Thursday 15 December 2022

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 14, Issue 4

Author(s): Kai Olav Ellefsen, Kerstin Dautenhahn, Jim Torresen
Pages: 1302 - 1305

Author(s): Anja Philippsen, Yukie Nagai
Pages: 1306 - 1319

Author(s): Faisal Alamri, Nicolas Pugeault
Pages: 1320 - 1330

Author(s): Matthias Kerzel, Fares Abawi, Manfred Eppe, Stefan Wermter
Pages: 1331 - 1343

Author(s): Marija Jegorova, Stéphane Doncieux, Timothy M. Hospedales
Pages: 1344 - 1355

Author(s): Angel J. Duran, Angel P. del Pobil
Pages: 1356 - 1366

Author(s): Rania Rayyes, Heiko Donat, Jochen Steil
Pages: 1367 - 1377

Author(s): Maria R. Lima, Maitreyee Wairagkar, Manish Gupta, Ferdinando Rodriguez y Baena, Payam Barnaghi, David J. Sharp, Ravi Vaidyanathan
Pages: 1378 - 1397

Author(s): Hongmei He, John Gray, Angelo Cangelosi, Qinggang Meng, T. Martin McGinnity, Jörn Mehnen
Pages: 1398 - 1412

Author(s): Himanshu Chaurasiya
Pages: 1413 - 1439

Author(s): Xiaohan Huang, Xuesong Wang, Qiang Yu, Yuhu Cheng
Pages: 1440 - 1448

Author(s): Rui Li, Hongyu Wang, Zhenyu Liu, Na Cheng, Hongye Xie
Pages: 1449 - 1464

Author(s): Jianyong Wang, Haixian Zhang, Zhang Yi
Pages: 1465 - 1473

Author(s): Pierluigi Vito Amadori, Tobias Fischer, Ruohan Wang, Yiannis Demiris
Pages: 1474 - 1485

Author(s): Wei Pan, Nanding Wang, Chenxi Xu, Kao-Shing Hwang
Pages: 1486 - 1495

Author(s): Dewei Yi, Hui Fang, Yining Hua, Jinya Su, Mohammed Quddus, Jungong Han
Pages: 1496 - 1506

Author(s): Debashis Das Chakladar, Partha Pratim Roy, Masakazu Iwamura
Pages: 1507 - 1519

Author(s): Rong Jiang, Bin He, Zhipeng Wang, Yanmin Zhou, Shoulin Xu, Xin Li
Pages: 1520 - 1531

Author(s): Jiaxin Li, Huajin Tang, Rui Yan
Pages: 1532 - 1543

Author(s): Yunhua Chen, Weijie Bai, Qingkun Huang, Jinsheng Xiao
Pages: 1544 - 1552

Author(s): Chen Wang, Liang Peng, Zeng-Guang Hou, Yanfeng Li, Ying Tan, Honglin Hao
Pages: 1553 - 1563

Author(s): Pengxu Jiang, Xinzhou Xu, Huawei Tao, Li Zhao, Cairong Zou
Pages: 1564 - 1573

Author(s): Jiahui Yu, Hongwei Gao, Jian Sun, Dalin Zhou, Zhaojie Ju
Pages: 1574 - 1583

Author(s): Qingjie Wang, Hui Zhao, Aidi Liu, Lixiang Li, Sijie Niu, Chuan Chen
Pages: 1584 - 1593

Author(s): Chuankun Li, Shuai Li, Yanbo Gao, Xiang Zhang, Wanqing Li
Pages: 1594 - 1603

Author(s): Min He, Shishuang Yu, Rencan Nie, Chengchao Wang
Pages: 1604 - 1614

Author(s): Dongshu Wang, Kai Yang, Jianbin Xin
Pages: 1615 - 1629

Author(s): Min Hu, Dong Guo, Mingxing Jiang, Fei Qian, Xiaohua Wang, Fuji Ren
Pages: 1630 - 1641

Author(s): Zhipeng Su, Yixiong Zhang, Jianghong Shi, Xiao-Ping Zhang
Pages: 1642 - 1653

Author(s): Jiahui Yu, Hongwei Gao, Yongquan Chen, Dalin Zhou, Jinguo Liu, Zhaojie Ju
Pages: 1654 - 1665

Author(s): Shiau-Ru Yang, Tzyy-Ping Jung, Chin-Teng Lin, Kuan-Chih Huang, Chun-Shu Wei, Herming Chiueh, Yue-Loong Hsin, Guan-Ting Liou, Li-Chun Wang
Pages: 1666 - 1677

Author(s): Xiao Jin, Peiguang Jing, Jiesheng Wu, Jing Xu, Yuting Su
Pages: 1678 - 1690

Author(s): Xiaona Wang, Jiahao Chen, Hong Qiao
Pages: 1691 - 1704

Author(s): Jin Cui, Xuanyu Jin, Hua Hu, Li Zhu, Kenji Ozawa, Gang Pan, Wanzeng Kong
Pages: 1705 - 1716

Author(s): Dong Li, Lituan Wang, Ting Hu, Lei Zhang, Qing Lv
Pages: 1717 - 1728

Author(s): Yan Huang, Qicong Wang, Wenming Yang, Qingmin Liao, Hongying Meng
Pages: 1729 - 1742

Author(s): Hongmin Wu, Wu Yan, Zhihao Xu, Xuefeng Zhou
Pages: 1743 - 1754

Author(s): Mohammad-Ali Nikouei Mahani, Karin Maria Bausenhart, Rolf Ulrich, Majid Nili Ahmadabadi
Pages: 1755 - 1765

Author(s): Anguo Zhang, Ying Han, Yuzhen Niu, Yueming Gao, Zhizhang Chen, Kai Zhao
Pages: 1766 - 1777

Author(s): Shangshang Yang, Ye Tian, Xiaoshu Xiang, Shichen Peng, Xingyi Zhang
Pages: 1778 - 1792

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.