Sunday 4 September 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 9, September 2022

Author(s): Zhong Yuan, Hongmei Chen, Pengfei Zhang, Jihong Wan, Tianrui Li
Pages: 3395 - 3409

Author(s): Qiongdan Lou, Zhaohong Deng, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 3410 - 3425

Author(s): Vasilios N. Katsikis, Predrag S. Stanimirović, Spyridon D. Mourtas, Lin Xiao, Darjan Karabašević, Dragiša Stanujkić
Pages: 3426 - 3435

Author(s): Yuhang Fu, Fanglai Zhu
Pages: 3436 - 3446

Author(s): Regivan Santiago, Benjamín Bedregal, Graçaliz Pereira Dimuro, Javier Fernandez, Humberto Bustince, Habib M. Fardoun
Pages: 3447 - 3459

Author(s): Jialiang Xie, Honghui Wang, Jonathan M. Garibaldi, Dongrui Wu
Pages: 3460 - 3472

Author(s): Lun Hu, Xiangyu Pan, Zehai Tang, Xin Luo
Pages: 3473 - 3485

Author(s): Xin Yang, Yujie Li, Dun Liu, Tianrui Li
Pages: 3486 - 3500

Author(s): Hong Zhu, Xizhao Wang, Ran Wang
Pages: 3501 - 3513

Author(s): Sy Dzung Nguyen, Vu Song Thuy Nguyen, Nhat Truong Pham
Pages: 3514 - 3526

Author(s): Yingkang Xie, Qian Ma, Zhen Wang
Pages: 3527 - 3536

Author(s): Xiubin Zhu, Dan Wang, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 3537 - 3547

Author(s): Guixiang Wang, Yanyan Wang, Junmin Tang
Pages: 3548 - 3558

Author(s): Yunjun Zheng, Han Zhao, Jinchuan Zheng, Chunsheng He, Zhijun Li
Pages: 3559 - 3573

Author(s): Honggui Han, Chenxuan Sun, Xiaolong Wu, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 3574 - 3588

Author(s): Boomipalagan Kaviarasan, Oh-Min Kwon, Myeong Jin Park, Rathinasamy Sakthivel
Pages: 3589 - 3600

Author(s): Kaixin Zhao, Yaping Dai, Zhiyang Jia, Ye Ji
Pages: 3601 - 3616

Author(s): Decui Liang, Yuanyuan Fu, Zeshui Xu
Pages: 3617 - 3632

Author(s): Shuai Sui, Hao Xu, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 3633 - 3644

Author(s): Decui Liang, Yuanyuan Fu, Zeshui Xu, Wanting Tang
Pages: 3645 - 3660

Author(s): Wei Wang, Liang Cao, Tieshan Li, Hongjing Liang, Fuchun Sun
Pages: 3661 - 3672

Author(s): Longwang Huang, Min Wang
Pages: 3673 - 3684

Author(s): Lei Jia, Lin Xiao, Jianhua Dai
Pages: 3685 - 3694

Author(s): Leyu Bi, Weihua Cao, Wenkai Hu, Min Wu
Pages: 3695 - 3707

Author(s): Xiao Min, Simone Baldi, Wenwu Yu
Pages: 3708 - 3721

Author(s): Xiaowei Gu, Plamen P. Angelov
Pages: 3722 - 3735

Author(s): Fei Ding, Xu Han, Chao Jiang, Jie Liu, Chen Peng
Pages: 3736 - 3747

Author(s): Jiaojiao Niu, Degang Chen, Jinhai Li, Hui Wang
Pages: 3748 - 3761

Author(s): Guiling Li, Chen Peng, Xiangpeng Xie, Shaorong Xie
Pages: 3762 - 3773

Author(s): Giuseppe Patanè
Pages: 3774 - 3784

Author(s): Mostafa Rostaghi, Mohammad Mahdi Khatibi, Mohammad Reza Ashory, Hamed Azami
Pages: 3785 - 3796

Author(s): Zhen Wang, Shan-Shan Wang, Lan Bai, Wen-Si Wang, Yuan-Hai Shao
Pages: 3797 - 3811

Author(s): Yingnan Pan, Qi Li, Hongjing Liang, Hak-Keung Lam
Pages: 3812 - 3822

Author(s): Ming Chen, Hak-Keung Lam, Bo Xiao, Hongying Zhou
Pages: 3823 - 3832

Author(s): Guillermo Badia, Carles Noguera
Pages: 3833 - 3840

Author(s): Kai Zhang, Jianhua Dai, Zeshui Xu
Pages: 3841 - 3856

Author(s): Kaixin Lu, Zhi Liu, Haoyong Yu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang
Pages: 3857 - 3868

Author(s): Lijie You, Zenghui Hu, Xiaowu Mu
Pages: 3869 - 3879

Author(s): Dhan Jeet Singh, Nishchal K. Verma, Ajoy Kanti Ghosh, Appasaheb Malagaudanavar
Pages: 3880 - 3893

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 3894 - 3904

Author(s): Jie Lan, Yan-Jun Liu, Tongyu Xu, Shaocheng Tong, Lei Liu
Pages: 3905 - 3917

Author(s): Parham Kazemi, Hossein Karshenas
Pages: 3918 - 3927

Author(s): Aiwen Meng, Hak-Keung Lam, Ziguang Wang, Fucai Liu
Pages: 3928 - 3939

Author(s): Zhi Lian, Peng Shi, Cheng Chew Lim
Pages: 3940 - 3951

Author(s): Meng Han, Hak-Keung Lam, Fucai Liu, Yinggan Tang, Bo Han, Hongying Zhou
Pages: 3952 - 3966

Author(s): Pasquale D’Alterio, Jonathan M. Garibaldi, Christian Wagner
Pages: 3967 - 3978

Author(s): Gleb Beliakov, Thang Cao, Vicky Mak-Hau
Pages: 3979 - 3989

Author(s): Ángel López-Oriona, Pierpaolo D’Urso, José A. Vilar, Borja Lafuente-Rego
Pages: 3990 - 4004

Author(s): Laura De Miguel, Regiván Santiago, Christian Wagner, Jonathan M. Garibaldi, Zdenko Takáč, Antonio Francisco Roldán López de Hierro, Humberto Bustince
Pages: 4005 - 4016

Author(s): Weidong Zou, Yuanqing Xia, Li Dai
Pages: 4017 - 4024

Author(s): Xiang-Peng Xie, Qian Wang, Mohammed Chadli, Kaibo Shi
Pages: 4025 - 4030

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.