Thursday, 27 July 2023

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, Volume 7, Issue 4, August 2023

Author(s): Rui Wang, Lining Xing, Maoguo Gong, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan, Hisao Ishibuchi
Pages: 981 - 982

Author(s): Zixiao Pan, Ling Wang, Jingjing Wang, Jiawen Lu
Pages: 983 - 994

Author(s): Lijia Ma, Zengyang Shao, Xiaocong Li, Qiuzhen Lin, Jianqiang Li, Victor C. M. Leung, Asoke K. Nandi
Pages: 995 - 1009

Author(s): Zhongju Yuan, Genghui Li, Zhenkun Wang, Jianyong Sun, Ran Cheng
Pages: 1010 - 1024

Author(s): Shaochen Wang, Rui Yang, Bin Li, Zhen Kan
Pages: 1025 - 1035

Author(s): Yu Du, Jun-qing Li, Xiao-long Chen, Pei-yong Duan, Quan-ke Pan
Pages: 1036 - 1050

Author(s): Ye Tian, Xiaopeng Li, Haiping Ma, Xingyi Zhang, Kay Chen Tan, Yaochu Jin
Pages: 1051 - 1064

Author(s): Mingshuo Nie, Dongming Chen, Dongqi Wang
Pages: 1065 - 1082

Author(s): Ziyu Sheng, Shiping Wen, Zhong-kai Feng, Jiaqi Gong, Kaibo Shi, Zhenyuan Guo, Yin Yang, Tingwen Huang
Pages: 1083 - 1097

Author(s): Kangjia Qiao, Jing Liang, Kunjie Yu, Minghui Wang, Boyang Qu, Caitong Yue, Yinan Guo
Pages: 1098 - 1112

Author(s): Guojin Zhong, Weiping Ding, Long Chen, Yingxu Wang, Yu-Feng Yu
Pages: 1113 - 1125

Author(s): Jie Yang, Chin-Teng Lin
Pages: 1126 - 1138

Author(s): Mohsen Saffari, Mahdi Khodayar, Seyed Mohammad Jafar Jalali
Pages: 1139 - 1150

Author(s): Junchi Bin, Zhila Bahrami, Choudhury A. Rahman, Shan Du, Shane Rogers, Zheng Liu
Pages: 1151 - 1162

Author(s): Mallika Dhingra, Mahesh Kumar Dubey, Jacob Kavikumar
Pages: 1163 - 1176

Author(s): Jintao Huang, Chi-Man Vong, Wenbin Qian, Qin Huang, Yimin Zhou
Pages: 1177 - 1190

Author(s): Rimjhim, Sourav Kumar Dandapat
Pages: 1191 - 1204

Author(s): Sheng-An Huang, Jenq-Shiou Leu
Pages: 1205 - 1216

Author(s): Qing Ye, Yuhao Zhou, Mingjia Shi, Yanan Sun, Jiancheng Lv
Pages: 1217 - 1227

Author(s): Wei Zhou, Yong Liu, Min Li, Yu Wang, Zhiqi Shen, Liang Feng, Zexuan Zhu
Pages: 1228 - 1241

Author(s): Chang Nie, Zhiyang Ju, Zhifeng Sun, Hui Zhang
Pages: 1242 - 1252

Author(s): Abhishek K. Umrawal, Christopher J. Quinn, Vaneet Aggarwal
Pages: 1253 - 1262

Author(s): Yong Peng, Keding Chen, Feiping Nie, Bao-Liang Lu, Wanzeng Kong
Pages: 1263 - 1275

Author(s): Yinghui Pan, Biyang Ma, Yifeng Zeng, Jing Tang, Buxin Zeng, Zhong Ming
Pages: 1276 - 1289

Author(s): Jiaxi Li, Zhelong Wang, Hongyu Zhao, Sen Qiu, Ke Zhang, Xin Shi, Huan Qu, Guichun Jiang
Pages: 1290 - 1300

Author(s): Yaozhong Zhang, Xiaoping Wang, Chao Yang, Zhigang Zeng
Pages: 1301 - 1313

Author(s): Fan Cheng, Changjun Zhou, Xudong Liu, Qijun Wang, Jianfeng Qiu, Lei Zhang
Pages: 1314 - 1328


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.