Thursday 23 September 2021

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Issue 8, August 2021

1) A Polynomial Membership Function Approach for Stability Analysis of Fuzzy Systems
Author(s): Wen-Bo Xie;Song Sang;Hak-Keung Lam;Jian Zhang
Pages: 2077 - 2087

Author(s): Peihao Du;Yingnan Pan;Hongyi Li;Hak-Keung Lam
Pages: 2088 - 2099

Author(s): Guanglong Du;Zhiyao Wang;Chunquan Li;Peter X. Liu
Pages: 2100 - 2111

Author(s): Shang-Ming Zhou;Francisco Chiclana;Robert I. John;Jonathan M. Garibaldi;Lin Huo
Pages: 2112 - 2121

Author(s): Zhiyao Ma;Hongjun Ma
Pages: 2122 - 2131

Author(s): Qian Liu;Heyan Huang;Junyu Xuan;Guangquan Zhang;Yang Gao;Jie Lu
Pages: 2132 - 2144

Author(s): Te Zhang;Zhaohong Deng;Hisao Ishibuchi;Lie Meng Pang
Pages: 2145 - 2157

Author(s): Tanya Malhotra;Anjana Gupta
Pages: 2158 - 2168

Author(s): Hongbo Gao;Wei Bi;Xiaoyu Wu;Zhijun Li;Zhen Kan;Yu Kang
Pages: 2169 - 2179

Author(s): Pei Wang;Shuai Huang;Chenguang Cai
Pages: 2180 - 2194

Author(s): Annaxsuel Lima;Eduardo S. Palmeira;Benjamín Bedregal;Humberto Bustince
Pages: 2195 - 2208

Author(s): Zhang-Peng Tian;Ru-Xin Nie;Jian-Qiang Wang;Ru-Yin Long
Pages: 2209 - 2223

Author(s): Yang Zhang;Menglin Cui;Linlin Shen;Zhigang Zeng
Pages: 2224 - 2238

Author(s): Yong Su;Wenwen Zong;Jianrong Wu
Pages: 2239 - 2245

Author(s): Lin Zhao;Guoqing Liu;Jinpeng Yu
Pages: 2246 - 2255

Author(s): Ruihang Ji;Jie Ma;Dongyu Li;Shuzhi Sam Ge
Pages: 2256 - 2270

Author(s): Hao Hu;Jiaoman Du;Xiang Li;Changjing Shang;Qiang Shen
Pages: 2271 - 2282

Author(s): Ye Tian;Lili Liu;Xiangjun Mi;Bingyi Kang
Pages: 2283 - 2295

Author(s): Yosr Garbouj;Thach N. Dinh;Tarek Raissi;Talel Zouari;Moufida Ksouri
Pages: 2296 - 2309

Author(s): Xiang-Gui Guo;Xiao Fan;Choon Ki Ahn
Pages: 2310 - 2321

Author(s): Zhi-gang Su;Qinghua Hu;Thierry Denœux
Pages: 2322 - 2335

Author(s): Fang Shen;Jing Liu;Kai Wu
Pages: 2336 - 2348

Author(s): Yueying Wang;Xiangpeng Xie;Mohammed Chadli;Shaorong Xie;Yan Peng
Pages: 2349 - 2360

Author(s): Leimin Wang;Haibo He;Zhigang Zeng
Pages: 2361 - 2372

Author(s): Jiang Han;Siyang Yang;Lian Xia;Ye-Hwa Chen
Pages: 2373 - 2387

Author(s): Yingnan Pan;Peihao Du;Hong Xue;Hak-Keung Lam
Pages: 2388 - 2398

Author(s): Eduardo Soares;Plamen P. Angelov;Bruno Costa;Marcos P. Gerardo Castro;Subramanya Nageshrao;Dimitar Filev
Pages: 2399 - 2407

Author(s): Qiongxia Yu;Zhongsheng Hou
Pages: 2408 - 2418

Author(s): Xiangpeng Xie;Dong Yue;Ju H. Park
Pages: 2419 - 2424

Author(s): Xiaowei Gu
Pages: 2425 - 2431

Author(s): Zhongjie Zhang;Jian Huang
Pages: 2432 - 2437

Author(s): Bing Chen;Chong Lin
Pages: 2438 - 2443

Author(s): Fang-Fang Guo;Jie Shen
Pages: 2444 - 2450

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.