Thursday 7 March 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 3, March 2024

Author(s): Jiayue Sun, Ying Yan, Huaguang Zhang, Mingrui Shao
Pages: 699 - 709

Author(s): Shiyu Jiao, Shengyuan Xu, Ju H. Park
Pages: 710 - 720

Author(s): Jinliang Liu, Enyu Gong, Lijuan Zha, Engang Tian, Xiangpeng Xie
Pages: 721 - 732

Author(s): Xiaopeng Yang, Zhifeng Hao, Jianjun Qiu, Qianyu Shu
Pages: 733 - 744

Author(s): Kaiyue He, Li Tang
Pages: 745 - 754

Author(s): Weizhong Yu, Liyin Xing, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 755 - 766

Author(s): Yan Liu, Chao Deng, Xiangpeng Xie, Wei-Wei Che, Lili Zhang, Sha Fan
Pages: 767 - 777

Author(s): Xiaoling Yang, Hongmei Chen, Tianrui Li, Yiyu Yao
Pages: 778 - 791

Author(s): Jiaxin Zhang, Yue Fu, Jun Fu
Pages: 792 - 803

Author(s): Xiao Cai, Kaibo Shi, Yanbin Sun, Jinde Cao, Shiping Wen, Zhihong Tian
Pages: 804 - 815

Author(s): Yue Jiang, Zhouhua Peng, Lu Liu, Dan Wang, Fumin Zhang
Pages: 816 - 830

Author(s): Tianxiang Zhan, Yuanpeng He, Yong Deng, Zhen Li
Pages: 831 - 845

Author(s): Yi Li, Jiuxiang Dong
Pages: 846 - 858

Author(s): Jun Zhang, Shaocheng Tong
Pages: 859 - 869

Author(s): Jing-Wen Xing, Chen Peng, Xiangpeng Xie
Pages: 870 - 882

Author(s): Zhaowen Xu, Zheng-Guang Wu, Haoyi Que, Peng Jiang
Pages: 883 - 892

Author(s): Jin Yang, Qishui Zhong, Kaibo Shi, Yongbin Yu, Shouming Zhong
Pages: 893 - 905

Author(s): Rong Zhao, Lu Liu, Gang Feng
Pages: 906 - 920

Author(s): Fangmin Ren, Xiaoping Wang, Yangmin Li, Zhigang Zeng
Pages: 921 - 933

Author(s): Fanchao Kong, Yuanyuan Zhang, Quanxin Zhu, Tingwen Huang
Pages: 934 - 947

Author(s): Kang Li, Junfei Qiao, Dianhui Wang
Pages: 948 - 957

Author(s): Huanqing Wang, Wei Liu, Miao Tong
Pages: 958 - 968

Author(s): Hao-Yuan Sun, Hong-Gui Han, Jun-Fei Qiao
Pages: 969 - 978

Author(s): Gandhi Velmurugan, Young Hoon Joo
Pages: 979 - 988

Author(s): Yue Chen, Song Zhu, Huaicheng Yan, Mouquan Shen, Xiaoyang Liu, Shiping Wen
Pages: 989 - 999

Author(s): Shaocheng Tong, Mengyuan Cui
Pages: 1000 - 1012

Author(s): Chen-Liang Zhang, Ge Guo
Pages: 1013 - 1022

Author(s): Junsheng Zhao, Lifang Qiu, Xiangpeng Xie, Zong-Yao Sun
Pages: 1023 - 1035

Author(s): Faa-Jeng Lin, Po-Lun Wang, I-Ming Hsu
Pages: 1036 - 1049

Author(s): Bowen Zheng, Liwen Ma
Pages: 1050 - 1062

Author(s): Chia-Feng Juang, Yun-Wei Cheng, Yeh-Ming Lin
Pages: 1063 - 1077

Author(s): Lei Song, Shaocheng Tong
Pages: 1078 - 1086

Author(s): Shuoyu Mao, Xinsong Yang, Yaping Sun, Peng Shi, Zhengrong Xiang
Pages: 1087 - 1097

Author(s): YunXu Bai, XinJiang Lu, Bowen Xu
Pages: 1098 - 1107

Author(s): Haoan Jiang, Qian Ma, Jian Guo
Pages: 1108 - 1115

Author(s): Baihua Chen, Yunlong Gao, Jinghua Liu, Wei Weng, Jiamei Huang, Yuling Fan, Weiyao Lan
Pages: 1116 - 1130

Author(s): Chengyuan Yan, Jianwei Xia, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 1131 - 1143

Author(s): Yong Ren, Yaobin Sun, Lei Liu
Pages: 1144 - 1158

Author(s): Gleb Beliakov, Jian-Zhang Wu
Pages: 1159 - 1166

Author(s): Jian Liu, Jiachen Ke, Jinliang Liu, Xiangpeng Xie, Engang Tian
Pages: 1167 - 1180

Author(s): Hongzong Li, Jun Wang
Pages: 1181 - 1194

Author(s): Tong Yang, Meng Zhai, Yongchun Fang, Ning Sun
Pages: 1195 - 1207

Author(s): Shuangrong Liu, Sung-Kwun Oh, Witold Pedrycz, Bo Yang, Lin Wang, Jin Hee Yoon
Pages: 1208 - 1222

Author(s): Di Cui, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 1223 - 1232

Author(s): Wanjie Li, Hongxia Wang, Yijing Chen
Pages: 1233 - 1247

Author(s): Fan Li, Yongming Li, Yinghua Shen, Witold Pedrycz, Xiaoheng Zhang, Pin Wang, Pufei Li, Chuanyan Zhou, Huan Cheng
Pages: 1248 - 1262

Author(s): Zonglin Yang, Fusheng Yu, Witold Pedrycz, Huilin Yang, Yuqing Tang, Chenxi Ouyang
Pages: 1263 - 1277

Author(s): Muhammad Akram, Amna Habib, Muhammet Deveci
Pages: 1278 - 1287

Author(s): Erhao Zhou, Chi-Man Vong, Yusuke Nojima, Shitong Wang
Pages: 1288 - 1302

Author(s): Runshan Xie, Fu-Lai Chung, Shitong Wang
Pages: 1303 - 1317

Author(s): Faliang Wang, Ke Chen, Shengchao Zhen, Xiaofei Chen, Hongmei Zheng, Zhaodong Wang
Pages: 1318 - 1330

Author(s): Cherukula Madhu, Sudhakar M.S.
Pages: 1331 - 1345

Author(s): Xiaomiao Li, Xiaoxiao Wang, Fucai Liu, Hak-Keung Lam, Yuehao Du
Pages: 1346 - 1358

Author(s): Xinxuan Cheng, Luqi Wang, Jiachen Wang
Pages: 1359 - 1369

Author(s): Hao Xu, Dengxiu Yu, Yan-Jun Liu
Pages: 1370 - 1382

Author(s): Fuping Hu, Zhaohong Deng, Guanjin Wang, Zhenping Xie, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 1383 - 1398

Author(s): Wenhui Liu, Qian Ma, Shengyuan Xu
Pages: 1399 - 1408

Author(s): Doudou Guo, Weihua Xu, Yuhua Qian, Weiping Ding
Pages: 1409 - 1423

Author(s): Giuseppe Patané
Pages: 1424 - 1434

Author(s): Yajing Yu, Chen Chen, Jian Guo, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 1435 - 1445

Author(s): Haodong Zhou, Shaocheng Tong
Pages: 1446 - 1454

Author(s): Lei Yan, Junhe Liu, C.L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu, Zhi Liu
Pages: 1455 - 1465

Author(s): Dong Yang, Aoting Xin, Guangdeng Zong, Jing Xie
Pages: 1466 - 1478

Author(s): Kai Xiong, Yucheng Dong, Quanbo Zha
Pages: 1479 - 1493

Author(s): Yuan-Yuan Li, Yuan-Xin Li
Pages: 1494 - 1503

Author(s): Xiaohui Yue, Huaguang Zhang, Jiayue Sun, Xin Liu
Pages: 1504 - 1514

Author(s): Lili Li, Bin Jiang, Tieshan Li, Zhilin Yu
Pages: 1515 - 1526

Author(s): Peng Liu, Ting Liu, Junwei Sun, Zhigang Zeng
Pages: 1527 - 1538

Author(s): Chuan Xue, Mahdi Mahfouf
Pages: 1539 - 1552

Author(s): Junjun Huang, Xiliang Lu, Jerry Zhijian Yang
Pages: 1553 - 1563

Author(s): Jiao Jiang, Yaonan Wang, Yiming Jiang, Yun Feng, Hang Zhong, Chenguang Yang
Pages: 1564 - 1575

Author(s): Xinyi Lu, Fang Wang, Zhi Liu, C. L. Philip Chen
Pages: 1576 - 1588

Author(s): Zhengtai Xie, Long Jin
Pages: 1589 - 1601

Author(s): Wenwen You, Xiangpeng Xie, Hui Wang, Jianwei Xia
Pages: 1602 - 1607

Author(s): Do Wan Kim, Donghwan Lee
Pages: 1608 - 1612


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.