Wednesday 2 November 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 11, November 2022

Author(s): Mainak Adhikari, Varun G. Menon, Ju H. Park, Danda B. Rawat
Pages: 4541 - 4542

Author(s): Zhiwei Guo, Keping Yu, Alireza Jolfaei, Feng Ding, Ning Zhang
Pages: 4543 - 4554

Author(s): Maolong Lv, Yinghong Li, Lujun Wan, Jiangbin Dai, Jing Chang
Pages: 4555 - 4567

Author(s): Kehai Chen, Muyun Yang, Tiejun Zhao, Min Zhang
Pages: 4568 - 4577

Author(s): Fayaz Ali Dharejo, Muhammad Zawish, Yuanchun Zhou, Steven Davy, Kapal Dev, Sunder Ali Khowaja, Yanjie Fu, Nawab Muhammad Faseeh Qureshi
Pages: 4578 - 4592

Author(s): Xiaolong Xu, Qinting Jiang, Peiming Zhang, Xuefei Cao, Mohammad R. Khosravi, Linss T. Alex, Lianyong Qi, Wanchun Dou
Pages: 4593 - 4604

Author(s): Fang-Qi Li, Rui-Jie Zhao, Shi-Lin Wang, Li-Bo Chen, Alan Wee-Chung Liew, Weiping Ding
Pages: 4605 - 4617

Author(s): Usman Ahmed, Jerry Chun-Wei Lin, Gautam Srivastava, M S Mekala, Ho-Youl Jung
Pages: 4618 - 4629

Author(s): Jianwei Zhao, Bin Cao, Xin Liu, Peng Yang, Amit Kumar Singh, Zhihan Lv
Pages: 4630 - 4641

Author(s): Qianqian Pan, Jun Wu, Ali Kashif Bashir, Jianhua Li, Jie Wu
Pages: 4642 - 4656

Author(s): Walayat Hussain, Muhammad Raheel Raza, Mian Ahmad Jan, José M. Merigó, Honghao Gao
Pages: 4657 - 4666

Author(s): Yongming Li, Kewen Li, Shaocheng Tong
Pages: 4667 - 4678

Author(s): Guangtao Ran, Jian Liu, Chuanjiang Li, Hak-Keung Lam, Dongyu Li, Hongtian Chen
Pages: 4679 - 4689

Author(s): Yueyang Li, Ming Yuan, Mohammed Chadli, Zi-Peng Wang, Dong Zhao
Pages: 4690 - 4701

Author(s): Bo Xu, Yuan-Xin Li, Choon Ki Ahn
Pages: 4702 - 4716

Author(s): Stefania Tomasiello, Witold Pedrycz, Vincenzo Loia
Pages: 4717 - 4727

Author(s): Wen Kang, Jing Zhang, Hak-Keung Lam
Pages: 4728 - 4740

Author(s): Tong Wu, Xinwang Liu, Jindong Qin, Francisco Herrera
Pages: 4741 - 4753

Author(s): Yijie Ding, Prayag Tiwari, Quan Zou, Fei Guo, Hari Mohan Pandey
Pages: 4754 - 4765

Author(s): Yang Li, Yong He
Pages: 4766 - 4774

Author(s): Xin Hu, Yue Long, Tieshan Li, C. L. Philip Chen
Pages: 4775 - 4787

Author(s): Nicolás Zumelzu, Benjamín Bedregal, Edmundo Mansilla, Humberto Bustince, Roberto Díaz
Pages: 4788 - 4799

Author(s): Shixi Hou, Cheng Wang, Yundi Chu, Juntao Fei
Pages: 4800 - 4814

Author(s): M. A. Ganaie, M. Tanveer, Chin-Teng Lin
Pages: 4815 - 4827

Author(s): Renwei Zuo, Yinghui Li, Maolong Lv, Zongcheng Liu, Fan Zhang
Pages: 4828 - 4840

Author(s): Shuai Li, Jie Yang, Guoyin Wang, Qinghua Zhang, Jun Hu
Pages: 4841 - 4855

Author(s): Wen-Hu Chen, Chuan-Ke Zhang, Ke-You Xie, Cui Zhu, Yong He
Pages: 4856 - 4866

Author(s): Zhichen Li, Huaicheng Yan, Hao Zhang, Meng Wang, Lu Zeng
Pages: 4867 - 4875

Author(s): Yanxian Chen, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang
Pages: 4876 - 4890

Author(s): Haodong Zhou, Shuai Sui, Shaocheng Tong
Pages: 4891 - 4904

Author(s): Ting-Ting Pan, Xiao-Heng Chang, Yi Liu
Pages: 4905 - 4914

Author(s): Yong Ren, Zhijia Zhao, Choon Ki Ahn, Han-Xiong Li
Pages: 4915 - 4925

Author(s): Xiaomei Li, Wenting Song, Yongming Li, Shaocheng Tong
Pages: 4926 - 4938

Author(s): Tianqi Yu, Yan-Jun Liu, Lei Liu, Shaocheng Tong
Pages: 4939 - 4952

Author(s): Jialiang Xie, Honghui Wang, Dongrui Wu
Pages: 4953 - 4964

Author(s): Zhaohong Deng, Ling Liang, Hongtan Yang, Wei Zhang, Qiongdan Lou, Kup-Sze Choi, Te Zhang, Jin Zhou, Shitong Wang
Pages: 4965 - 4979

Author(s): B. Visakamoorthi, P. Muthukumar, H. Trinh
Pages: 4980 - 4990

Author(s): Haiming Liang, Gang Kou, Yucheng Dong, Francisco Chiclana, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 4991 - 5004

Author(s): Yekai Yang, Yugang Niu, Hak-Keung Lam
Pages: 5005 - 5018

Author(s): Yezheng Wang, Zidong Wang, Lei Zou, Hongli Dong
Pages: 5019 - 5033

Author(s): Pablo Hernández, Susana Cubillo, Carmen Torres-Blanc
Pages: 5034 - 5043

Author(s): Xiangpeng Xie, Cong Wei, Zhou Gu, Kaibo Shi
5044 - 5050

Author(s): Yao Wang, Shengyuan Xu, Choon Ki Ahn
Pages: 5051 - 5057

Author(s): Yi Zeng, Hak-Keung Lam, Bo Xiao, Ligang Wu, Ming Chen
Pages: 5058 - 5064


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.