-Jun Liu, Shaocheng Tong
Pages: 5091 - 5103

Author(s): Tao Zhao, Hongyi Cao, Songyi Dian
Pages: 5104 - 5115

Author(s): Ruihang Ji, Dongyu Li, Jie Ma, Shuzhi Sam Ge
Pages: 5116 - 5127

Author(s): Huilai Zhi, Jinhai Li, Yinan Li
Pages: 5128 - 5142

Author(s): Jing Wang, Haitao Wang, Huaicheng Yan, Yueying Wang, Hao Shen
Pages: 5143 - 5151

Author(s): Qian Wang, Jinde Cao, Heng Liu
Pages: 5152 - 5165

Author(s): Yihan Wang, Fusheng Yu, Wladyslaw Homenda, Witold Pedrycz, Yuqing Tang, Agnieszka Jastrzebska, Fang Li
Pages: 5166 - 5180

Author(s): Binbin Sang, Hongmei Chen, Lei Yang, Jihong Wan, Tianrui Li, Weihua Xu
Pages: 5181 - 5195

Author(s): Ruolan Cheng, Jianfeng Zhang, Bingyi Kang
Pages: 5196 - 5210

Author(s): Jingchen Li, Haobin Shi, Kao-Shing Hwang
Pages: 5211 - 5224

Author(s): Wei Zhou, Man Liu, Zeshui Xu
Pages: 5225 - 5236

Author(s): Wei Wu, Shaocheng Tong
Pages: 5237 - 5248

Author(s): Guangxu He, Jun Zhao
Pages: 5249 - 5260

Author(s): Yang Wu, Guoshan Zhang, Li-Bing Wu
Pages: 5261 - 5275

Author(s): Haiyang Fang, Yidong Tu, Hai Wang, Shuping He, Fei Liu, Zhengtao Ding, Shing Shin Cheng
Pages: 5276 - 5290

Author(s): Jianrong Wu, Ruini Li
Pages: 5291 - 5296

Author(s): Jiajing Zhu, Yongguo Liu, Yun Zhang, Zhi Chen, Xindong Wu
Pages: 5297 - 5311

Author(s): Suvra Jyoti Choudhury, Nikhil R. Pal
Pages: 5312 - 5323

Author(s): Weina Wang, Wanquan Liu, Hui Chen
Pages: 5324 - 5336

Author(s): Danping Zeng, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu
Pages: 5337 - 5350

Author(s): Liya Shen, Huanqing Wang, Hanxue Yue
Pages: 5351 - 5360

Author(s): Jiajia Wang, Xueling Ma, Zeshui Xu, Jianming Zhan
Pages: 5361 - 5375

Author(s): Jonata Wieczynski, Javier Fumanal-Idocin, Giancarlo Lucca, Eduardo Nunes Borges, Tiago da Cruz Asmus, Leonardo Ramos Emmendorfer, Humberto Bustince, Graçaliz Pereira Dimuro
Pages: 5376 - 5389

Author(s): Xin Ye, Shaoxin Sun, Tao Jiang, Xiaojie Su
Pages: 5390 - 5404

Author(s): Chia-Feng Juang, Wei-En Ni
Pages: 5405 - 5418

Author(s): Xu Yuan, Bin Yang, Xuejun Pan, Xudong Zhao
Pages: 5419 - 5430

Author(s): Wenbo Zheng, Lan Yan, Chao Gou, Fei-Yue Wang
Pages: 5431 - 5444

Author(s): Wengui Yang, Wei Xing Zheng, Wenwu Yu
Pages: 5445 - 5459

Author(s): Xiaofang Hu, Leimin Wang, Zhigang Zeng, Song Zhu, Junhao Hu
Pages: 5460 - 5472

Author(s): Xiaowei Gu, Plamen P. Angelov, Qiang Shen
Pages: 5473 - 5483

Author(s): Guillermo Fernández, Juan A. Aledo, José Antonio Gamez, Jose M. Puerta
Pages: 5484 - 5495

Author(s): Zhen-Song Chen, Xuan Zhang, Rosa M. Rodríguez, Witold Pedrycz, Luis Martínez, Miroslaw J. Skibniewski
Pages: 5496 - 5510

Author(s): Wenjun Chang, Chao Fu, Leilei Chang, Shanlin Yang
Pages: 5511 - 5525

Author(s): M Binu, 
Sunil Mathew, John N. Mordeson
Pages: 5526 - 5533

Author(s): Pablo Cordero, Manuel Enciso, Ángel Mora, Vilem Vychodil
Pages: 5534 - 5543

Author(s): Xiangpeng Xie, Zhixuan Zhang, Dong Yue, Jianwei Xia
Pages: 5544 - 5550

Author(s): Witold Pedrycz
Pages: 5551 - 5556

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.