Wednesday 7 February 2024

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 16, Issue 1, February 2024

Author(s): Huajin Tang
Pages: 3 - 3

Author(s): Yang Tang, Wei Lin, Chenguang Yang, Nicola Gatti, Gary G. Yen
Pages: 4 - 7

Author(s): Hongtian Chen, Oguzhan Dogru, Santhosh Kumar Varanasi, Xunyuan Yin, Biao Huang
Pages: 8 - 19

Author(s): Yan-Jun Liu, Sai Zhang, Li Tang
Pages: 20 - 30

Author(s): Hongjian Shi, Jianqing Zhang, Shuming Fan, Ruhui Ma, Haibing Guan
Pages: 31 - 45

Author(s): Hongyi Li, Jinhao Luo, Hui Ma, Qi Zhou
Pages: 46 - 56

Author(s): Mehrdad Tavassoli, Sunny Katyara, Maria Pozzi, Nikhil Deshpande, Darwin G. Caldwell, Domenico Prattichizzo
Pages: 57 - 74

Author(s): Yong Xu, Zheng-Guang Wu
Pages: 75 - 85

Author(s): Jiahao Chen, Ziyu Chen, Chaojing Yao, Hong Qiao
Pages: 86 - 99

Author(s): Weichao Ding, Fei Luo, Chunhua Gu, Zhiming Dai, Haifeng Lu
Pages: 100 - 114

Author(s): Li Guo, Yiran Ren, Runze Li, Bin Jiang
Pages: 115 - 123

Author(s): Xiwen Ma, Yibo Zhang, Wei Xie, Jingsong Yang, Weidong Zhang
Pages: 124 - 140

Author(s): Yang Li, Huaping Liu, Fuchun Sun, Zhihong Chen
Pages: 141 - 150

Author(s): Shihao Zhang, Wenting Yang, Haonan Mou, Zhaodi Pei, Fangyi Li, Xia Wu
Pages: 151 - 164

Author(s): Mahdi Khosravy, Neeraj Gupta, Antoine Pasquali, Nilanjan Dey, Rubén González Crespo, Olaf Witkowski
Pages: 165 - 176

Author(s): Qi Zhao, Binghao Liu, Shuchang Lyu, Huojin Chen
Pages: 177 - 189

Author(s): Chao Ma, Meng Zhang, Xinlin Sun, He Wang, Zhongke Gao
Pages: 190 - 201

Author(s): Ziye Zhang, Aiping Liu, Yikai Gao, Xinrui Cui, Ruobing Qian, Xun Chen
Pages: 202 - 211

Author(s): Xianlun Tang, Shifei Wang, Xin Deng, Ke Liu, Yin Tian, Huiming Wang, Xinbo Gao
Pages: 212 - 222

Author(s): T. A. Suhail, A. P. Vinod
Pages: 223 - 231

Author(s): Mengru Xu, Zhao Feng, Sujie Wang, Hui Gao, Jiaye Cai, Biwen Wu, Huaying Cai, Yi Sun, Cuntai Guan, Yu Sun, Xuchen Qi
Pages: 232 - 242

Author(s): Yajing Si, Lin Jiang, Peiyang Li, Baodan Chen, Feng Wan, Jing Yu, Dezhong Yao, Fali Li, Peng Xu
Pages: 243 - 250

Author(s): Hoi-Yin Lee, Peng Zhou, Bin Zhang, Liuming Qiu, Bowen Fan, Anqing Duan, Jingtao Tang, Tin Lun Lam, David Navarro-Alarcon
Pages: 251 - 265

Author(s): Wenjie Huang, Antonio Chella, Angelo Cangelosi
Pages: 266 - 283

Author(s): Fang Lin, Zhelong Wang, Hongyu Zhao, Sen Qiu, Ruichen Liu, Xin Shi, Cui Wang, Wenchao Yin
Pages: 284 - 295

Author(s): Aref Einizade, Sepideh Hajipour Sardouie
Pages: 296 - 307

Author(s): Zhuojin Han, Yuanyuan Shang, Zhuhong Shao, Jingyi Liu, Guodong Guo, Tie Liu, Hui Ding, Qiang Hu
Pages: 308 - 318

Author(s): Yihan Tang, Pan Gao, Zhengwei Wang
Pages: 319 - 331

Author(s): Le Yang, Ziwei Zheng, Jian Wang, Shiji Song, Gao Huang, Fan Li
Pages: 332 - 345

Author(s): Enoch Hsin-Ho Huang, Rong Chao, Yu Tsao, Chao-Min Wu
Pages: 346 - 357

Author(s): Qingtian Wu, Yu Zhang, Liming Zhang, Haoyong Yu
Pages: 358 - 368

Author(s): Tong Qiao, Yuxing Chen, Xiaofei Zhou, Ran Shi, Hang Shao, Kunye Shen, Xiangyang Luo
Pages: 369 - 379

Author(s): Ali Safa, Ilja Ocket, André Bourdoux, Hichem Sahli, Francky Catthoor, Georges G. E. Gielen
Pages: 380 - 387

Author(s): Jierui Liu, Xilong Liu, Zhiqiang Cao, Junzhi Yu, Min Tan
Pages: 388 - 395

Author(s): Dongjing Shan, Kun Yao, Xiongwei Zhang
Pages: 396 - 401

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.